Geografiprosjekt: "Wenn ich Deutsch wäre..."

Vi jobber for tiden i tysken med et prosjektopplegg om den tyske byen Leipzig. I utgangspunktet er opplegget laget av en kollega (takk til Ingrid!), og så har jeg vridd det slik at det passer til mitt bruk. Prosjektet har tre delmål:
  1. De skal lære litt om byen Leipzig (mindre viktig)
  2. De skal generelt lære ord/uttrykk som trengs for å beskrive/finne fram i en (tysk) by
  3. De skal øve muntlige ferdigheter

Økt 1 tilbragte vi på Google Earth (maps.google.com). Alle elevene suste rundt over Leipzig, og de valgte seg så en gate i byen. Denne gata starta de så å tegne. De har valgt en del av gata, og tegner så på a3-ark, så detaljert de kan. De fleste detaljene må de finne på selv, det er en del av oppgaven. I tillegg skriver de inn støtteord; "Haus", "Auto", "Baum" osv.

Økt 2 startet med at de satt i grupper og presenterte gata si (dette hadde de forberedt siden forrige time). Korte enkle setninger av typen "das ist mein Haus" og "das Auto ist grün". Så jobbet vi videre med tegningen. Nå flyttet det inn folk i husene, som også ble tegna inn på arket eller på baksiden. Disse måtte få en identitet, et utseende, familie og interesser. Igjen skrev de støtteord på arket; "Tante", "Handball", "schön", "lange Haare" og lignende.

I dagens økt 3 har vi jobbet med kart. Vi starta med talekor på de mest grunnleggende ordene som høyre, venstre, rett fram og så videre. Så gikk vi ut på fotballbanen, hvor elevene sto på geledd mens jeg ropte ordrer ("alle gehen drei Schritte nach links", "alle drehen nach rechts", "alle drehen in Richtung der Schule") (her er jeg igjen inspirert av en annen kollega, takk Kristine!). Etter hvert fikk noen av elevene gi ordrer - det var selvfølgelig veldig morsomt, og jeg tror alle lærte dette grundig. Så gikk vi inn i igjen, og de fikk utdelt kart over sentrum i Leipzig sammen med en ord-for-å-finne-fram-liste. Så skrev de en veiforklaring skriftlig (lett match) og de lagde en oppgave til seg selv. Lekse er nå å forberede seg på å forklare veien mellom to steder på kartet uten hjelpemidler for en liten gruppe medelever neste gang.

Det starter vi med neste uke i økt 4, før vi går i par og øver til gangen etter der igjen som blir økt 5, hvor de skal ha muntlig test i disse parene. Jeg tenker at det de må/bør gjøre blir å repetere spørreord, samt å gjøre ferdig tegningene, og rett og slett øve muntlig/legge en slagplan for hvordan de skal legge opp en samtale seg imellom. I selve testen er tanken at de to elevene skal presentere gatene de har tegnet for hverandre, og at de skal samtale om hvem som bor der. I tillegg vil de få et kart med veien mellom de to gatene de har valgt (håper de ikke leser denne bloggen...), og så forklarer de hverandre hvordan de skal komme seg fra den enes hus til den andres. Jeg skal ikke delta i samtalen, men være passiv tilhører (i alle fall så langt det går).

Jeg gleder meg veldig til vi kommer til vurderingen, for det virker som om temaet har falt i smak hos elevene, og jeg har selv lært mye om hvordan man kan legge opp til muntlig læring i fremmedspråk. Etter uteaktiviteten i dag skrev alle automatisk "du gehst", "du drehst" og "du stehst" uten å tenke på at de plutselig satt og bøyde verb, sannsynligvis fordi de husket hva vi hadde ropt utenfor. De lærte nok mer av det enn å jobbe med arbeidsoppgaver tenker jeg - bare synd at det er litt vanskelig å alltid skulle finne på sånne spenstige opplegg! Fint er det da å ha kolleger som gjør spennende ting, som man bare kan kopiere og vri litt på. Hurra for det, og hurra for morsomme tysktimer!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!