Ny fraværspraksis

Jeg har skrevet mange ganger om fravær, jeg har etterlyst fraværsgrense og jeg har akket meg over dagens fraværsfrislipp. Men ferdig med det er jeg ikke, så her kommer en runde til med fornuftige tanker.

Først, jeg har ny stående praksis i alle fag: Ingen nye sjanser. Er en elev borte fra en vurderingssituasjon, så er han borte. Ingen ny prøve uka etter eller ny innlevering, med mindre han har svært gode grunner for å få det (legeattest, fraværssøknad godkjent av ledelsen). Dette gjør jeg med grunnlag i følgende:
  1. Jeg legger opp til løpende småvurderinger nesten hver uke. Alle leverer, jeg vurderer kun noen tilfeldige hver gang (jeg har en boks for hver klasse med alle elevenes navn i, trekker 3-4 navn hver gang, og vurderer disse med høy-middels-lav). Slik holdes elevene i "på-modus" hele tiden.
  2. Systemet over gjør at jeg, om elevene mangler store vurderingssituasjoner, kan gi inn og vurdere ting de har levert i/etter timene. Dette har elevene fått beskjed om. Dermed vil også innsats i timene (kunne) telle på endelig karakter, noe som også er en stor fordel. 
  3. Vi er fremdeles i høstterminen. Om noen får IV som underveisvurdering i januar så gjør det ingenting for standpunkt som settes i mai.
  4. Elevene har krav på at jeg legger til rette for at de får vist sin kompetanse, ikke på at jeg skal springe etter dem i gangen og gi dem tusen nye sjanser til å få ta den store og sentrale prøven. Leverer de ikke den store oppgaven må de tåle å bli vurdert etter alt det mindre omfattende, noe som selvsagt gjerne vil gi et dårligere karakterresultat. 
  5. Ledelsen hos oss har pleid å åpne for en ekstra prøve i mai for de elevene som ligger an til 1/IV i et fag. Dermed får de uansett en ekstrasjanse til slutt alikevel, noe som gjør at det iallfall ikke er noe poeng for meg å gjennomføre slike gjennom året. Nå er jeg forsåvidt i mot denne typen oppsamlingsheat til slutt, det skyver beina bort under at det skal ha konsekvenser at du er borte uten gode grunner, men det er ikke saken nå.
Resultat til nå er at elevene plutselig har begynt å gi beskjed om når de skal være borte (også fra timer uten større vurderingssituasjoner), og at jeg slapper mye mer av med vurderingsopplegget. Skal rapportere etterhvert om hvordan det går videre.

Kommentarer

Stein Olav sa…
Det opplegget ser veldig bra ut, Eva!
Det neste steget blir å overbevise leiinga ved skulen din om at dette opplegget er mykje betre enn ei oppsamlingsprøve på slutten av året. Du gir alle så mange sjansar til å få vurderingar gjennom året at det ikkje bør vere noko problem. Kanskje du syner det ved å ha eit godt vurderingsgrunnlag å syne til når våren kjem, slik at neste skuleår er dette systemet det som gjeld?
Eg kjem til å lagre innlegget ditt slik at eg kan hente det fram til eg skal starte å undervise.

- Stein Olav
Student ved lektorutdanning i realfag, NTNU
Eva sa…
Vet ikke om det går igjennom, presset er stort for å få oppsamling på slutten, og alle lærere er ikke innstilt på å legge arbeid i å bruke et egentlig likevel såpas omfattende system fordi en ikke ser at det sparer mye tid. Jeg bruker 10 min per undervisningsøkt på dette, maks.

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!