Underveisvurdering

Denne uka er det underveisvurdering som står på programmet. Iflg. opplæringsloven skal nå elevene få tilbakemelding også midt i terminen på hvordan de ligger an i alle fag. Hos oss gjøres det heldigvis på en rimelig enkel måte, hver elev får et skjema hvor faglærer skriver opp karakter i forrige termin, og et kryss for om han/hun ligger har forbedret seg, ligger på samme sted eller om karakteren har gått ned. Dette systemet er jeg veldig for, det er lettvint og greit, samtidig som det gir oversikt både for faglærer, kontaktlærer og elev.

Samtidig er det ikke til å komme unna at det er litt dobbeltarbeid, vi skal jo også gi tilbakemelding skriftlig eller muntlig etter hver vurderingssituasjon, og det betyr at om vi gjør jobben vår, så skal eleven til en hver tid vite hvordan han/hun ligger an i faget. Det føles dermed litt som om dette er en måte å hente inn de lærerne som ikke gir skikkelige tilbakemeldinger etter vurderingssituasjoner, eller for å gi en ekstra vekker til de elevene som ikke gidder å lese/få med seg de tilbakemeldingene de faktisk har fått.

Likevel, når vi først skal gi en slik type underveisvurdering til alle, så er jeg glad for avkrysningsskjemaet, og takker for at det ikke er blitt til enda et svart tidsslukerhull.

Kommentarer

Anonym sa…
Da synes jeg du skal gå inn på utdannigsdirektoratets sider og se på William Dyllons foredrag og assesment i skolen...veldig intressant at dus ier det er dobbelt arbeid. Elevene etter all forskning blir mer motivert og mer engasjert av underveisvurderinger og når de vet kriteriene og målene for undervisningen. Det spiller heller ingen rolle hvilken skole eleven går på, men hvilket klasserom eleven går i på den skolen, for elevens utvikling. Hør på foredraget og du forstår hva jeg mener. http://skolenettet.no/templates/News.aspx?id=65500&epslanguage=NO

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!