Ta bussen til integrering!

I Aftenposten i dag kan vi lese at Ap-politiker Elvis Nwosu vil ta i bruk buss for å få en bedre miks av elever i Osloskolen. Dette utspillet kommer på bakgrunn av en artikkel i gårsdagens avis, hvor vi får vite at elever med minoritetsbakgrunn er i flertall på minst 52 av 125 grunnskoler i Oslo. På syv skoler gjelder dette for over 90 % av elevene. Dette er tankevekkende, spesielt med tanke på de problemene dette medfører for integrering av disse i det fellesnorske samfunnet. Nwosu vil altså trekke lodd, for så å sende elever med buss til andre skoler enn de i nærmeste nærområde, med det mål for øye å minske innvandrerandelen på hver enkelt skole til under 50 %.

Det viktige nå er at dette ikke blir valgkampflesk. Vi må få til en skikkelig diskusjon omkring hva som bør gjøres, med utgangspunkt i de problemstillingene dette unektelig reiser. Må man ha barn med helnorske foreldre i klassen for å få tilknytning til det som så diffust kalles ”det norske”? Hvor stor må denne andelen være, i klassen og på skolen generelt? Hva går man glipp av i en klasse uten nordmenn, eller hvor nordmenn er i klart mindretall?

Først. Dette åpner for en STOR diskusjon om hva en nordmann er, hva er dette ”norske”, hvem er innvandrere, hvilke betegnelser skal man bruke… Dette gjør at emnet er betent fra starten av. Jeg velger likevel å hoppe over dette som tema her.

Så. Jeg har en god venninne som jobber på en av skolene hvor svært få av elevene har norsk bakgrunn. I møte med mitt syn på denne jobben som en stor utfordring, sa hun at vi måtte huske på at disse også var nordmenn. Kanskje med andre matvaner, klær som ser litt annerledes ut, andre helligdager, andre feiringer. Men i de fleste husene er det likevel nordmenn. Jeg tror dette er en stor sannhet, som vi ikke må glemme, selv når vi står midt oppe i den store innvandringsdebatten med friske argumenter haglende fra alle kanter. Vi kan ikke overse at Norge ikke ville klare seg uten tilstrømming av mennesker fra andre land, og vi kan ikke overse at det ikke er veldig rart at disse bosetter seg på samme sted. Dette skyldes flere faktorer, først selvfølgelig det sosiale. Se på nordmenn i Spania, er det tilfeldig at de fleste ender opp i samme nabolag? For det andre, de aller fleste som flytter til Norge vil være mindre bemidlet enn vi som allerede bor her, av den enkle grunn at lønnsnivået i Norge er blant de høyeste i verden. Se så på boligprisene. Ingen polakk/somalier/inder med gjennomsnittlig inntekt/formue fra hjemlandet vil ha råd til å kjøpe bolig i de områdene hvor innvandrerandelen i befolkningen er lavest. Dermed ender de opp i de bydelene hvor innvandrerandelen allerede er høy (ja, jeg er også klar over at dette også virker den andre veien, ved at høyt antall med annen etnisk bakgrunn enn norsk også fører til lavere boligpriser pga. lavere etterspørsel, men det er et annet spørsmål). Konklusjonen her er todelt, (1) vi må huske at nordmann ikke er et entydig, uforanderlig begrep, og (2), vi kan ikke skylde på noen. Ingen individer er skyld i at vi (kanskje) kan kalle Oslo en segregert by. Hver enkelt handler slik hver enkelt ønsker/må/kan.

Men. Vi kan skylde på systemet. Vi kan skylde på mangel på politisk vilje til å ta store nok grep for å hindre at vi får to byer, en hvit, og en uten hvite. Jeg er absolutt for innvandring, men jeg tror vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å tillate den utviklingen vi her er vitne til. For å få til et velfungerende samfunn, er man avhengig av en felles plattform. Vi er avhengige av et felles språk, og til en viss grad av en felles kulturforståelse (herunder også aksept for hverandres kultur). Vi er også nødt til å ha et felles sett med normer. Dette oppnår vi ikke med en skole hvor elevene ikke får innsikt i den faktiske virkeligheten. Og hva er den? Jo, faktum er at 39 % av elevene i Osloskolen har minoritetsbakgrunn. Dette betyr at man får feil inntrykk, uansett om man går på en skole med 2 % eller 97 % innvandrere.

