Religion er en parasitt...? Opplegg om religionskritkk og kritikk av religionskritikk.

Ofte kan tekstarbeid bli kjedelig, og arbeidet med innholdet i tekster kan bli litt standarisert: Elevene leser, lærer gjennomgår innhold mens de flinke elevene rekker opp hånda. Her kommer et kjapt og enkelt eksempel på hvordan man kan jobbe med å hente ut argumentasjonen i en tekst uten å falle i kjip og kjedelig-gropa.

Jeg underviser i Religion og etikk, og vi har i dag i økta jobbet med religionskritikk. Vi har lest kronikken "Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen" av Aksel B. Sterri, som skapte en del blest da den kom ut i fjor (2016). Sammen med denne leste vi tilsvar fra Hallgeir Reiten til samme kronikk. Dette gjorde vi på følgende måte:

  1. Elevene leste den første teksten (religion er en parasitt...). Mens de leste, markerte de ut (1) argumenter som ble brukt i teksten og (2) hvilke karakteristikker/beskrivelser som blir brukt om religiøse og religiøsitet.
  2. Elevene ble deretter satt i grupper. En elev på hver gruppe (den født nærmest 15. august) fikk i oppgave å lede arbeidet i hver gruppe med å gå igjennom/oppsummere argumentasjonen og finne frem til og sjekke at alle hadde funnet de ulike karakteristikkene.
  3. Gruppene fikk så hver sin tusj, og så sendte jeg dem frem etter tur for å skrive opp stikkord til de ulike argumentene og karakteristikkene på tavla. Resultatet ser dere i bildet over - her er hele teksten oppsummert i stikkord.
  4. Når alt var kommet opp på tavla, hadde elevene egentlig vært igjennom teksten tre ganger (alene, i gruppe, og i stikkord underveis i skrivingen), og vi kunne dermed lett diskutere oss igjennom innholdet og plassere de ulike argumentene i ulike tradisjoner og i samfunnskontekst.
Nå kunne vi også snakke både om hvilke typer kritikk vi ser (marxistisk kritikk, nyateistisk kritikk), og hvorfor denne teksten faktisk ble anmeldt. Hovedargumentet for det lå i setningen "Men skal et sekulært samfunn vinne fram må også religiøse bekjempes med makt" - og dette er det interessant å la elevene reflektere over, sammen med å lese Reitens tilsvar kjapt i fellesskap. Og vips, så hadde vi sett på ulike typer religionskritikk, og også fått med oss en refleksjon over hvordan religionskritikk skal og bør utøves. Og alt dette på en klokketime. Uten å være så alt for veldig kreativ :)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!