Lærerne har for mye ferie!

En vanlig oppfatning hos mange er at lærerne har (for) mye ferie. Først underviser vi bare noen timer hver dag, slappe som vi er. I tillegg har vi høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, og en alt for lang sommerferie. Lærerlivet er dermed et latmannsliv uten like.

Her kommer en liten oppdatering på status quo for en lærer i videregående skole.

Undertegnede underviser fem grupper; to norskgrupper, to tyskgrupper, og en samfunnsfag. Alle elevene skal ha terminkarakter i alle fag, i norsk skal de ha tre terminkarakterer (hovedmål, sidemål, muntlig). En klasse har i snitt 25 elever.

For hver terminkarakter skal hver elev ha tre vurderingssituasjoner (prøver/innleveringer/foredrag etc.). Dette betyr at læreren her må legge til rette for til sammen 27 vurderingssituasjoner i løpet av halvåret. Elevene har krav på skriftlig tilbakemelding på alle vurderingssituasjonene. I snitt vil dette kreve rundt 15 minutter per elev per vurderingssituasjon. 27 vurderingssituasjoner x 25 elever x 15 minutter = 10125 minutter, eller også ca. 169 timer med retting per halvår. Dette utgjør 22,5 arbeidsdager à 7,5 timer. Bruker man da hele vinterferien (7 dager inkludert helg), påskeferien (9 dager inkludert helg) og i tillegg 6,5 dager av sommerferien, vil en ha rettet alt. Dette er dog ikke mulig ettersom alt må være ferdig innen terminslutt første uka i juni. Dette betyr at en må bruke lørdag og søndag tre helger for å komme i mål. Om en i ønsker seg vinter- eller påskeferie, må en jobbe 7,5 timer hver dag i alle helgene fra jul og frem til juni for å komme i mål.

Videre skal en som lærer også ha elevsamtaler med sine kontaktlærerelever, og man skal ha en samtale med alle elevene man har, for å gi tilbakemelding på hvordan de ligger an og hva de kan gjøre for å utvikle seg. Jeg har til sammen 75 elever. For hver samtale vil det gå i snitt 15 minutter (minst!). Etter disse 15 minuttene skal man skrive ned at man har hatt samtalen, og hva man har snakket om. Dette gjør at samtalene til sammen vil ta 1125 minutter, altså ca. 19 timer (+ tid for dokumentasjon i etterkant). Dette tilsvarer nesten tre fulle arbeidsdager, eller også alle timene man ikke har undervisning i en hel uke. Legger man inn at en må forberede timer, gå på møter, lage planer, samtale med andre elever, snakke med foreldre og kolleger, ta vikartimer etc, vil man kanskje komme i mål i løpet av to uker, om man legger seg på et absolutt minimum. Dette betyr at man i disse to ukene IKKE retter prøver, har vurderingssituasjoner, eller gjør noe ekstra. Alternativet er at man jobber 2-3 timer hver kveld for å holde seg a jour.

Foruten dette skal man også ha gode timer, stille opp for elevene, lage gode opplegg, ha overskudd og entusiasme for faget og for skolen. Man skal ta seg tid til elevene, gi gode tilbakemeldinger, og delta i den utrolig givende prosessen de er i som unge, tenkende mennesker i utvikling. Og i tillegg skal man dokumentere at alt som er nevnt hittil i denne bloggen er gjort, skriftlig. Hvis ikke kan elevene/foreldrene/skoleledelsen/fylket/staten komme å ta deg.

Konklusjonen på dette må jo være at lærerne har for mye fri, rett og slett. Eller?

PS! Utregningene over gjelder for vårsemesteret. I høstsemesteret skal man gjøre det samme, bare med sju uker mindre, og bare en uke "ferie". Forstå det den som kan.

Kommentarer

Q sa…
Og du er lærer fordi..?
Eva sa…
Det er en fantastisk, utrolig givende jobb! Hele poenget er jo at jobben er kjempe, men man får ikke brukt tiden på det, fordi man må bruke voldsomt mye tid på å skrive om og dokumentere alt man har gjort.
Blogguro sa…
Fantastisk innlegg! Jeg har retta 100 prøver i påskeferien, og har 50 romananalyser som jeg akkurat har starta på.
Eva sa…
Hear, hear! Du er et prakteksempel på hvordan dette ser ut i praksis... INGEN FERIE, INGEN FERIE, INGEN FERIE!
Torgeir sa…
Dette er typisk lærarar. Berre klaging og syting. Tenk og på alle prøvane du kunne ha retta på den tida du brukte på å rekne ut alt det der! Snakkar om lite konstruktiv bruk av tilgjengeleg tid.
Interessant Eva! Hvorfor har du ikke fortalt meg om din blogg?:( Uansett er jeg glad for å ha snublet over denne:D
Eva sa…
Magne: Den våknet akkurat til live etter en lang dvale, men etter litt inspirasjon fra mine bloggskrivende venner måtte jeg bare. Skal prøve å holde den oppdattert fremover:)
Leif Harboe sa…
Du har fem undervisningsfag, og det er definitivt ikke å anbefale! Du sier at man skal ha tre vurderingssituasjoner for hver terminkarakter. Hvor står det? Du sier også at det skal være skriftlig tilbakemelding. Må det det?
Jeg mener det er måter å redusere arbeidet på, du bør utnytte testverktøyet i Its Learning, bruke muntlig tilbakemelding osv. Ellers bør en - slik jeg ser det - prøve å få to norskklasser på Vg1 framfor en klasse i Vg1 og en i Vg2 - slik at man kan rasjonalisere på forberedelsene. Så bør vi bli flinkere til å slå sammen klasser i auditorier slik at lærerne kan samarbeide om forelesninger. Jeg mener også at vi må bruke av timene til å gi tilbakemelding mens elevene jobber alene eller i grupper. Dette året har jeg norsk på påbygg (10 timer) og norsk i Vg3 - (6 timer) - det reduserer på antall innleveringer - samtidig som jeg kan gjenbruke opplegg i begge klasser. Ellers anbefaler jeg Markin når det gjelder retting, men det har du kanskje begynt å bruke allerede.
Anonym sa…
Dersom du hadde undervist i småskolen hadde du hatt undervisning fra 0830-13 hver dag. Fri hver kveld, hver natt og hver helg. Hele jula (hvordan i all verden tror du det er å dra på jobb på julaften?? Ellers sitter du og retter da også du kanskje??), fri hele påska, også hele sommeren faktisk. Helt vanvittig egentlig. Dere er en enormt priveligert yrkesgruppe.
Anonym sa…
En undersøkelse gjengitt i Bergens Tidende nylig viste at lærere flest jobber for lite i forhold til avtalefestet arbeidstid!.Og da faller vel grunnlaget for all denne "avspaseringen" bort?.Jeg blir provosert over at lærerne skal ha så mye mer FERIE enn alle andre!.Og hvorfor i alle dager skal lærerne begynne juleferien den 20.Desember når det er vanlig arbeidsdag helt fram til den 23.???

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!