Particafé: Opplegg for å bli kjent med de politiske partiene i Norge

Jeg burde vel ha lagt ut dette opplegget FØR og ikke etter valget, for nå er vel alle ferdige med å arbeide med de politiske partiene, kanskje? Men så langt kom jeg ikke, så her kommer det nå. Under følger et velutprøvd opplegg som jeg og kollegene mine har kjørt mange ganger, i arbeidet med å undervise om de politiske partiene. I forkant av dette har elevene gjerne hatt én økt om norsk politikk, og sannsynligvis har de brukt dette opplegget sammen med at de har fått en fin tavlegjennomgang om partier og ideologier, med vekt på ulike oppfatninger av begrepet rettferdighet. I økt 2 er det dermed klart for å leke litt. Og ja, vi snakker samarbeidslæring. Alltid. Samarbeidslæring

Elevene deles i grupper på fire elever (hvis det ikke går opp, la det være fem elever på de resterende gruppene). Gruppene trenger ikke å være veldig godt planlagt, da elevene skal flyttes rundt utover i økta. Hver gruppe får en stor plakat (A2), og en sprittusj å skrive med. Læreren skal ta tiden på elevene, så du må ha tilgang til stoppeklokke. Bruk gjerne online timer på fremviser (trenger ikke å laste ned, kjøres via nettleser). Denne legger et godt tidspress på elevene underveis. 

Dette skjer i klasserommet:
Partiet Venstre får passet (plakaten) påskrevet,
her i klasse 2KDAB (17-18) på Rosenvilde vgs.
 1. Plasser gruppene i en tilnærmet sirkel, med så god avstand som mulig mellom hverandre. Gruppemedlemmene får nummer internt på gruppa, for eksempel den med lengst hår er nr 1, den med nest lengst hår er nr 2, og den med kortest hår er nr 3. Nr. 1 på gruppa er cafevert, og har ansvar for å skrive.
 2. Hver gruppe får tildelt ett parti, og skriver navnet på dette i midten av plakaten. Ha gjerne riktig farge på plakaten til hvert parti! 
 3. Cafeverten på hver gruppe deler så resten av plakaten i fire med et stort kryss (hvor partinavnet blir midten av krysset), sånn at det blir fire «ruter» på plakaten. Som overskrift i ruta øverst til venstre skriver de så "for". 
 4. Elevene får nå tre minutter på å skrive ned det de kan om hva dette partiet er FOR (husk å bruke stoppeklokke!), med alle hjelpemidler tilgjengelig. Cafeverten er hovedansvarlig for skriving på hver gruppe. Etter tre minutter stopper skrivingen. 
 5. Gi så beskjed om at alle som er nr. 2 på gruppa går ett hakk mot venstre (altså flytter til en annen gruppe). La så elevene få litt tid til å forklare den nye på gruppa hva de har skrevet. Gi så ett nytt minutt hvor de fortsetter å skrive i ruta øverst til venstre.
 6. Stopp spillet, rotér på nytt, for eksempel flytt nr 3 på gruppa ett hakk og nr 4 to hakk (husk å ikke flytte cafeverten som har skriveansvar, eller ryker den røde tråden i gruppa). Igjen må de som sitter fortelle hva som står på plakaten til den/de nyankomne.
 7. Så kan cafeverten lage overskrift øverst til høyre "mot" Gi så tre minutter til ny skriving, stopp spillet og rotér, litt tid til å fortelle den/de nye om hva som er skrevet, gi ett nytt minutt i samme rute, og rotér igjen
 8. Ruta nederst til venstre kan få overskriften "fakta om partiet". Her kan elevene skrive alt de kommer på: Ideologi, kjente personer, symbol, hvem stemmer på dette partiet (alder, område, kjønn, utdanning), hva er det kjent for, random fakta... Alt de kommer på. Gjenta som skissert over med tid og rotasjon av elevene. 
 9. Når disse tre rutene er skrevet i, be elevene gå tilbake til de originale gruppene. La dem så bruke en eller to runder på ett minutt (eller kanskje litt mer nå) til å skrive inn alt de kommer på som nå ikke står på plakaten (de kan altså skrive i alle de tre rutene, og de kan også legge til ting som ikke passer inn i kategoriene de har fått). 
 10. Heng opp plakatene!
 11. Siste runde: Forhåpentligvis har de fleste elevene nå vært innom alle partiene. Men i ca. fem minutter til slutt skal elevene gå rundt og lese over alle plakatene. I den siste ruta kan de notere spørsmål til ting de lurer på om det partiet. Disse kan du som lærer hente tak i etterpå hvis det er noe sentralt som der kommer fram. Eventuelt kan dere diskutere disse høyt i klassen. 

Forslag til etterarbeid:
 • Diskutere i klassen, hva er lett/vanskelig i et sånt opplegg, hvilke partier vet vi mye/lite om (og hvorfor), hva er utfordringene med å skulle sette seg inn i partiene på denne måten? Trekke linjer mot valgdeltagelse blant ungdom.
 • Elevene kan lage spørsmål til plakatene og svare på hverandres spørsmål (quiz/kahoot)
 • Sjekke hverandres plakater og vurdere/rette
 • Sammenligne partiene og punkter, finne motsetninger (komme frem til skillelinjene i norsk politikk – for de litt avanserte
 •  Sjekke oppslutning for partiene i elevenes kommune/fylke/ved siste måling for oppslutning om partiene på Stortinget, finne ut mer om hvem som representerer ens egen kommune/fylke

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!