Interessant fra Venstre

"- Regjeringen og Kristin Halvorsen er [...] selv skolens største tidstyv. Lærere og rektorer drukner i nye rundskriv, forskrifter og lovendringer". Trine Skei Grande har et fornuftig utspill i dagens VG (saken er også kommentert på Venstres hjemmesider). Som Skei Grande ganske riktig påpeker medfører stadig nye papirer ovenfra at mye verdifull tid går bort i regellesing og -tolking. Nye regler og forskrifter er ikke alltid like lette å tolke (det tilhører vel egentlig sjeldenhetene), og det betyr at det gjerne må drøftes både i plenum og på avdelingsnivå før den enkelte får implementert de nye endringene i sitt eget arbeid. Slikt vil nødvendigvis stjele verdifull tid fra undervisningsarbeidet, også i de tilfellene hvor endringene er små og/eller unødvendige, i det man jo er pliktig til å forholde seg til alle de nye formuleringene som blir sendt ut.

De fleste lærere bruker mye tid på administrasjon og papirflytting, og mengden øker og øker, uten at noe forsvinner. Dette tar naturligvis av tid som man ellers ville brukt på å forberede/etterarbeide selve undervisningen. Man kan lure på hva som anses som viktigst hos dem som sitter øverst i pyramiden: God og gjennomarbeidet undervisning, eller en evig strøm av dokumenter og dokumentasjon?

Dermed - godt initiativ fra Venstre - så gjenstår det å se hva godeste Kristin synes om dette!

Kommentarer

Det er nok desverre mest mulig dokumenter og regler som er viktig for Kristin. Det medfører jo som kjent flere jobber i det offentlige og mindre verdiskaping, Mitt i blinken for frøken Halvorsen...

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!