Kina og menneskerettighetne, del 2: Diskusjonsøkt

Jeg fortsetter med å skrive om menneskerettighetsperioden vi har hatt i politikkgruppa. På tirsdag hadde vi en diskusjonsøkt, den foregikk på følgende måte.

Elevene ble delt i seks grupper, hvorav tre var positive og tre var negative til Kinas håndtering av menneskerettighetene. Instruksjonene de fikk kommer her (fortsettelse av hvordan opplegget ble gjennomført ligger under denne infoen):


Tidsplan

1030-1040: Intro til opplegg

1040-1205: Forberedelse til diskusjon

1245-1325: DiskusjonHva bruker dere forberedelsestiden til?

En hel del bakgrunnsartikler for «deres» syn ligger som linker under. Følg fargekodingen – røde grupper er positive til Kina, blå grupper er negative til Kina.Dere kan/bør forberede dere på å snakke om følgende:

1.       Hvilke menneskerettigheter brytes i Kina?
2.       Hvilke typer menneskerettigheter anses av kineserne som viktige/uviktige?
3.       Hvordan bør resten av verden reagere på Kinas menneskerettighetsbrudd?
4.       Hva kan være årsaken(e) til at Kina bryter menneskerettighetene?
5.       Hvordan er Kinas oppførsel ovenfor andre land (USA, afrikanske land, europeiske land…)?
6.       Hvordan kan dere bruke teori (internasjonal politisk teori) for å belyse Kinas politikk ovenfor USA (realisme/liberalisme)?
7.       Hva kan være årsaker til at alle stater ikke følger menneskerettighetene?
8.       Er menneskerettighetene et godt redskap når en skal regulere statens forhold til hverandre?

Kilder 1: Positive til Kina
a)      Kinas vei videre http://www.aftenposten.no/meninger/Kinas-vei-videre-5355278.html
b)     Kinas menneskerettigheter http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kinas-menneskerettigheter-6563031.html
c)      Rusten menneskerettighetseksport PÅ PAPIR fra siste utgave av Morgenbladet 

d)     USA og Kina i krig om hvem som er verst på menneskerettigheter http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/USA-og-Kina-i-krig-om-hvem-som-er-verst-pa-menneskerettigheter-6837782.html
e)      Slik erobrer Kina verden http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Slik-erobrer-Kina-verden-7063454.html

Kilder 2: Negative til Kina
a)      Kina kritiseres for menneskerettighetsbrudd: http://www.abcnyheter.no/Meninger/Borger/110628/kina-kritiseres-menneskerettighetsbrudd  
b)     Lov om hemmelig arrestasjon vedtatt i Kina http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Lov-om-hemmelig-arrestasjon-vedtatt-i-Kina-6784426.html
c)      FN bør fokusere på kinesiske menneskerettighetsbrudd http://www.frie-ytringer.com/2012/07/25/fn-bor-fokusere-pa-kinesiske-menneskerettighetsbrudd-i-okkuperte-omrader/
d)     World Report fra Human rights watch om menneskerettighetsutøvelse i Kina http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-china
e)      Kina går over lik for økonomisk vekst http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/kina-g%C3%A5r-over-lik-%C3%B8konomisk-vekst


Så, til gjennomføringen. 

Jeg gikk tilbake til klasserommet i god tid før diskusjonsøkta, og satte opp klasserommet med seks pulter, to og to ved siden av hverandre, i en trekant. Dette slik at jeg skulle kunne stå i midten og høre alle gruppene prate samtidig. Da elevene kom inn satte de seg gruppevis mot hverandre, slik at en forgruppe satt ovenfor en motgruppe. Deretter startet vi med ordet fritt, og de tre bordene diskuterte med utgangspunkt i de standpunktene de hadde fått tildelt.

Etter omtrent ti minutter stoppet jeg diskusjonen, og alle motgruppene flyttet seg ett hakk mot høyre for å få nye diskusjonspartnere. Deretter kjørte vi nye ti minutter med samme diskusjon. 

Etter nye ti minutter flyttet motgruppene seg igjen ett hakk mot høyre for å få nye diskusjonspartnere. Så fikk de beskjed om at de måtte bytte synspunkt - de som var pro-Kina gikk til å være anti-Kina, og motsatt. De hadde nå diskutert og snakket om dette lenge, så elevene gikk til oppgaven med stort mot og stor overbevisning, selv om de argumenterte for en sak de akkurat hadde argumentert mot. Veldig morsomt å observere for lærer når dette skjer!

Deretter var det på tide med sluttfasediskusjon. Fire elever som hadde gjort en god jobb med å forsvare Kinas politikk fikk ta plass oppe på et bord foran alle de andre elevene. Disse fire representerte Kina, og resten av elevene fikk beskjed om at oppgaven nå er å prøve å målbinde Kina, eller i alle fall å komme med så gode spørsmål og argumenter at de kinesiske representantene ikke klarte å svare godt for seg. Som jeg tenkte holdt dog Kina seg flytende - fordi elevene som fikk disse rollene hadde skjønt hvordan Kina argumenterer for seg og sin sak. Men, de fikk de riktige og faktiske spørsmålene som reises mot dem, og de svarte på den måten med de argumentene som Kina bruker, direkte eller implisitt.

Totalt sett er jeg fryktelig glad i slike diskusjontimer, og dette var intet unntak. Ingenting er så morsomt som når elevene får brukt det fagstoffet de har lært seg i rivende debatt med hverandre, og ingenting er så morsomt for meg som når de blir røde i ansiktet og hendene kommer opp i været fordi de hisser seg sånn opp. Og når diskusjonen fortsetter inn i friminuttet, også etter at timen er over, så er timen offisielt en suksess. 

Gøy å ha politikk, flinke elever, og tro det eller ei altså: Morsomt med menneskrettigheter!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!