Verdsett intellektuelt talent!

I siste nummer av Morgenbladet står et intervju med Kjartan Fløgstad og Dag Solstad. Intervjuet er dessverre ikke tilgjengelig for den som ikke er abonnement, men det spiller heller ikke noen stor rolle for dette innlegget. Det som er interessant, er nemlig dette sitatet, som jeg tar meg den frihet å sitere her:

" [...] Det er bare å se på skolene våre, der det å være elite er helt greit hvis du sparker fotball, hopper lengde eller går på ski, mens det er kraftig motstand mot at den matematiske eliten skal få egne klasser og linjer på videregående. Og er du skoleelev og skriver lyrikk, så må du ikke tro at du skal ha noen særbehandling. Du driver tross alt ikke med nyttige ting som lengdehopp".

Dette er en utrolig god virkelighetsbeskrivelse av situasjonen i norsk skole: Det er greit å være elite om du er flink, i sport. De som er flinke i andre fag derimot, opplever ofte å bli understimulert, eller de får i hovedoppgave å hjelpe andre, gjerne da de svakeste i klassen. De sterke har også krav på tilpasset opplæring, men tilpasningen er (som oftest) til for de elevene som gjør det dårligst, slik at disse i det minste oppnår ståkarakter.

Hvorfor blir det slik? Noe av grunntanken bak det skolesystemet vi har i Norge i dag er at alle er like, og alle skal få samme undervisning etter den samme læreplanen. Med dette som basis går man glipp av at noen faktisk er flinkere enn andre. Noen er flinkere enn andre til å skrive, og noen har anlegg for matematikk. Noen har talent, andre har det ikke. Noen har mange talenter, og noen er rett og slett smartere eller mer intelligente enn mange andre. I enhver klasse vil det være noen som er flinkere enn resten av elevene. Sånn er det. Da er det å la disse få firerundervisning feil, på samme måte som det er feil å la enerelevene få firerundervisning. Disse elevene fortjener sekserundervisning, og de fortjener å få vite at de er de flinkeste. De fortjener å få lederrollen på det bestemte området, det være seg innenfor metode, fagområde eller fag generelt.

Å si at disse elevene er de flinkeste på et område betyr dog ikke at de skal tro at de er de eneste. Ingen er gode på alt, og alle har en plass i samfunnet. Alle er viktige for at systemet skal fungere. Men på samme måte som vi verdsetter talent innenfor idrett, må vi også verdsette intellektuelt talent, og vi må innse at de som har det bør få hovedrollen innenfor sitt område, på samme måte som de med fotballtalent får spille på topplagene.

Kommentarer

Fantastisk Eva! Bra at enkelte lærere VÅGER å heve den elitistiske fanen:) Har sendt link til dette innlegget til flere folk, både tilhengere og motstandere av ditt standpunkt. Særlig de siste behøver å bli konfrontert med dette dissentersynet.
Eva sa…
Takk for det, Magne! Jeg synes dog det er vanskelig å kalle dette elitisme, det burde heller være selvsagt. Rett og slett!

Jeg tar det ellers også som et stort kompliment at jeg får lov til å bli en av dem som blir sendt ut med Magnes mailingliste!:)
Anonym sa…
Kunne ikke vært mer enig!

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!