Lærer vi mer av å skrive for hånd?

Det har jeg bestandig trodd - og mine elever skriver følgelig alle notater på papir. Når jeg gjennomgår får elevene velge: Enten skriver de for hånd, eller så skriver de ikke. De får ikke bruke pc. Hvorfor gjør jeg dette? Jo, fordi pc-en er et REDSKAP, ikke en obligatorisk bestanddel av undervisningen, og fremfor alt, den er IKKE en skrivemaskin! Noen få elever protesterer alltid i nye klasser, men de aller, aller fleste viser seg å være fornøyde med ordningen etterhvert. Det blir også mye lettere å holde orden i klassen og å få med seg elevene på det som gjennomgås.

Jeg ble dermed veldig glad når jeg på forskning.no kan lese at man ved å skrive for hånd aktiviserer sansemotorikken vår når vi skriver for hånd, og dermed er det sannsynlig at det vi skriver sitter bedre enn når vi skriver på pc. Bare enda en begrunnelse altså til å insistere på at blyanten fortsatt skal være med på skolen! Artikkelen kan dere lese her.

Kommentarer

Bjørn sa…
Selve forskningen du viser til ser ikke så overbevisende ut - den sier ikke mye om at man LÆRER bedre av å skrive.

I artikkelen brukes det som argument at det tar lenger tid å skrive for hånd. Jeg synes ikke det er spesielt opplagt at det er et argument for at man lærer bedre. På den ene side kan det hende at det presser en til å skrive stikkord, og at man da må ha en lærerik prosess for å velge stikkordene. På den annen side kan det hende at det er distraherende at skrivingen tar så lang tid.

Derimot er det jo andre gode argumenter for å skrive for hånd. Ei notatblokk og en blyant er jo befriende fri fra distraksjoner, mens man på en PC kan bli fordypet i mye forskjellig.

Men argumenter for å skrive notater på PC er naturligvis at det da er enklere å bearbeide dem videre - lage oversikter over hele pensum og sånt, uten at alt må skrives på nytt.

Men når jeg personlig foretrekker blyant og papir når jeg skal notere, er det dels fordi blyant og papir veldig raskt er klar til bruk og dels fordi det forstyrrer sidemannen noe mindre enn klapring på tastatur...
Eva sa…
Artikkelen sier jo likevel noe om at vi aktiverer flere områder i hjernen når vi skriver for hånd enn når vi skriver på pc, og at man dermed får inn det man skriver bedre fordi man i større grad "deltar mentalt" i det man skriver.

Jeg er dog likevel enig med deg i at det er en like stor fordel dette med at elevene ikke blir så distraherte av penn og papir. Som nevnt i innlegget, mine elever skriver kun på papir mens jeg gjennomgår. I alle klasser er det litt protester i starten, og jeg lar dem prøve en økt på pc. Dette resulterer hver gang i at de ikke er like konsentrerte, og jeg får overhodet ikke den samme deltagelsen fra dem i gjennomgangen. Og jeg klandrer dem ikke - vi voksne er ikke bedre. Så uansett hjerneaktivitet, jeg går for papir og penn uansett!
Henning sa…
Dette er et innlegg jeg er dels enig og dels uenig i.

La meg starte med å si: Alle elever er forskjellige. Alle elever lærer forskjellig. Det er er lærerens jobb å legge til rette til at alle elever får et godt læringsutbytte. Derfor mener jeg at det kreves, for elevenes skyld, at flere undervisningsmetoder prøves ut, og at man sammen med klassen blir enig om hva som passer best i den enkelte klassen, selv om læreren er overbevist om at én metode fungerer jevnt over veldig bra. Derfor er jeg dels uenig i bloggerens notatskringsmetode.

Jeg er helt enig i at PC ikke er et godt skriveredskap. Men jeg mener også at PC og dens kommunikative og informatiske egenskaper er et godt verktøy i læring, og bør brukes aktivt - en gang i blandt. Jeg tenker at når elevene har et godt læringsutbytte ved å lete seg fram til informasjon eller leke seg med interaktive oppgaver. Så et soleklart ja til PC som et verktøy.
Dreamgirl sa…
Tja, jeg vet faktisk ikke om jeg er helt enig med deg. Selv vil jeg alltid valgt å skrive notater fra en forelesning for hånd, men sannheten er at vi mennesker er forskjellige.

