Diskutere atomvåpen i 2015? Jada!

Diskuterer vi fortsatt i 2015 om vi er for eller mot atomvåpen, og om vårt medlemsskap i NATO er smart/verdifullt? Jada, i Politikk og menneskerettigheter gjør vi fortsatt det. Min flotte klasse og jeg er nå langt inne i utenrikspolitikkens spennende verden, hvor vi har gått via EU og EØS, innom flyktningkrisen, videre inn i utenrikspolitikk og spesifikt nå til norsk sikkerhetspolitikk. Og da blir de store spørsmålene igjen aktuelle. 

Så i dag har vi diskutert NATO og om verden generelt og Vesten spesielt kan og bør klare å ta avstand fra atomvåpen. Og det ble så gøy, så her kommer en liten skisse av dette ganske enkle, men suksessfyllte opplegget.

Elevene har altså på forhånd fått gjennomgått:
  • Utenrikspolitikk (mål, midler, påvirkningsfaktorer)
  • Norsk utenrikspolitikk i overblikk
  • Vi har EU, EØS og flyktningkrisen bak oss
  • Vi har også jobbet mye med konflikten i Syria og internasjonal politisk struktur og teori rundt dette
Når vi så skulle inn i dette opplegget, kunne vi dermed ta utgangspunkt i den norske politikken ovenfor Sovjetunionen med avskrekkelse/beroligelse, og i det norske medlemsskapet i NATO: Elevene hadde til timene lest en omfattende artikkel fra NUPI med tittel Mer av NATO i Øst, Sør og Nord, som kan leses her. Oppgavene til artikkelen oppsummerte vi så i starten av økta, før vi snakket videre om verdens sikkerhetsbilde nå. Blir verden fredeligere? Kildeartikkelen til denne delen kan leses på Bistandsaktuelts sider her. Så kikket vi på atomvåpen som utfordring for sikkerheten i verden. Vi snakket om utviklingen av atomvåpen, verdens atomvåpen, og prøvde en atombombesimulator på nett, som dere kan se her. Denne viser hva konsekvensene ville blitt hvis ulike atombomber ble sluppet over steder du velger selv. Veldig konkretiserende, fascinerende og skremmende! Videre så vi på Iran og kort på deres atomvåpenprogram og på den nylig underskrevne avtalen, og vi tok en kikk på en av Nord-Koreas propagandavideoer hvor de fantaserer om å treffe USA med atombombe, og på den mye omtalte hydrogenbomben som kanskje nok ikke er en hydrogenbombe likevel.   

I intro til selve debattinnlegget så vi så kort på FN-resolusjonen om å fjerne atomvåpen som kom på bordet i høst, og som Norge, etter press fra USA, valgte å ikke underskrive. Så da, kunne vi diskutere!

Jeg delte elevene i fire grupper, seks elever på hver gruppe. På forhånd hadde jeg forberedt argumenter for og mot, og klippet opp disse så hvert argument kom på en egen lapp. Disse kan dere gjerne få stjele, de er å finne på denne dropboxlinken. To grupper fikk for-argumentene tilfeldig tildelt, to grupper fikk mot-argumentene tilfeldig tildelt. Deretter fikk de ett kvarter i hvert sitt hjørne av klasserommet til å forberede seg. Her skulle de:
  1. Gjennomgå egne argumenter, sikre at de forsto innholdet, underbygge/forklare teksten.
  2. Tenke igjennom mulige motargumenter og hvordan disse igjen kunne besvares.
Etter et kvarter satte de seg som bildet viser, med en mot- og en forgruppe på hvert bort. Så diskuterte de med hverandre intert på hvert bord. Alle deltok med sine argumenter fra lappene sine, og mange la til mye i tillegg. Dette gjorde vi i 10-12 minutter. 

Etter dette bytta for- og motgruppene lapper, slik at de fikk den andre sidens synspunkter med seg tilbake i hjørnene. Der fikk de nye 5 minutter til å forberede seg på ny debatt, fra motsatt synspunkt. Vi gikk så tilbake til bordene, og diskuterte samme tema på nytt, men altså med sideskifte. Etter 7-8 minutter her, lot jeg elevene selv velge side: Skeptisk til atomvåpen, og skeptisk til NATO, eller må vi ha NATO, og USA med atomvåpen, på vårt lag? Klassen delte seg med noen flere på skeptisk-siden, men også med mange på midten. Vi starta så klassediskusjonen med et usikker-innlegg, som sidene fikk svare på, før de fikk diskutere med hverandre, med meg som ordstyrer. Dette gjorde vi i 15 minutter, og vi KUNNE holdt på mye lenger, for da var dagen over, og dessverre måtte vi gå hjem.

Veldig moro ble det, og når elevene slipper seg inn i debatten, samtidig som de viser at de har integrert og skjønner de gode gamle begrepene: Maktbalanse, anarki, verdier og idealpolitikk, realisme, menneskeverd... Da blir det en god, og lærerik, og ikke minst, veldig morsom debatt. 

Denne skissen for diskusjon fungerer fint for mange andre typer problemstillinger også, og er fin for å få frem flere stemmer i debatten og for å dempe litt på de sterkeste retorikerne I tillegg er det en måte å få frem de "riktige" fagargumentene på, i tillegg til elevenes egne argumenter. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!