Fortsatt for fraværsgrense...

Jeg registrerer at det fortsatt diskuteres om man skal innføre fraværsgrense eller ikke, og at hovedargumentet mot en sådan grense fortsatt ser ut til å være "men da kan jo elevene være borte 15 eller 20 prosent av tiden uten at det får konsekvenser".

Jeg må dermed si igjen, i dag kan elevene være borte 50 prosent av tiden uten at det får konsekvenser! Dette er det ingen som svarer på eller kommenterer, og jeg synes det ser ut som om man overser det totale frislippet av fravær som det er nå. All fraværsføring er i praksis helt meningsløs, fordi det ikke får konsekvenser for elevene.

Det egentlige problemet er uansett ikke hva det store flertallet gjør, for dem spiller dette ingen rolle. Problemet er enkeltelevene som har skyhøyt fravær, gjerne 50-60 prosent. Det hadde vel vært bedre om de hadde hatt 15-20 prosent? Jeg tenker uansett at mange av disse elevene ikke har noe i videregående skole å gjøre. Og jeg tror at mange tenker det samme som meg, men at ingen tørr å si det høyt. Hvilket parti vil vel kunne si noe slikt, dette ville jo måtte medføre at antallet som ikke fullfører videregående skole vil bli høyere enn i dag, og det vil jo ingen forsvare. Dermed må vi fortsette å dra folk gjennom vgs som ikke presterer, ikke orker, ikke får til, ikke makter. Vitnemål får de, men det er ikke verdt noe som helst. Men man har i det minste kamuflert dem slik at det ser ut som om de har fått en treårig videregående utdanning, og hindret dem i å havne i frafallsgruppen.

Men har man spurt hva disse egentlig trenger? Hva trenger de som faller ut av videregående skole egentlig? Og hva trenger de med skyhøyt fravær og (ofte) elendige karakterer? De trenger i alle fall noe helt annet enn å være en del av statistikken, de trenger å være noe annet enn et politisk spillkort som det er om å gjøre å holde på hånda fram til de er ferdige med videregående skole. Jeg har ikke fasitsvaret, men jeg mener og tror at vi ikke hjelper noen ved å tillate nærmest hva som helst om vi bare sørger for at de får et vitnemål, det vi gjør er ikke annet enn å forskyve problemet videre, inn i universitetssystemet, inn i arbeidslivet, og ikke minst til NAV.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!