Som lærer mener jeg at det er min jobb å tilrettelegge for at alle elever får et godt utgangspunkt, selv om de ikke gjør ting på "min måte". Jeg bestrider ikke at forskningen du viser til er riktig og at for de aller fleste elever vil det være hensiktsmessig å ta opp blyant og papir. Men hva med de elevene som sliter med håndskrift eller skrivevansker? I mitt klasserom legger jeg til rette for at noen av elevene får lov til å ta notater på pc. Jeg oppmuntrer til å skrive for hånd, jeg forklarer hvorfor jeg synes det er bedre, men jeg forbyr ingen å benytte pc. En av mine sterkeste elever er motivert, god, arbeidsom og pliktoppfyllende. Han har slitt med dårlig håndskrift siden barneskolen og fortsatt er det et ork for ham når han må skrive for hånd. Skal jeg virkelig tvinge ham til å gjøre det bare fordi jeg mener at det er best? Han vil i så fall gå glipp av minst halvparten av stoffet jeg gjennomgår. Hvordan ville det ha gått med motivasjonen hans? Nei, jeg mener at vi lærere må være forsiktige med å bli for rigide. Det som virker for en elev, virker kanskje ikke like godt for en annen. Jeg tror at vi alt for lett benytter metoder som vi liker selv eller som vi føler at fungerer godt for oss. Men for at alle elever skal ha lik sjanse, må vi faktisk behandle dem ulikt. PC-bruk krever ekstra oppmerksomhet fra meg, men mine elever vet at det er et privilegium som de kan miste dersom de misbruker det. Tilbakemeldingene har vært at elevene setter pris på muligheten til å velge.

Ellers må jeg jo nevne at du har en flott blogg, med mange spennende innlegg. Setter stor pris på lærere som har slik "glød" og interesse for fagene sine:-)

Lykke til videre!
Dreamgirl sa…
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Dreamgirl sa…
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Eva sa…
Engasjerende emne, dette! Jeg vil presisere litt: Jeg vil ikke ha notatskriving på pc, men vi bruker pc-ene mye ellers. Å ha maskinene gir jo voldsomme muligheter, så selvfølgelig må man ta disse i bruk. MEN, da må dette gjøres hensiktsmessig og med en tanke bak. Poenget med innlegget mitt er på ingen måte at jeg vil kaste ut pc-en av klasserommet, men at jeg mener at det IKKE er hensiktsmessig med pc når man kun skal skrive notater. Dette uavhengig av læringsstil, i det skriving nå engang er skriving.. Elevene må heller ikke skrive notater, de kan velge å la være.

Jeg ser også dysleksiproblemstillingen, eller også ift. dem som sliter med dårlig håndskrift. Men, min erfaring er at disse elevene får bedre trening i å ta notater når de skriver for hånd, enn det de får når de sitter med pc-en oppe. Med pc skriver de gjerne kun stikkordene fra powerpointen/tavla, noe som på ingen måte gir gode notater. Av en eller annen grunn løser de fleste seg fortere fra "må-skrive-akkurat-lærerens-stikkord"-formelen når de skriver for hånd.
Anonym sa…
Etter å ha lest de fleste kommentarene nedenfor legger jeg merke til at ingen av de som svarte var elever!

Jeg er selv en elev på videregående skole og kan ærlig si at hvis du gir elevene en sjanse til ta opp maskinen og "notere" gir du dem en sjanse til ikke følge med i timen. I noen av valgfagene mine har jeg lærere som er åpne for pc-bruk, jeg vil si de er naive. Elevene vil gå direkte inn på facebook og sjekke oppdateringer før de gjør noe annet. tro meg!

Det Eva gjør er helt riktig og med erfaring kan jeg si at de hjelper oss elever en stor del med litt disiplin. Pc er som dop: det er avhengighetsskapende og kan påvirke ditt liv på en svært negativ måte, også konsentrasjon/læringsevnen din. Ved hele tiden å motta nytt stoff på en passiv måte vil hjernen din bli en maskin som ikke klare å jobbe selv fordi den er vant til å få alt inn fra en skjerm.

Stå på Eva, og vi ses neste termin ..... ;)

Kaptein mø ut!

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!