Lærerens elevsyn

Det første året jeg jobbet som lærer, ble jeg som en av flere bedt om å på et lærermøte snakke om mitt elevsyn. Det var første gangen jeg skulle snakke foran andre lærere, og jeg var nok tidenes mest nervøse rett før det møtet - men bra tror jeg det ble. Tankene fra dette korte foredraget har dukket opp igjen i det siste.

Elevsynet mitt oppsummerte jeg med bokstavene LPG. LP (fordi alle husker hva en LP er), og G for Glede, en LP gir jo Glede, ikke sant? Jeg er fortsatt fornøyd med den huskeregelen der! De tre bokstavene står for følgende.

L-en står for likeverd. Elever og lærer er like mye verdt i klasserommet. Det betyr ikke at man er likestilt, for læreren vet mer, kan mer, og skal ha autoritet på grunn av dette. Men man er like mye verdt, i den forstand at man er avhengige av hverandre for å gjøre en god jobb. En lærer uten gode elever er ingenting. Elever uten en god lærer kommer ingen vei.

P-en står for prestasjon. Elevene skal prestere sitt ytterste, både ut i fra kompetansemålene som styrer det faglige innholdet, men også som mennesker. Og læreren skal også få prestere, som lærer. Ofte glemmer vi at det er prestasjoner skolen handler om. Ikke kos, ikke sosial hygge, ikke SFO, ikke bup og veiledning og hjelp til alle mulige prestasjoner. Fag. Og prestasjon.

G-en står så for glede. Glede! Det skal være glede i et klasserom, alltid. Elevene skal glede seg, føle entusiasme, føle at fag er spennende. De skal kunne, eller lære å kunne å glede seg over mestring, over å klare å lese den lange teksten, over å få til den vanskelige oppgaven. Læreren må kunne glede seg over undervisningen, glede seg til undervisningen, glede seg til å være sammen med elevene. Hvor langt kommer vi om vi ikke har gleden i klasserommet? Og ikke minst, det optimale er selvsagt når lærer og elever gleder seg sammen.

LPG. Likeverd. Prestasjon. Glede. Hvor ofte tenker vi igjennom hvordan vi møter elevene? Hvor ofte reflekterer vi over våre egne tanker om elevene, og ikke minst over hvordan vi snakker med og om dem?

Kommentarer

Anonym sa…
Dette var et veldig fint innlegg som viser et godt elevsyn =)
Eva sa…
Takk for det, alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger!
Anonym sa…
Hei, Eva!
Skal på intervju i morgen etter 5 år i privat næringsliv.... Og kom på at jeg trengte noen kloke ord om elevsyn! Også var det jo deg! Takk for fine studiedager! Klem fra Christina

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!