VALG som tema

I disse (valg)dager må jeg vise hvordan vi illustrerte de ulike valgformene i politikkgruppa sist uke. Jeg har en god følelse når jeg klarer å levendegjøre stoffet i steden for å gjennomgå, så når vi skal lære om valgsystemer OG vi har snakket mye om valget i USA, så måtte elevene til pers. Her en liten oppskrift for hvordan man kan gjennomføre en totimersøkt om ulike valgsystemer.  1. Forarbeid: Ta med blanke ark og konvolutter inn i timen!
  2. Del elevene i fem grupper. Hver gruppe "lager" sitt eget parti ved å komme frem til tre fanesaker. Hver gruppe får et blankt ark hvor de øverst skriver partinavn og nedenfor tre kandidater som kan bli stemt inn på Skoletinget.I slutten av første økt (45 min) presenterer alle partiene sine saker. Noter ned partinavnene på tavla. 
  3. I det elevene tar pause, samle inn arkene med partinavn. Kopier opp hvert av de fem arkene i samme antall som du har elever i klassen. Arranger disse i et hjørne/bak en gardin/uti gangen sammen med konvolutter.
  4. Når elevene kommer inn stiller de seg i kø, velger liste, putter i konvolutt, og leverer. De deltar altså i forholdstallsvalg:)
  5. Tell opp stemmene, regne ut hvor mange prosent av 6 seter (ha samme antall seter i Skoletinget som antall grupper i klassen) disse er og dermed hvor mange seter i Skoletinget de ulike partiene får.
  6. Gjennomgå valgsystemet i Norge (oppsummere punktene over) 
  7. Gjennomgå first-past-the-post-systemet, få frem fordeler og ulemper med de to systemene. 
  8. Partiene går tilbake i grupper, hver gruppe representerer nå en valgkrets. Del ut stemmesedlene på nytt. Finn ut hvilket parti som får flertall på hver gruppe, og hvordan stemmefordelingen nå blir.  
Opplegg er skissert i denne powerpointen, med en ekstremt morsom (...) video som illustrerer FPP-systemet. 

Morsomt, og lettforståelig for elevene!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!