Nytt tema i politikken: Syria

I dag har vi starta med nytt tema i politikklassen, og Syria står på timeplanen. Den store fordelen (og ulempen) med å undervise i samfunnsfag er at man kan og må behandle aktuelle ting, så nå har jeg i en måneds tid lest meg opp for å kunne drive undervisning om et tema jeg fra før av kunne veldig lite om. Litt overskudd har heldigvis kommet underveis, så i dag har vi et oppstartsopplegg som jeg er særs fornøyd med.

Vi starta økta med å vise på kart hvor Syria ligger. Deretter så vi en Urixepisode om Syria og diplomatiet i etterkant av de kjemiske angrepene 21. august i år, uten å kommentere eller diskutere eller forklare ytterligere. Jeg har så brukt noen timer på å finne en rekke illustrasjoner som viser ulike aspekter ved konflikten i Syria. Det er bilder av George Bush og Obama, av Assad, ulike kart (kjemiske våpen, befolkningsgrupper i Syria, støtte til Assad-regimet), og en rekke stikkord, flagg og cartoons som viser ulike situasjoner rundt, (sammenhengen mellom) aktører i konflikten. Elevene er så satt i grupper, og hver gruppe har fått utdelt:

  • 16 illustrasjonsbilder (disse ligger i en powerpoint som kan hentes ned her hvis du bruker dropbox). 
  • En blokk med postitlapper
  • 15 tråder (garn eller hyssing) i varierende størrelse
  • Opphengingsmateriale (varierer etter hvilken vegg de henger på, men tape, tegnestifter eller festemasse) 
De har så fått i instruks å lage en såkalt pin board, etter mønster fra de amerikanske krimseriene som alle har sett noe av. De får ingen info eller hjelp underveis, men skal selv søke å få på plass flest mulig sammenhenger (illustrert gjennom trådene) og infopunkter (på postitlappene). I tillegg kan de finne egne bilder eller illustrasjoner, som de også henger opp og setter inn i pin boarden sammen med det de har fått utdelt av meg. Vi skal så oppsummere til slutt med poenggiving, hvor de får poeng; ett poeng per postitlapp som er hengt på et relevant sted, som er nyttig, tydelig og riktig. Ett poeng per link som er riktig og som alle på gruppa kan forklare, og ett poeng per ekstra bilde som er tatt inn, så lenge dette også er forklart på postitlapp. Totalt har vi brukt 1,5 klokketime på at elevene har jobbet med hver sine gruppepinboards, og så skal vi bruke en halvtime på poengtelling og oppsummering etterpå. 

Etter at jobbetiden var gått, sendte jeg elevene ut i friminutt. Mens de var ute leste jeg over alle postitlappene, og telte opp riktige sammenhenger og notater. Deretter var det tid for kryssjekk når de kom inn. Hver gruppe fikk 4-5 spørsmål hver, først noen fra meg, og så fikk de andre elevene spørre den aktuelle gruppa om sammenhenger de ikke hadde sett eller ting de lurte på.

Inntrykket mitt er veldig bra. De har jobbet i en tretimerøkt med et totalt ukjent tema, på en ukjent måte, og det har fungert fint! Jeg bruker relativt sjelden induktiv metode i undervisningen, og det er tydelig at det er uvant også for elevene å selv skulle orientere seg i ukjent terreng uten å få stoff servert sammen med tolkning og fasit, men alle jobbet godt hele veien, og flere sa etter timen at de hadde likt opplegget godt, så jeg satser på at de nå har fått en hel del knagger å henge stoffet på når vi skal sy det store teppet sammen i gjennomgang i timen i morgen.

Og til slutt, her er utdrag fra produktet fra alle fire gruppene. Veldig pent, altså!


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!