Tankeløs nedleggingsplan

I tirsdagens Firda (ja, jeg er på ferie og leser lokalaviser..) kan vi lese om at 24 elever står på venteliste for å komme inn på Studiespesialisering (tidligere allmennfag) ved Dale Videregående Skole, mens fylket har bestemt at en klasse skal legges ned. Ristende på hodet satt jeg ettertenksom igjen etter å ha lest artikkelen, i det denne beslutningen virker svært lite gjennomtenkt.

En skulle tro at en av følgende faktorer måtte være til stede for at en nedleggelse skulle være aktuell:

  1. For få elever søker seg til det gitte studieprogrammet ved en skole, og følgelig blir klasser nedlagt. Dette er her ikke tilfelle, i det et stort antall elever har søkt seg til skolen.
  2. Skolen har ikke ressurser til å opprettholde undervisningen, det være seg i form av passende arealer for undervisningen eller ved at finansieringen ikke er til stede. Ettersom skolen i flere år har hatt to klasser på nevnte studieprogram, må det antas at både rom og undervisningspersonale er på plass. Når det gjelder finansiering, så kan man kanskje lett tenke at fylket vil kunne spare penger på å legge ned denne klassen. Dette vil dog ikke virke besparende, i det alle disse elevene har krav på skoleplass innenfor sin region, og når man så også kan lese at mange må flytte på hybel eller får lenger reisevei om man velger å redusere antall klasser ved denne linjen, så vil nedleggelsen tvert i mot øke utleggene hos fylke og stat, i og med at utlegget per elev blir høyere når både skyss og eventuelt borteboerstipend kommer i tillegg til den summen skolen skal ha per elev.

De samfunnsmessige argumentene må også synliggjøres. For det første, vil kvaliteten på den skolen som mister en klasse bli forringet om nedleggelsen av den ene klassen gjennomføres. Tar du ut en klasse, vil du også måtte ta ut undervisningspersonale, og valgmulighetene for de elevene som faktisk får plass vil bli færre, i det en da ikke kan legge opp til like mange valgmuligheter når det gjelder fag og undervisningsmetoder som en kan med flere elever og flere lærere. Dette er spesielt viktig på en linje som studiespesialiserende, hvor elevene velger mellom ulike retninger som realfag, samfunnsfag og språk. Med færre elever vil man måtte gi slipp på fag, noe som vil medføre at noen elever vil måtte søke seg til andre skoler, i det mindre skoler ikke vil kunne tilby de fagkombinasjonene som trengs for å komme inn på videre utdanningsløp. På en mindre skole vil færre elever også få større utslag økonomisk, fordi skolen i mye større grad er avhengig av de midlene de får per elev/klasse enn det større skoler som kan benytte seg av de berømte stordriftsfordelene har.

For det andre, ved å velge å ikke opprettholde to klasser så sendes mange elever ut av sitt nærområde. Dette sender et signal til kullene som kommer etter om at for å sikre seg den skoleplassen de vil ha, så må de søke seg ut til andre skoler. På denne måten vil et enkeltvedtak som dette effektivt kunne sørge for at man senere ikke vil trenge å ta denne diskusjonen, fordi søknaden da vil være for lav til at linjen kan opprettholdes. Om klassen ikke videreføres med 24 søkere, hva skal da til for at dette skal skje?

Når vi så vet at Sogn og Fjordane er et fylke som sliter med å holde på ungdommen, og som per i dag har netto fraflytting, så kan en spørre seg: Hjelper dette? Hjelper det å legge ned etterspurte tilbud i distriktene? Hjelper det å tvangssende ungdom på hybel eller til en skole som de egentlig ikke vil gå på? Hjelper det å sende ungdommen lenger vekk fra røttene så fort det er mulig? Hjelper det å gi ungdom (og foreldre) inntrykk av at her skal tiltak gjennomføres, selv om de ikke på noen måte virker logiske?

Elevene finnes, og de ønsker å gå på studiespesialiserende, ved Dale Videregående. Skolen har alle forutsetninger for å opprettholde undervisningen. En nedleggelse av denne klassen vil dermed være et godt eksempel på en kortsiktig avgjørelse hvor (for-)argumentene mangler og konsekvenstenkning er mangelfull.

Kommentarer

Veldig bra innlegg! Min 16-åring var ein av dei heldige som fekk plass, men ho syns det er synd at ingen av venninnene hennar fekk det...
Eg fekk link til denne artikkelen frå Arve Helle. Han synest dette bør komme med på Origo Fjaler.

Det du skriv her, er viktig!
Eg håpar det er OK at vi får det med.
Sjå Origo Fjaler: http://fjaler.origo.no/-/bulletin/show/585420_skuleplass-paa-dale-vidaregaaande-skule

Med helsing

Asbjørn Eikerol
Eva sa…
Takk for positive tilbakemeldinger, og det er både hyggelig og flott at innlegget brukes videre.
Anonym sa…
Bra innlegg. Eg var ein av dei som var med i artikkelen som sto i Firda, og syntes det er kjekt at folk ser problematikken og det håplause i denne situasjonen!
Det er berre å skrive, ''syte'' og lage så mykje støy om saka som vi berre klarar.


Arnfinn Folkestad

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!