Hvordan bør lærerne vurderes?

Lærervurdering er et tema i vinden for tiden, og med minlærer.no på banen har debatten fått en ekstra dimensjon. Vil vi ha anonyme vurderinger av navngitte lærere på nettet?

Først som sist må sies at min klare mening er at lærervurderinger trengs i større grad enn det som praktiseres i dag. Det er også helt tydelig, synes jeg, at det trengs kvalitetssikring også av lærerstanden. Alle vet at det finnes lærere som ikke har noe i skolen å gjøre. Det gjøres ingenting med det. Alvorlige ting må skje for at man skal få beskjed om å gjøre noe annet. Mange steder sitter lærerne fremdeles på hver sin haug og praktiserer slik de selv synes er best. Mange gjør en god jobb som eneveldig hersker i sitt eget klasserom, andre burde aldri fått styringsrett.

Når så det er sagt, så er jeg samtidig overbevist om at en nettside som minlærer.no ikke har noe å komme med. Tilfeldige, anonyme innlegg vil gi seg utslag i to ting: Man legger inn de lærerne man er kjempefornøyd med, og dem man virkelig ikke liker, og som man ikke har noe positivt å si om. Og vi vet alle at hvem som havner i disse endene kan være relativt tilfeldig, de fleste av oss lærerne kan vel av ulike kategorier plasseres både i best- og verstkategorien. Samtidig vet alle som har noe med skolen å gjøre at de lærerne som får mye kritikk gjerne er gjengangere, og det løser vi ikke ved å legge ut navnet deres på internett sammen med en negativ 17-årings beskrivelse av hva de synes om vedkommende. Det kommer det ingenting konstruktivt ut av! Målet med vurdering må jo være utvikling av læreren og lærerens undervisning, eventuelt å finne ut at en ikke er på riktig vei ved å jobbe som lærer, og at man så konkluderer med at man bør jobbe med noe annet. At man må stå på torget i internettgapestokken bidrar ikke til noen av delene.

Den viktigste måten å gi tilbakemeldinger på, må være å si i fra til den det gjelder. Misfornøyde elever må ta opp saken med læreren det gjelder, eller med lærerens overordnede. Så er det opp til oss som jobber i skolen å skape en profesjonalitet som gjør at tilbakemeldinger blir tatt på alvor, og ikke feid under teppet som elevmas og -klaging. Jeg tror også at både lærere og ledelse kan bli flinkere til å tørre å si det som det er, for alle vet hva og hvem som fungerer, og hva og hvem som ikke gjør det - vi trenger ikke en nettside for å finne ut akkurat det. Ikke minst mener jeg at dette må være noe alle lærerstudenter og lærere vet: En lærer må tåle negativ kritikk og kunne håndtere tilbakemeldinger og tilpasse seg for å bli bedre i yrket sitt. Man blir ikke lærer for å drive den ene praksisen man selv har funnet på i sitt eget klasserom i resten av sitt liv. Man blir lærer fordi man er opptatt av å formidle faget sitt og fordi man liker å undervise, og innenfor disse rammene må man kunne variere. Hvis rammene mangler, eller man ikke klarer å variere, får man heller finne noe annet å gjøre. Men det kan man finne ut uten å få det oppslått og vedtatt på sider som minlærer.no.

Sånn helt til slutt, jeg har før skrevet om dette med hva som skaper lærerforakt, og hvordan det brukes uendelig masse midler på å kontrollere alle lærerne, i steden for å jobbe mot de lærerne som ikke gjør jobben sin. Det innlegget kan dere lese her.

Kommentarer

Amanda sa…
Jeg er helt enig! Det må jo være mye mer nyttig hvis man snakker med læreren det gjelder om hva man er misfornøyd med. Det blir nok som du skriver de to ytterpunktene som blir representert på slike sider. Elevene finner kanskje motivasjonen til å gi tilbakemeldingen på et mer konstruktivt sted en slike nettsider hvis de tenker på hvordan de hadde følt det skulle tilbakemelding på deres arbeid og innsats bli gjort på samme måte.
Unknown sa…
I denne nye grunnutdanningstidsalderen er det elever/foreldre, ikke skoleledere, som bestemmer (gjennom sin etterspørsel) hvem (innen en global "pool") som skal få arbeide som lærer og hva hun/han skal få undervise i.

Og da trenger de _selvfølgelig_ en/flere åpne web-databaser a la minlarer.no (sml. ratemyprofessor.com, og greatschools.net er også iferd med å legge til rette for omtaler på lærernivået, ikke bare skolenivået).
Eva sa…
Men er du ikke da enig i at denne databasen bør kreve at den som vurderer lærerne skriver under fullt navn? Og at svaralternativene som gis må være seriøse ("litt, kanskje" kan vel knapt kalles et seriøst alternativ), og at siden må driftes av noen som kan bruke svarene i samarbeid med lærerne? Og hvordan unngår en at det ikke bare er topp- og bunnlærerne som legges inn? Jeg synes heller ikke at det faktum denne typen nettsider har blitt populære i utlandet er jo ikke noe argument for at de er gode eller har bruksverdi, det sier bare noe om at de fleste av oss liker å få si meningen vår om de vi liker veldig godt/ikke liker i det hele tatt.

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!