Etterutdanningsfarsen (om hvorfor KS' plan for etterutdanning av lærerne uansett vil slå feil)

Det er brudd mellom lærerorganisasjonene og KS, og i påvente av oppgjøret til våren har lærerne samlet seg i et oppgjør mot det som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et angrep på hele vår profesjon. Mye er så sagt og skrevet angående dette, og jeg har lyst til å legge til litt angående all den tiden som KS nå ønsker at lærerne skal bruke til etter- og videreutdanning.

For dem som ikke vet det så ser KS for seg at lærernes arbeidsår skal utvides ut i elevenes sommerferie, og at denne tiden skal brukes til planlegging og til at lærerne skal oppdateres. Mange av de problemene som KS ser i skolen ser dermed ut til å skulle løses ved at lærerne blir bedre. I dette ligger det med fet skrift mellom linjene at lærerne i dag ikke er gode nok. Om vi så bare løser problemet med lærerne, så vil skolen komme etter. Alt henger dermed på lærernes rolle, mens alle strukturelle problemer som vi lærere peker på skyfles under teppet.

Så er det selvsagt slik at det finnes en del ufaglærte lærere i Norge, og det finnes et fåtall lærere som trenger store oppdateringer. Jeg mener at dette er et enormt sidespor for KS, for disse lærerne burde ledelsen ved hver enkelt skole ha tatt tak i for lenge siden, i stedet for at KS nå skal innta frelserrollen og løse dette med et tiltak som vil forringe kvaliteten på hele skolen. For den jevne lærer som trenger stadig innsikt i utviklingen innenfor sitt eget fagfelt og på relevant nytenkning innenfor pedagogikk og didaktikk vil KS forslag nemlig på ingen måte være godt nok. Jeg lurer nemlig veldig på hvordan KS ser for seg at dette skal skje ut i fra den modellen de skisserer?

Jeg velger å bruke meg selv som eksempel her. Jeg er lektor med opprykk på en stor videregående skole på Østlandet. Jeg har master i statsvitenskap og bachelor med fordypning i tysk, i tillegg grunnemner i nordisk og diverse emner i sosiologi og historie. Jeg har tatt deler av studiene mine i Tyskland, hvor jeg også har tatt flere språkkurs, avsluttet med en språktest ved et universitet som viser at språkkunnskapene er på det høyeste nivået innenfor den felleseuropeiske skalaen for dette. Jeg har tatt PPU etterpå, og jeg er i gang med veilederutdanning. Jeg har passert godt over 400 studiepoeng, og jeg planlegger å ta flere, for jeg gleder meg over å kunne ta mer utdanning! Men videreutdanning for meg skjer på universitetet, på masternivå, med høyt utdannet undervisningspersonale. Det skjer innenfor emner som jeg ser at jeg trenger for å bli bedre og helt oppdatert i mine fag, eller for å videreutvikle meg innenfor temaer som klasseledelse, nye metoder og IKT. Tenker KS at dette skal kunne skje i løpet av tre uker i slutten av juni/starten av juli? Tror KS at det på noen måte vil være faglig forsvarlig eller tidsmessig tilstrekkelig for å løfte meg og mine kolleger til et nytt nivå? Videreutdanning som skal monne krever at lærerne får tid og rom (med dette menes mindre undervisning og studieplasser stilt til disposisjon) til å fordype seg videre innenfor sitt/sine fag. Det skjer ikke i løpet av to-tre uker med mer eller mindre tilfeldig kursing med en rekke sammenraskede forelesere (de som har anledning i et tidsrom som også er ferietid for universiteter og høyskoler) som skal komme for å snakke litt løst og fast om diverse emner som måtte passe ut i fra kommunens/fylkets/statens/ledelsens (stryk det som ikke passer) satsningsområder i året som gikk eller i året som skal komme. Den slags kurs og foredrag ser vi nok av allerede i dag, og 90 prosent fremstår som stort sett unyttig bruk av tid.

KS' løsning for å få på plass den etterlengtede etterutdanningen av lærerne er dermed ikke bare dårlig fordi den ikke tar hensyn til at lærerne ønsker å være på skolen når elevene er der. Den er også dårlig fordi den faktisk, for mange av oss lærerne, ikke vil kunne komme i nærheten av den typen etterutdanning som faktisk vil gi oss ny og kjærkommen kunnskap på det nivået vi er på. Det virker som om KS glemmer at store deler av lærermassen faktisk er høyt utdannede mennesker, og vi kan faktisk det vi driver med! Den magiske løsningen på utfordringene i skolen ligger dermed ikke i å sende oss på halvveis gjennomtenkte kurs om intetsigende tema som vi ikke får bruk for i den praktiske lærerhverdagen.

Problemet for KS blir så at en virkelig satsing på kvalitetsheving i skolen vil kreve mye som de ikke er villige til å gi: Mindre undervisningstid for lærerne generelt, økonomiske rammer som gir kommunene råd til å frikjøpe lærere som skal bruke tid til på etter- og/eller videreutdanning innenfor profesjonelle rammer, og ikke minst en satsing både på lærerutdanningene, og for å få flere med lærerutdanning tilbake i skolen. Dette er nødvendig for at det faktisk skal finnes nok lærere til å fylle opp de stillingene som trengs for at dette blir forsvarlig å gjennomføre. Men i motsetning til det forslaget som KS nå har lagt for dagen så vil dette koste en hel del. Har du hørt at kvalitet koster? Jeg har også hørt det. Men når målet for KS ser ut til å være økte muligheter for sparing for kommunene, og ikke kvalitet, så sier det seg selv at metoden de foreslår ikke vil føre frem.
-----------------

For alle som er interesserte i å følge med på hva som skjer i forhandlingene rundt lærerne arbeidstid - jeg anbefaler dere å melde dere inn i gruppa Arbeidstidsforhandlingene på Facebook, eller å følge #lærerhverdag og #arbeidstid på Twitter. La oss alle håpe at vi får flest mulig med oss, at politikerne lytter og skjønner at dette er galskap, og at KS snur før de drar hele skolen med seg ut i den svært uvelkomne suppa som de nå tilbyr oss.

Kommentarer

oldstone sa…
Send dette rett til KS! gjør det!

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!