Bli kjent med Wergeland og Welhaven


Dette er et opplegg som elevene mine i vg2 har jobbet med i dag for å bli kjent med de to store romantikkerne Wergeland og Welhaven. På forhånd har vi hatt en firetimersøkt om universalromantikken, og vi har brukt en del tid på å skrive videre på Norges Skaal. Men mer om det senere. På dagens program: 

Elevene har i grupper tegnet full-size figurer som representerer en av de to forfatterne. Inni figuren har de så skrevet info om selve personen, dvs. fødsels- og dødsår, familie, oppvekst, utdanning, yrke og så videre. Utenfor figuren har de skrevet punkter som omhandler personens forhold til omverden. Her kommer alle aspektene som peker mot uenighetene mellom de to: Norsk union med Danmark, form i lyrikken, syn på stemmerett og demokrati, og partitilhørighet for eksempel.


Etter en lang seanse med tegning og skriving, hengte vi de flotte figurene opp på veggen. Imens arbeidet pågikk, hadde jeg så avtalt med to av elevene at de kunne spille de to forfatterne. Vi satte en stol oppå en pult, og avholdt så intervjuer med forfatternes spøkelser, som var kommet på besøk til oss i 2016 for å fortelle om sitt liv. De andre elevene stilte dermed spørsmål til eleven i rolle, som svarte som best han/hun kunne, i jeg-form.

Med dette som bakgrunn hadde vi et godt utgangspunkt for å oppsummere hovedforskjellene mellom de to på tavla, mens de to elevene fortsatt satt oppe på hvert sitt bord i hver sin ende av klasserommet. Dette ga også en fin dimensjon ved å understreke forskjellene. Bare det å sitte litt annerledes enn i de vanlige rekkene bak pulten gir en annerledes dynamikk, og ofte bedre konsentrasjon, fordi elevene da kan føle at de er MED i læringsprosessen som vi holder på med SAMMEN, i motsetning til at JEG forteller DEM hva de nå skal kunne. Selv om jeg i praksis sier det samme som jeg ville sagt i en powerpointgjennomgang, så føles det annerledes og mer deltagende når inngangen er annerledes. 

Dette opplegget kan i praksis brukes på alle mulige kjente personer som elevene skal kunne noe om, og man kan variere i det uendelige med hva som skal skrives hvor (tanker i hodet, følelser i overkroppen, eller samfunnspåvirkning på personen utenfor strekene, eller ulike verk i beina...).

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!