Oppsummering om arbeidsledigheten i Europa

De siste øktene har vi jobbet med ungdomsarbeidsledigheten i Europa som tema i politikken. Jeg starter innlegget med å anbefale denne infovideoen om den økonomiske krisen, den er knallbra! Den er laget av Arbeiderpartiet, så andre halvdel er veldig reklame, men frem til delen om hvorfor det likevel går så bra er det enkelt og lettfattelig, sånn at det faktisk går an å få tak på hva som skjer. Veldig bra!

Som utgangspunkt har vi nå i slutten brukt to tekster av henholdsvis Asle Toje og Lars Gunnesdal, som forklarer hva de tenker er årsakene til den høye arbeidsledigheten (tekstene er hentet fra et nytt læreverk i samfunnsfag, Delta!, som jeg er med på å skrive. Det kommer ut på Cappelen Damm i løpet av våren/sommeren - mer om det senere).

Elevene har lest tekstene og svart på spørsmål til dem hjemme. De har lett etter forklaringsfaktorer som brukes bare i en av de tekstene, forklaringsfaktorer som skribentene er enige om men som de forklarer ulikt, og faktorer de er enige om. I tillegg har de svart på hva de mener er de viktig(st)e faktørene som kan forklare ungdomsarbeidsløsheten.

Så starta vi økta med å sitte i grupper. Elevene fikk 10 minutter til å diskutere svarene sine, og til å diskutere ulikheter/innhold. For å legge litt press på dem brukte jeg som alltid stoppeklokke på fremviseren, den finner dere her. Mens elevene snakka delte jeg tavla inn i fire hoveddeler, med overskrift for hver av oppgavene de hadde fått. Jeg delte deretter ut en tusj til hver gruppe (fire ulike farger), og markerte ved siden av hver av oppgavene på tavla hvilken av gruppene som skulle starte der.

Etter at ti minutter var gått, gikk gruppene frem til hver sin tavledel, og skrev ned ett moment som de hadde kommet frem til under det punktet. Deretter fikk de gå rundt der det var ledig og skrive ned momenter som de hadde kommet frem til. Vinnergruppa var den som hadde flest unike og riktige momenter, og dette kom tydelig frem ettersom gruppene skrev med ulik farge.

Deretter kunne vi runde av med en klassesamtale og oppsummering rundt dette med forskjellen på politisk synspunkt og fakta (som jo er en evig tilbakevendende diskusjon). Er innvandring problemet eller løsningen på arbeidsledigheten? Bør det offentlige kutte eller øke lønningene? Skal andre land og institusjoner øke eller kutte støtten til land som Hellas? Ingen vet, og tiden vil vise hvem som hadde rett.

Kommentarer

Eva sa…
og hvis noen gjerne vil se tekstene jeg brukte: De kommer i Delta! Gled dere:)

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!