Tavleundervisningen på tur tilbake?

I Aftenposten på torsdag kunne vi lese at elever lærer best fra tavlen. NIFU STEP har forsket på hva elevene lærer mest av, og man har sammenlignet tradisjonelle og moderne undervisningsformer. Tankevekkende er det da at man kan konkludere med at "tradisjonelle undervisningsformer, kjennetegnet av kateterundervisning, individuelt arbeid i klassen, diskusjon under oppsyn av læreren og diskusjon mellom lærerne og elevene i klassen, ser ut til å ha positiv effekt på elevenes prestasjoner."

På den ene siden er ikke dette særlig oppsiktsvekkende for den som jobber i skolen. Ofte er gruppearbeid og elevstyrte aktiviteter ønsket, men gjerne på grunnlag av at dette er gøy (og altså ikke fordi man lærer mer av det). Lærergjennomgang og jobbing med oppgaver derimot, er kjedelig, og dermed ønsker man seg det heller ikke, selv om man lærer mer av det. Samtidig vil det alltid være en del elever som ønsker seg lærerstyrt undervisning, og dette er da gjerne de elevene som søker gode resultater - og de vet at de får mest utav den undervisningen hvor læreren er tydelig til stede.

På den andre siden er det likevel på sin plass å spørre: Kan ikke dette også skyldes at mange av lærerne er best på de tradisjonelle aktivitetene? Det er disse vi selv er vokst opp med, og det er disse vi har lært å beherske. Det er her vi kan triksene for å få med oss elevene, og det er her det er lettest å holde kontrollen. Kanskje hadde elevene også fått bedre utbytte av andre aktiviteter, om vi som lærere var sterkere på dette, og om vi i større grad hadde trening i å lede en gruppe på denne måten? Jeg tror mye ligger her. Men. Og dette er et stort men. Mye av forutsetningen for at de såkalte "moderne" undervisningsmetodene skal fungere godt, er færre elever per lærer. Med 30 elever i klassen er det vanskelig å legge opp til god elevstyrt undervisning, fordi man får for lite tid til veiledning av alle sammen. Dermed blir det lett å gå til tavleundervisningen, som gjør det mye lettere å kontrollere en så stor klasse.

En skal likevel ikke undervurdere de tradisjonelle metodene. God tavleundervisning, med god kontakt med elevene underveis, er en uvurderlig undervisningsmetode. Å avskrive den og overlate til elevene å lære alt stoffet selv, er å undervurdere tyngden i mye av stoffet de skal igjennom. En skikkelig forklaring må ofte til før elevene selv kan jobbe med å gripe stoffet - og har de en slik forklaring i bunnen, vil alt det som man skal bygge oppå den forklaringen være så mye lettere å få på plass.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!