Elevene lærer mer av tekst enn av multimedieshow

Forskere ved NTNU har funnet ut noe som vi lærere vel visste fra før, nemlig at elevene oftest lærer bedre av tekstarbeid, enn av å bruke IKT og multimedia i undervisningen. Studier viser at "i to av tre tilfeller, lærte studentene bedre av å lese god gammeldags tekst fra ark", i ett av tre tilfeller lærte studentene altså bedre av å bruke ett eller annet multimedium som hjelpemiddel. Jeg har tidligere skrevet om forskning som viser at elevene også lærer mer av å skrive for hånd enn av å skrive på pc-en, og sammen med dette gir det jo et interessant perspektiv undervisningen vi bedriver. Vi kjøper argumentene om at multimediatriksing og generell pc-bruk gir bedre og mer variert undervisning, og fremfor alt bedre motivasjon, men så viser det seg, igjen og igjen, at det er den tradisjonelle undervisningen som gjør at elevene lærer mest og får best resultat.

Her, mine venner, må vi la gode gamle Rousseau lære oss noe. Han snakket om The general Will; fellesskapets beste, i de norske utgavene av verkene hans gjerne noe merkelig oversatt med allmennviljen eller den generelle viljen. Hva enkeltindividene, elevene, ønsker, eller også hva flertallet av elevenes ønske eller vilje er, er ikke nødvendigvis et uttrykk verken for enkeltelevens eller for elevfellesskapets beste.

Dermed må vi tørre å la det som faktisk er til fellesskapets beste ligge til grunn for hvordan vi legger opp undervisningen, i steden for å la oss bli dratt med av fellesskapets overfladiske ønsker. Og, hva betyr det? Jo, det betyr at vi må stole på all forskningen som viser at de gode, gamle metodene fortsatt er eldst (og best): Les på papir, skriv på papir!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!