Repetisjon til eksamen i Politikk og menneskerettigheter

Eksamenstiden er kommet, og jeg får opp mitt eneste skriftlige parti på mandag - da skal 18 heldige elever ha eksamen i Politikk og menneskerettigheter. Det betyr at øktene denne uka går med til forberedelse og repetisjon, før den store dagen kommer over helga.

Vi har fire økter med repetisjon før skriftlig eksamen til sammen, og disse har vi disponert på følgende måte:

Den første økta brukte vi på å oppsummere faget på tavla. Dette pleier jeg å gjøre i alle fag, og elevene pleier å like det veldig godt. Da er det oss, tusjen og tavla, og så jobber vi sammen frem sammenhenger mellom begreper og de lange linjene i faget. For meg som lærer er dette alltid en spennende økt, for den sier både mye om hva elevene har lært (det kommer veldig tydelig frem ut i fra hvilke innspill de kommer med), og den sier noe om i hvor stor grad jeg har fått på plass en oversiktlig og sammenhengende fremstilling av faget i løpet av året.

Tavlene våre så sånn ut etter timen, det er ikke så lett å se sammenhengene her for den som ikke var tilstede, men jeg synes nå likevel at de ser fine ut!

Første del av hovedtavla
Andre del av hovedtavla

Første del av sidetavla
Andre del av sidetavla
Den andre økta brukte vi på å se på gamle eksamensoppgaver. Disse ligger ute på Udirs nettsider (nå passordbelagt), og vi har sett på tre eksempler. Her har jeg tenkt at hovedfokus nå må være at elevene ser ulike vinklinger som de kan analysere ulike problemstillinger ut i fra. Vi har jobbet mye med hvordan de skal sette opp en samfunnsvitenskapelig oppgave, og for å få til det er de nødt til å mestre å finne de begrepene som de kan drøfte ut i fra.

Fase 1: Vanlig Alias, forklaring av ord pågår
Den tredje økta kjørte vi i dag, og denne er jeg veldig fornøyd med. På forhånd hadde jeg brukt en god del tid på å skrive ned begreper, personer, land, organisasjoner og så videre, kort sagt ord som kunne forbindes med det vi har gjennomgått gjennom året. Disse printa jeg så i tre kopier, før jeg laminerte og klippet opp så vi hadde tre sett med "spillkort" med ett ord på hvert kort.

Deretter spilte vi ganske enkelt spillet Alias. Kort sagt går spillet ut på at man skal forklare begreper man får på et kort, uten å bruke ordet. Det betyr at om det på kortet står "Stortinget", så må det forklares med "annet ord for folkevalgt forsamling" eller "det store bygget i Oslo hvor politikerne jobber". Elevene spilte i grupper på seks, det vil si med tre par i hver gruppe, og konkurrerte om å samle flest mulig poeng. Dette skapte stort engasjement og mye latter, samtidig som vi har fått bragt alle de store og små begrepene tilbake i korttidsminnet før eksamen kommer på mandag.

Fase 2: Her konkurrerer to lag om å forklare flest ord
Etter to runder med vanlig spilling måtte vi ha en liten twist på leken (det må alltid komme en twist nemlig, alltid). Jeg arrangerte klasserommet med trilletavle i midten, med to lag på hver sin side. En elev sto på hver side av tavla og talte poeng. Deretter kjørte vi samme prinsipp, men i stort format. Jeg delte ut lapper med ord til elevene, som sprang en og en frem til tavla for så å forklare ordet på lappen for gruppa, som høylytt forsøkte å tippe hva ordet på lappen var. Så fort riktig ord ble sagt fikk laget poeng (eller minuspoeng om de ikke klarte å forklare/finne det ut), og nestemann sprang frem for å forklare neste ord. Veldig, veldig morsomt, og igjen stort engasjement, og jeg tror og håper på at de har fått en del begreper frem som de kan nyttegjøre seg av.