De elevene som går på de hvite skolene får ikke kontakt med minoritetene. Kanskje kan det synes greit, men jeg tror dette medfører at mange av disse elevene blir blinde, både ovenfor de gode og de dårlige sidene ved andre kulturer. De elevene som går på skolene uten etniske nordmenn, går kanskje glipp av enda mer. De går glipp av språklæring, som de vil trenge senere i det norske arbeidsmarkedet. De får ikke med seg den sosialiseringen som trengs for sammen med resten av sin generasjon å danne et felles verdigrunnlag som de skal bygge sitt Norge på. Hver generasjon bygger sitt land, sitt Norge. Slik skolesituasjonen i Oslo er i dag, vil en sitte igjen med to verdensbilder som vanskelig kan forenes. Dette kan bare løses ved integrering, og da integrering allerede fra barnsben av. Mange elever som får for lite kontakt med det fellesnorske vil også mangle mye av forståelsen som samfunnet trenger at de har, for at de skal kunne bidra med sterkt trengte hender i et samfunn viss andel eldre vil fyke i været om noen år.

Mens jeg skriver dette er jeg usikker på formuleringene. Hver gang jeg nevner fellesnorsk eller etnisk norsk er jeg redd for å høres ut som en nasjonalist, eller i verste fall en FrP-er. Jeg tenker på hva jeg ville gjort. Ville jeg flyttet barna mine til en ”hvitere” skole? Ja, kanskje, jo, jeg ville gjort det. Om mitt barn var det eneste i klassen, ville jeg uten tvil gjort det. ”Skal jeg skrive det?” Tenker jeg nå. Høres ikke det egoistisk ut? Jo, kanskje… Men som faren til et av barna i gårsdagens artikkel sa, ansvaret blir for tungt for det ene norske barnet i klassen. Ett barn kan ikke alene være integreringens lederflamme.

Da er det bedre å utjevne. Selv med massive protester – på lang sikt vil det tjene det samfunnet vi sammen skal leve i om vi klarer å få til en jevn(ere) fordeling av elevene i Osloskolen. Derfor, et (fortsatt noe betenkt) ja til bussing av elever.

Kommentarer

Bjørn sa…
Du skriver at "Det viktige nå er at dette ikke blir valgkampflesk. Vi må få til en skikkelig diskusjon omkring hva som bør gjøres, med utgangspunkt i de problemstillingene dette unektelig reiser." En slik diskusjon tror jeg kan være enklere å få til etter valget.

Jeg er også skeptisk til prosentregningen som er med i disse diskusjonene. De norskspråklige ressursene til familier som har bodd i Norge i 20-30 år vil være helt andre enn ressursene til de som har bodd her i 3 år.
Randi sa…
Utrolig bra skrevet! Dette er et stort og vanskelig tema som det er vanskelig å komme til enighet i...

Jeg lurer egentlig litt på når politikerne skal innse at de tar inn alt for mye innvandrere? Når skal de begrense dette inntaket? Jeg selv hadde aldri villet gå på en skole hvor det var mer innvandrere enn nordmenn. Hvor blir det av den NORSKE skolen og de NORSKE elevene?

Jeg er ikke rasist, likevel mener jeg at det skal være grenser. Mennesker fra ulike kulturer har mye å lære hverandre, men skal vi lære så mye at det tradisjonelle forsvinner? Norge blir jo bare mer og mer påvirket av andre land...

Misforstå meg rett! :)
Eva sa…
Jeg er veldig enig med deg Bjørn i at prosentene er farlige, derav poenget i starten om at dette også reiser diskusjonen om hva som er norsk, hvem som er norske osv. Det er utrolig vanskelig å skrive om dette uten å lure på hvilke betegnelser man skal bruke og hvem som skal regnes i hvilken kategori, men jeg tror også det er viktig å faktisk kunne diskutere UTEN å henge seg opp i begrepsbruken. Ellers kommer vi ingen vei!

Og Randi, det er ikke slik at politikerne har noe valg. Uten flere innvandrere er landet Norge screwed om ikke mange år, pga. mangel på arbeidskraft i de yrkene nordmenn ikke vil ha. Det fungerer fremdeles mange steder, men vi må innse at vi trenger flere folk, rett og slett. Så DET er jeg ikke enig i. MEN, vi trenger bedre integrering, det er sikkert.
Randi sa…
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Randi sa…
Yeah, jeg misforsto litt... Men du har helt rett! :)
PincheGringa sa…
Å sende seksåringer som pakkepost til andre bydeler for å gå på skole, kan aldri være annet enn desperate og kortvarige tiltak. Skolene må nødvendigvis gjenspeile befolkningen i skolekretsen. Utfordringen er å holde på elevene med norsk morsmål.
Gratis SFO og gratis kjernetid i barnehagene er et bedre sted å starte.Det er heller ikke dumt å se om skolekretsene kunne finjusteres noe.
Eva sa…
Alle elevene i skolenorge som bor utenfor de store byene sendes jo som pakkepost med bussen hver eneste dag, og ingen har vel fått varige mén av det.
Bjørn sa…
Rent faktisk har du rett i det, Eva, men rent psykologisk vil det nok føles annerledes å kjøres fra nærområdet til en skole til en annen skole et stykke unna - enn det er å bli kjørt fra hjemme til nærmeste skole.

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!

Barokken og Mötley Crüe