Valgadferd 2: Sosial bakgrunn som bestemmende for valg av parti

I forrige innlegg beskrev jeg hvordan elevene mine ble introdusert for skillelinjemodellen som en teori som forklarer valgadferd. Men vi må jo ha med flere. Den andre hovedmodellen som de skal innom, er sosial bakgrunn. Her er det avgjørende hvordan faktorer som alder, kjønn, yrke, utdanning, bosted og så videre kan fortelle oss hvilket parti en person gjerne vil stemme på. 

Vi starta økta med å repetere skillelinjemodellen fra forrige økt, og så la vi på med denne nye modellen. Vi ramset opp faktorer som kunne spille inn på partivalg, og så kunne vi begynne å jobbe. 
For å illustrere modellen kjørte vi en ny øvelse. Jeg fant på forhånd opp en del personer, som jeg ga egenskaper som alder, yrke, bakgrunn og lignende (dokument med disse må dere gjerne bruke, det finnes til nedlasting her (dropbox)). Elevene satt så i grupper, og fikk utdelt lapper med to personer hver. Deretter skulle de diskutere seg frem til hvilke eller hvilket parti de tenkte at vedkommende ville høre hjemme i, både ut i fra modellen med sosial bakgrunn som hovedforklaringsfaktor, og ut i fra skillelinjemodellen. 

Mens de jobbet skrev jeg partinavnene fra venstre mot høyre på tavla, helt øverst, med god plass til å skrive under. Etter en stund gjennomgikk vi, ved at elevene gikk opp og skrev personene sine inn på riktig parti på tavla, og så forklarte de hva de hadde tenkt ut i fra de to modellene. Ofte var det tvil mellom to partier, eller modellene ble ufullstendige fordi elevene bare hadde få opplysninger om personene de skulle analysere. Dette er dog også fruktbart materiale i analysen, fordi vi da også fikk tenkt høyt rundt spørsmål som hvor mye kan én teori forklare, hva er teori, hvorfor har vi ulike modeller osv. Vi kunne også se at saker i valgkampen ville være avgjørende for mange, og dette er nok en annen modell som ofte kan forklare valgadferd, og dermed fikk vi dratt inn det også.

Tilbakemeldingene var gode i etterkant, så forhåpentligvis kan elevene nå si ganske mye om hva som avgjør hvilket parti man stemmer på. Og hvem vet, kanskje ble det også lettere for dem å plassere seg selv hos det partiet hvor de hører hjemme. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!