Radiodebatt i samfunnsfag

For noen uker siden fikk jeg et godt tips av en annen lærer, som fortalte at han hadde latt elevene lage radiodebattprogrammer om ett av diskusjonstemaene i Politikk og menneskerettigheter. Siden har jeg tenkt: Neste gang vi skal debattere noe, så skal jeg ta metoden i bruk. Og som sagt, så gjort. De siste øktene i Politikk har vi brukt til å lære om oljens posisjon i internasjonal politikk, og videre nå om klimaet, og om norsk klimapolitikk som en av verdens største oljestater. Vi skal i følge læreplanen drøfte både olje og miljø, og sette dette i forbindelse med internasjonalt samarbeid.

Så, da stoffet var gjennomgått, og elevene var arbeidsklare, skred vi til verket. Elevene ble delt i åtte grupper. De diskuterte følgende fire problemstillinger: 

  1. Overnasjonalitet er løsningen på allmenningens problem, 1/JA, 5/NEI 
  2. Demokratiet må ofres for miljøet, hvis det blir nødvendig, 2/JA, 6/NEI 
  3. Vesten har et historisk ansvar for klimaproblemene, og må dermed ta større kutt enn fattige land, 3/JA, 7/NEI
  4. Det er viktigere å redusere fattigdom i verden enn å gjøre noe med klimaproblemene 4/JA, 8/NEI 
Som dere ser er tallene etterpå gruppenummer, gruppe 1 fant argumenter FOR påstand 1, gruppe 5 MOT påstand 1 og så videre. For hver påstand opprettet jeg også et samskrivingsdokument, som begge de to gruppene som arbeidet med den aktuelle påstanden noterte i. Dette slik at de skulle ha mulighet til å forberede seg på hverandres argumenter. Dette kan gjøres via fx. www.samskrive.ndla.no eller www.piratepad.net. 

Elevene fikk så 25 minutter til å samle argumenter for sitt synspunkt. Når forberedelsestiden var over, gikk to og to grupper sammen, slik at de kunne debattere mot hverandre. De fikk da sitte i ro på hvert sitt rom. Hver stor-gruppe valgte så en programleder. På 20 minutter skulle de nå spille inn en radiodebatt på maks 5 minutter om sitt tema. Litt god tid måtte de ha, da flere av gruppene valgte å gjøre flere opptak.

Da opptakene var ferdige, sendte elevene disse til meg på mail, og vi spilte dem av alle fire i klasserommet slik at alle fikk høre de andres produkter. Og de ble jevnt over veldig bra, så dette skal jeg definitivt gjøre igjen!

Noen forslag til ettertanke for senere bruk; dette er også et godt utgangspunkt for å skrive. Jeg ser for meg at det ville være et godt trekk her å gi alle beskjed om at de i etterkant kunne valgt å skrive om ett av temaene som de selv ikke hadde laget debatt på, og dette kunne de gjort med tilgang til notatene som de andre hadde laget i sitt fellesdokument. Det skal jeg prøve i neste runde :)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!