Hvordan skrive essay?

Forrige periode i norsken i kontaktlærerklassen min var renessansen. Obligatorisk da er det å komme inn på essaysjangeren, som er sentral i denne epokens tankegods. Ofte kan essayet være vanskelig å angripe for elevene. Er det en artikkel? Nei, men er det et kåseri? Nei, ikke det heller. Ofte er de godt trent, og da samtidig låst, i de faste formene som artikler og faglige analyser krever, og har vansker med å slippe seg løs. Og det er ikke så rart, etter å ha lært at ordene "jeg mener" er strengt forbudt i en saktekst. 

Og det er ikke rart at det er vanskelig å ta dette inn, for det er jo vanskelig å forklare hva et essay er - det kan være så mangt. Så etter inspirasjon fra en god kollega gjorde jeg et forsøk her på å få ledet dem i gang med skriving, uten at de skulle bli sittende fast foran pc-en sin med det store, skumle, hvite arket.

Elevene jobbet i grupper, og fikk utdelt de samme punktene som dere ser på det første bildet. De fikk også utdelt postit-lapper i ulike farger. På hver postit-lapp skrev de så ned ett moment til hvert punkt, altså ett sitat, ett sidespor, ett argument og så videre. Tema hadde vi på forhånd valgt etter å ha hatt tre temaer til diskusjon i en klassisk tre-hjørner-debatt. Elevene hadde dermed en del tanker på forhånd om emnet latskap, som ble det de valgte å skrive om. 

Bilde 1: Kategorier for elevene
Etter hvert som elevene ble ferdige, klistret vi alle postit-lappene på tavla i de fem kategoriene. Deretter fikk alle gå frem og lese hva de andre hadde skrevet. Deretter valgte de sju momenter som de ville ha med videre inn i sitt essay. Disse tok de bilde av med mobilene sine, før de gikk tilbake til gruppene. 

Etter dette kunne vi gå inn i skriving av selve essayet. Dette ble ikke en full tekst, men alle fikk starta med momenter til teksten, som de så har kunnet bruke inn i skriveøkt som kom i neste norsktime. 

Bilde 2: Elevene leser hverandres momenter, og
velger ut hvilke de vil bruke i sine egne essay

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!