Rollespillsoppsummering - anbefales, anbefales, anbefales!

Onsdag til fredag sist uke arrangerte vi altså MiniStorting på Rosenvilde, med 170 elever i aksjon. Elevene stilte stortingsrepresentanter og regjering, og presse, og hele programmet var lagt opp så de i størst mulig grad skulle kunne arbeide som det gjøres i den virkelige politikken.

Vi startet på onsdag med åpning ved ordfører i Bærum, og fortsatte med trontale ved statsministeren. Denne ble etterfulgt av partiarbeid, hvor elevene forberedte trontaledebatt, og komitearbeid som skulle skje dagen etter. Dagen ble så runda av med trontaledebatten. Torsdag gikk frem og tilbake mellom komite- og partiarbeid, avbrutt av spørretimen på ettermiddagen. Alt viste denne dagen frem mot plenumsdebatt med votering som skulle skje på fredag.

I løpet av torsdags formiddag dro spillet seg kraftig i gang, og det ble tydelig at den store spilleren var KrF. Jeg hadde satt opp spillet med en flertallsregjering med FrP, H, V og KrF, og de hadde tilsammen bare fire mandater mer enn de andre partiene. Dermed visste KrF å utnytte makten, og etter å ha truet med å trekke seg fra regjeringen gjorde de det torsdags ettermiddag (etter skoletid, så forhandlingene varte tydeligvis langt ut på ettermiddagen). Dette begrunnet de med at de ikke fikk gjennomslag for familiepolitiske saker, fremfor alt at de ikke ønsket adopsjonsrett for homofile. Så dermed var FrP, H og V igjen i en presset mindretallsregjering, hvor V ble utsatt for sterke angrep på grunn av at de hadde gitt etter for å konsekvensutrede Lofoten.

Fredag da jeg ankom jobb kl. 9 ante jeg så fred og ingen fare da statsministeren tropper opp og gir beskjed om at hun nå samler Stortinget for å stille kabinettspørsmål, og 0915 er det stilt. Vi lærerne var forberedt på å henge rundt og drikke kaffe mens elevene gjorde de siste forberedelsene til plenumsdebatt, så du kan si at vi alle ble tatt litt på senga! Vi ga så opposisjonen en halvtimes betenkningstid, disse må jo ha et nytt styringsalternativ klart om de velger å stemme ut regjeringen, men det hadde de, som vi vel også ante, selvsagt. En storkoalisjon bestående av SV, AP, SP, MDG og KrF (som nå fikk gjennomslag) ble dannet, og de fikk en ny halvtime på å danne regjering med nye ministre. Etter litt avbyråkratisering (færre departmenter og færre ministre...) og mye forhandling ble ny regjering innsatt, og vi gikk videre inn i plenumsdebatten. Her valgte vi nå å kutte runden som egentlig skal komme først med trontale og trontaledebatt, i det vi jo hadde kjørt denne delen på onsdag.

En del av elevene hadde på forhånd forberedt saksdokumenter, henholdsvis stortingsproposisjoner og representantforslag ut i fra hvilke partier de tilhørte. I plenumsdebatten byttet vi så rolle på disse, sånn at representantforslagene, skrevet av de tidligere opposisjonspolitikerne, ble stortingsproposisjoner ettersom disse nå satt i regjering. Og elevene debatterte en hel del, mens andre saker gikk glatt igjennom, sånn det også er i virkeligheten. De sakene som skapte mest debatt var nok oljeboring og adopsjonsrett, men også karakterer i barneskolen og datalagringsdirektivet skapte høy temperatur, og så gøy det så ut! Jeg måtte beherske meg for ikke å løpe opp på talerstolen og verket av inneholdte argumenter, men hovedsjarmen med dette opplegget er jo at det skal være elevstyrt, mens vi lærerne var i bakgrunnen som tilretteleggere.

Nå er vi i gang med evaluering, og det er overveiende massivt positive tilbakemeldinger. En hel del smårusk er det selvsagt å ta tak i hvis og forhåpentligvis når vi arrangerer dette igjen - men det viktigste, nemlig elevenes læring, har nok fått seg en formidabel opptur! Når de nå har muntlig vurdering denne uka har de parlamentarisme, partier og stortingssystemet i lomma - for de har gjort det, de har ikke bare lest det. Så jeg anbefaler alle: BRUK ROLLESPILL I UNDERVISNINGEN! Ikke vær redd for de store prosjekene, de er utrolig lærerike for elevene, og om de er tidkrevende så er de likevel definitivt verdt det!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!