Repetisjon til eksamen i Politikk og menneskerettigheter

Eksamenstiden er kommet, og jeg får opp mitt eneste skriftlige parti på mandag - da skal 18 heldige elever ha eksamen i Politikk og menneskerettigheter. Det betyr at øktene denne uka går med til forberedelse og repetisjon, før den store dagen kommer over helga.

Vi har fire økter med repetisjon før skriftlig eksamen til sammen, og disse har vi disponert på følgende måte:

Den første økta brukte vi på å oppsummere faget på tavla. Dette pleier jeg å gjøre i alle fag, og elevene pleier å like det veldig godt. Da er det oss, tusjen og tavla, og så jobber vi sammen frem sammenhenger mellom begreper og de lange linjene i faget. For meg som lærer er dette alltid en spennende økt, for den sier både mye om hva elevene har lært (det kommer veldig tydelig frem ut i fra hvilke innspill de kommer med), og den sier noe om i hvor stor grad jeg har fått på plass en oversiktlig og sammenhengende fremstilling av faget i løpet av året.

Tavlene våre så sånn ut etter timen, det er ikke så lett å se sammenhengene her for den som ikke var tilstede, men jeg synes nå likevel at de ser fine ut!

Første del av hovedtavla
Andre del av hovedtavla

Første del av sidetavla
Andre del av sidetavla
Den andre økta brukte vi på å se på gamle eksamensoppgaver. Disse ligger ute på Udirs nettsider (nå passordbelagt), og vi har sett på tre eksempler. Her har jeg tenkt at hovedfokus nå må være at elevene ser ulike vinklinger som de kan analysere ulike problemstillinger ut i fra. Vi har jobbet mye med hvordan de skal sette opp en samfunnsvitenskapelig oppgave, og for å få til det er de nødt til å mestre å finne de begrepene som de kan drøfte ut i fra.

Fase 1: Vanlig Alias, forklaring av ord pågår
Den tredje økta kjørte vi i dag, og denne er jeg veldig fornøyd med. På forhånd hadde jeg brukt en god del tid på å skrive ned begreper, personer, land, organisasjoner og så videre, kort sagt ord som kunne forbindes med det vi har gjennomgått gjennom året. Disse printa jeg så i tre kopier, før jeg laminerte og klippet opp så vi hadde tre sett med "spillkort" med ett ord på hvert kort.

Deretter spilte vi ganske enkelt spillet Alias. Kort sagt går spillet ut på at man skal forklare begreper man får på et kort, uten å bruke ordet. Det betyr at om det på kortet står "Stortinget", så må det forklares med "annet ord for folkevalgt forsamling" eller "det store bygget i Oslo hvor politikerne jobber". Elevene spilte i grupper på seks, det vil si med tre par i hver gruppe, og konkurrerte om å samle flest mulig poeng. Dette skapte stort engasjement og mye latter, samtidig som vi har fått bragt alle de store og små begrepene tilbake i korttidsminnet før eksamen kommer på mandag.

Fase 2: Her konkurrerer to lag om å forklare flest ord
Etter to runder med vanlig spilling måtte vi ha en liten twist på leken (det må alltid komme en twist nemlig, alltid). Jeg arrangerte klasserommet med trilletavle i midten, med to lag på hver sin side. En elev sto på hver side av tavla og talte poeng. Deretter kjørte vi samme prinsipp, men i stort format. Jeg delte ut lapper med ord til elevene, som sprang en og en frem til tavla for så å forklare ordet på lappen for gruppa, som høylytt forsøkte å tippe hva ordet på lappen var. Så fort riktig ord ble sagt fikk laget poeng (eller minuspoeng om de ikke klarte å forklare/finne det ut), og nestemann sprang frem for å forklare neste ord. Veldig, veldig morsomt, og igjen stort engasjement, og jeg tror og håper på at de har fått en del begreper frem som de kan nyttegjøre seg av.

Siste repetisjonsøkt kommer på torsdag. Plan for økta er mer variasjon over Aliasspillet, kombinert med en politikkquiz. Planen er å ha en vanlig quiz med spørsmål, men å innimellom sprite den litt opp med å trekke ut tilfeldige elever med denne fikse trekningsmaskinen til å forklare ord fra Aliasspillet. Riktig svar vil så gi mange poeng, mens feil svar vil gi mange minuspoeng. Slik håper jeg å (1) ha det moro, og (2) forhindre at den flinkeste gruppa tar ledelsen og at motivasjonen hos de andre dermed faller for mye fordi de ikke har sjanse til å ta igjen de flinkeste. Hvis to riktig forklarte ord kan dra dem opp i ledelsen håper jeg at det kan få alle mer med fordi alle har en sjanse. Og alle mer med betyr alle lærer mer, fordi alle er påkoblet det som skjer i klasserommet. Ja!

Noen nyttige ting å ha hvis noen har lyst til å prøve seg på noe av dette:


Kommentarer

Kari Søt sa…
Hva mener du med MR? MR i Kina? MR og FN?
Eva sa…
Menneskerettigheter:)
Tork sa…
Imponerende! Hørtes gøy og lererikt ut. Skulle ønske du var læreren min i Politikk og Menneskerettigheter!

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvordan drøfte?

Livet med elever

Hvordan skrive essay?