Siste repetisjonsøkt kommer på torsdag. Plan for økta er mer variasjon over Aliasspillet, kombinert med en politikkquiz. Planen er å ha en vanlig quiz med spørsmål, men å innimellom sprite den litt opp med å trekke ut tilfeldige elever med denne fikse trekningsmaskinen til å forklare ord fra Aliasspillet. Riktig svar vil så gi mange poeng, mens feil svar vil gi mange minuspoeng. Slik håper jeg å (1) ha det moro, og (2) forhindre at den flinkeste gruppa tar ledelsen og at motivasjonen hos de andre dermed faller for mye fordi de ikke har sjanse til å ta igjen de flinkeste. Hvis to riktig forklarte ord kan dra dem opp i ledelsen håper jeg at det kan få alle mer med fordi alle har en sjanse. Og alle mer med betyr alle lærer mer, fordi alle er påkoblet det som skjer i klasserommet. Ja!

Noen nyttige ting å ha hvis noen har lyst til å prøve seg på noe av dette:


Kommentarer

Unknown sa…
Hva mener du med MR? MR i Kina? MR og FN?
Eva sa…
Menneskerettigheter:)
Tork sa…
Imponerende! Hørtes gøy og lererikt ut. Skulle ønske du var læreren min i Politikk og Menneskerettigheter!
Anonym sa…
Hei(;


alle mennesker er født fri med samme menneskeverd og menneskerettigheter.

alle folke i verden er født fri samme menneskeverd uansett ka du tror på eller jobber som og farge du er og mye mer. alle har egen tanker og ideer og bør bli behandlet på samme møte.
ingen mennesker skal bli tvunget til og jobbe i en ung alder


Anonym sa…
Hei.
Jeg vil gjerne utdype nummer 15 i menneskerettighetene.
Nummer 15: Alle har rett til å tilhøre et land.
Det betyr at alle skal ha retten til å ha en tilhørighet til et land.
Alle skal ha retten til å eie et statsborgerskap.
Et statsborgerskap gir deg retten til å oppholde deg i det aktuelle landet og du skal kunne jobbe der. Du får rett til stemmerett, valgbarhet og retten til å inneha et pass. Dette gjelder alle uansett kjønn,språk,religion,rase,farge,opprinnelse,eiendom fødsel eller annet forhold.
Anonym sa…
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa…
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa…
Nummer 21
Alle har rett til å delta i styringen av sitt eget land.
Det betyr at man har stemmerett,rett til et sted og bo,rett til og kunne jobbe og man har rett til å få nok lønn til å kunne forsørge deg selv.
Å forsørge seg selv betyr at man skal tjene nok til å ha et sted å bo og nok penger til mat og klær. Det er ikke sånn for alle og FN jobber for og prøve å få bort f.eks fattigdom bort.
Fattigdom er en av de største Grunnene for at folk dør.
Anonym sa…
hei.


ingen må holdes som slave eller trelldom slaver. slaveri og slavehandel i alle former forbudt

alle mennesker skal vare fri ung blir slaver til mange folk rundt verden ikke bare unger mange voksen og de er ulovlig i verden og ha slaver de folke som har slaver gjør slaveri som er ulovlig i verden. slaver det er når et menneske innehar juridisk eiendommer til et annet menneske har rett til og ha kontroll en annet arbeidskraft og selge og kjøpt av mennesket i verden og de er ulovlig og selg mennesker i verden No før vare de love med slaveri og selg slaver og kjøpe men de er mange år siden.

Anonym sa…
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa…
GOD MORGEN JAN
Anonym sa…
hei marekus
Anonym sa…
hei jan
Anonym sa…
god dag min gutt jan fra gud
Anonym sa…
jeg er ikke et menneske jeg er gud jan
Anonym sa…
Jesus er du der
Anonym sa…
jeg vil angripe jorden om noen minutter omg jeg er gud den fin
Anonym sa…
super gutten er en ekte gutt i fra Oslo han er ikke fin
Anonym sa…
gud er en ekte ting min religion heter luke den er ekte

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!