Litteratur i tyskundervisningen

Tema for tyskundervisningen i de siste ukene har vært "Comics und Litteratur". Etter at første periode var over droppa jeg bokas fantastiske tema "Zu Hause" (hjemme). Vi bruker Weitblick som læreverk, og jeg er veldig fornøyd med det, men temaene er ikke alltid like spennende.

Vi starta perioden med et opplegg jeg har brukt før. Jeg har noen blader med Simpsons liggende, kjøpt i Tyskland, og dermed med tysk tekst. Her har jeg funnet en ensides fortelling som handler om Lisa, Bart og et utvalgt vampyrbarn. Jeg kopierte opp siden, og fjerna så teksten i snakkeboblene. Så skulle elevene fylle inn sin egen tekst, på tysk. Når de hadde gjort det fikk de utdelt originalen, som de så oversatte, og så så vi på forskjellene i innhold, og hvor stor rolle teksten faktisk spiller for innholdet i en tegneserie. I den neste timen lagde vi så egne tegneserier om vampyrer, som ble hengt opp i klasserommet. Veldig morsomt! I tillegg var vi da kommet til Halloween, og da så vi en kort halloweenspesialepisode, på tysk selvsagt, som vi snakka oss igjennom innholdet på i etterkant. Denne passer jo også godt nå i disse Potter-tider.

Så var det på tide å gå videre. Litteratur er et tungt tema, men man kan jo ikke ha tysk uten å komme inn på den store Goethe. Første lekse etter at tegneseriedelen var over, var å lese en bakgrunnstekst om Goethe, og svare på en del spørsmål til den. Vi lagde så egne spørsmål til teksten, som elevene deretter stilte til hverandre. Så var neste steg (lekse) å se en video til Rammsteinsangen "Dalai Lama". Her skulle de skrive et kort handlingssammendrag, samt finne ut hvilket tysk dikt denne sangen er laget med utgangspunkt i. Rammstein har her latt seg inspirere av Goethes kjente dikt "Der Erlkönig". Når de så kom på skolen, så vi sangen sammen, og gjennomgikk leksa. Deretter snakka vi kort om diktet bak sangen, og fikk klargjort noen sentrale ord (hva betyr for eksempel Erlkönig - det må man vite for å få med seg innholdet!). Deretter var tiden kommet for en illustrasjon av diktet. Vi så da denne vakre filmatiseringen:Filmen gjør diktet lettfattelig, samtidig som den formidler stemningen godt. Deretter fikk elevene utdelt teksten på diktet, og vi fant fram til replikkene til de ulike personene i diktet.

Så var det på tide med en liten styrkeprøve. Diktet har åtte strofer, og vi delte oss i åtte grupper med ansvar for en strofe hver (ca. to på hver gruppe, jeg har 18 elever til sammen i denne gruppa). Hver gruppe oversatte så sin strofe, samt lærte sin del utenat, på tysk. Deretter stilte vi oss i en fin ring, og fremførte hele diktet, uten manus. Imponerende! Jeg vil bare si til alle som tror at elever ikke kan lære ting utenat - ALLE kan lære noen linjer utenat, og det gjør så godt både for selvtillit og læring! Deretter var det oversettelsen som sto for tur, og til slutt så vi en video med en mer klassisk fremføring av Erlkönig. Jeg er ganske sikker på at alle elevene kunne si noe fornuftig om Erlkönig etter denne økta.

I neste økt var vi fremdeles ikke ferdige med Goethe. Diktet "Totentanz" sto for tur. Her fikk elevene teksten først, og så så vi en lengre filmatisering (med legofigurer...) av diktet. Igjen snakket vi oss så gjennom innholdet, denne gangen på norsk. Deretter var det på tide med litt grammatikk, og jeg gjennomgikk eiendomsord. Så gjorde elevene oppgaver som jeg hadde laget for å trene dem i dette, dvs. innfyllings- og oversettelsesoppgaver med samme tema/ordforråd som i diktet. Siste økt skulle så fylles med gjennomgang av disse, samt at elevene kunne velge mellom enten (1) å oversette en tekst om Goethe, fra norsk til tysk, (2) å skrive sin egen repetisjonstekst om Goethe ut i fra noen sentrale stikkord eller (3) de kunne velge å kun jobbe med eiendomsord, ved å gjøre oppgaver i læreboka. Jeg var syk den siste timen så tiden vil vise hvordan det gikk, men forhåpentligvis har elevene jobbet godt og gjort det de skulle.

Hva skjer så videre? Vi har en siste bolk igjen i periden, og det er eventyr. Neste uke starter vi med dramatisering av fire kjente tyske eventyr, det være seg Rødhette (såklart), Rapunsel, Hans og Grete og Ulven og de syv geitekillingene. Elevene skal få utdelt den tyske teksten til eventyrene, og ut i fra dette skriver de selv manus til skuespill. Så er det å finne rekvisita og kostymer, og øve, øve, øve, slik at vi er klare til fremføring. Planen er å invitere den andre tyskgruppa på samme trinn som publikum, og ha en skikkelig framføringssekvens i auditoriet på skolen. Her blir elevene vurdert med høyt, middels eller lavt kompetansenivå. Etter dette kjører vi så en eksamenssettlignende innleveringsoppgave med tysk litteratur som tema, som de skal få karakter på, og så er perioden over.

Det er tidkrevende å legge opp slike perioder, men det er mye morsommere enn bare å jobbe med boka, det må jeg si! Jeg er nå veldig spent på hvordan dramatiseringsdelen vil bli. Tidligere har jeg hatt grupper hvor vi har dramatisert Rødhette, men da kun på Nivå 1 (nybegynnernivå), og gruppa jeg nå har er på Nivå 2, så de kan en del mer tysk (og er nok også generelt mer motivert) enn elevene jeg har gjort dette med før. Rapport om hvordan det går får komme når perioden er over.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!