Myter og sannheter om karakterer

Det nærmer seg jul, og avisene er (gledelig nok) fulle av skolestoff. Midt i mye jobbing blir det mindre blogging, men noe stikker seg ut i mengden. Etter Kristin Halvorsens svar angående dette med innsats og bakgrunn for karaktersetting i skolen i spørretimen på Stortinget for noen uker siden, har noen i utdanningsdirektoratet tydeligvis innsett at det trengs en klargjøring av vurderingsforskriften. I Aftenposten i går mandag kom dermed dette innlegget, som skal avkrefte en del myter om karaktersetting i skolen.

Som lærer jobber man mye med å få elevene til å være tydelige og klare i språket. Men, det har man tydeligvis ikke lært i Utdanningsdirektoratet - innlegget må jo sies å være et prakteksempel på det motsatte.

Her følger en gjennomgang av hvordan man i løpet av en artikkel kan motsi seg selv godt og grundig, samtidig som man pakker inn det (ukjente?) budskapet i god, gammeldags bomull:
  • Myte nr. 1: Elevenes innsats teller ikke lenger. Men "Forskriften er nå tydelig på at læreren ikke har lov til å sette ned karakteren i et fag på grunnlag av fravær, uønskede holdninger eller dersom elevene for eksempel er på Facebook i stedet for å følge med i timen". Det er vel ikke veldig rart at dette siste leddet tolkes som at innsats ikke kan telle inn på karakteren, eller?
  • Myte nr. 2: Det er bare prøver som gir grunnlag for å sette karakterer. Men "...lærere bør bruke varierte metoder for å vurdere elevenes faglige nivå, og ikke bare formaliserte prøver og tester". Ja vel, men disse varierte vurderingsmetodene må vel fortsatt ha klare vurderingskriterier, som blir gitt til elevene på forhånd, og karakter/resultat må, som på en vanlig prøve, grunngis ut i fra oppnådd nivå på de enkelte kompetansemålene? Dermed vil jo ikke innsats i timen kunne spille inn på karakteren så lenge denne innsatsen ikke er formalisert som vurderingssituasjon?
  • Myte nr. 3: Innsats gjennom året teller ikke lenger, bare karakteren ved slutten av året. Men "[...] Derfor skal ikke standpunktkarakter være et matematisk gjennomsnitt av for eksempel prøver i løpet av året" - men vise sluttkompetansen. Da kan man jo faktisk ha elendig innsats gjennom året, og oppnå en helt grei sluttkarakter?
  • Myte nr. 4: Elevene kan være borte så mye de vil fra timene og likevel kreve standpunktkarakter. Men "Fravær kan ikke brukes som begrunnelse for å sette ned en fagkarakter". Dette trenger vel ingen kommentar. 
Her trengs vel en klargjøring, ettersom innlegget strengt tatt bekrefter alle mytene som det søker å avkrefte?

Kommentarer

Miss Beany sa…
Jeg synes nå at det er ganske tydlig jeg.? Men kanskje jeg misforstår? Er ikke poenget at innsats/ holdninger ol ikke skal telle på karakteren? Det eneste som skal telle er prestasjonene i vurderingssituasjonene? Og om eleven da velger å sitte på facebook under en vurderingssituasjon og presterer lavt mtp måloppnåelse på grunn av facebook så dømmer man jo likevel den prestasjonene han faktisk viser ut i fra gitte kriterier og måloppnåelser og setter oppførselsanmerkning for å ikke gjøre arbeidsoppgavene i timen?

Jeg har har sånne elever jeg, flere som chiller og gjør det kjempebra på tentamen og prøver. Det er jo ingen forskjell på dette og studentlivet slik jeg ser det.
Eva sa…
Poenget med innlegget deres er dessverre det motsatte, nemlig at innsats visstnok SKAL telle, og at det IKKE går an å sluntre seg gjennom året og likevel få karakter... Hele innlegget er jo skrevet for at de skal avkrefte det de kaller myter, men det de skriver bekrefter det jo heller.. :)
Hei Eva, jeg heter Magne og jobber på VG Nett. Nå har jeg lagt inn dette innlegget som en av dagens anbefalinger under Lesernes VG på VG-forsiden.
Trine sa…
Innsatsen skal ikke opp til vurdering fordi det ikke er et kompetansemål, og det er kun kompetansemålene som skal vurderes - i ulike vurderingssituasjoner som elevene er forberedt på. Arbeidsinnsats er en del av ordenskarakteren og eleven kan "straffes" ved bruk av denne. Det er dessuten en kjennsgjerning at elever med svak innsats og dårlig holdninger til skolearbeid, sjelden lykkes i å få de beste karakterene - på denne måten påvirker innsatsen fagkarakteren indirekte. De unntakene som allikevel klarer seg svært bra på skolen uten å vise den største innsatsen, gjør enten mye arbeid hjemme eller er såpass dyktige at de kjeder seg i timene... Jeg synes at vurdering av kompetansemål uten å ta hensyn til elevens innsats og holdninger er en ryddig og rettferdig måte å vurdere på.

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!