Sykeattest ved fravær - ja takk!

Aftenposten skriver mye om skole for tiden, og sist lørdag var det fraværssystemet som fikk sin artikkel (som du kan lese her). Her intervjues to elever fra Rosenvilde VGS., hvor jeg jobber, angående det nye fraværssystemet. Fra fjerde sykdomsdag må elevene ha attest fra lege på at de er syke, ellers regnes fraværet som skulk. Temaet er tankevekkende, for det er ganske alvorlig når man må strekke seg til at det ikke lenger holder med at foreldrene skriver under på at barna deres er syke.

Elevene i Aftenposten skjønner ikke helt hvorfor det må være sånn, men de ser at en del kanskje jukser og sier at de er syke når de ikke er det. Det kan nok være, men min erfaring fra fjorårets system er at det ikke bare er elevene som jukser. I fjor fikk elevene rimelig plutselig lov til å stryke 14 dager av fraværet sitt, kun med foreldrenes underskrift. Jeg kan ikke se annet enn at dette førte til massivt misbruk av systemet. Det er begrenset hvor detaljert man kan være i en offentlig blogg når det gjelder dette, men det var (urovekkende) mange tilfeller av søknader om stryking av fravær pga. sykdom, hvor foreldre hadde signert på fravær på dager/timer som av ulike grunner åpenbart ikke hadde noe med sykdom å gjøre. Hva gjør man da som lærer? Og hva skyldes dette, vet ikke foreldrene når barna har vært borte, tar de det barna sier for god fisk? Eller tenker de at det ikke er så viktig om man stryker litt for mye fravær, bare det kommer ens egne barn til gode?

Min umiddelbare tanke er: Tenk på hvilket signal dette sender ut! Tenk på hva elevene lærer om tilstedeværelse og innsats, når foreldrene underskriver på at de har vært syke på dager hvor de ikke var det. Hva slags innstilling formidler man da? Hvorfor lurer man på hvorfor ungdom dropper ut av videregående og får høyt sykefravær når de kommer ut i jobb, når dette er beskjeden de har med seg hjemmefra? Så kan argumentere til og fra med at vi må stole på elevene, vi må lære dem å ta ansvar for seg selv, og så videre, og så videre. Vel, det er riktig, men med ansvar kommer krav, og om verken foreldre eller barna selv klarer kravene, så kan de vel heller ikke få ansvaret?

(Legene derimot, er ikke så begeistret for denne ordningen. Det får eventuelt få sin kommentar i et senere innlegg).

Kommentarer

Interessant innlegg Eva :)Leste artikkelen på Aftenposten: "Akutt syke pasienter tas imot først. Skoleelever som er «litt» syke, får ofte time flere dager senere.." Sykmelding kan skrives tilbake til når legetime ble bestilt slik at det er ikke noe problem. Men jeg ser at det kan være unødvendig mye arbeid i influensaperiode. Kan det være en løsning å få helsesøster til og skrive sykmelding? Forresten, har man fortsatt helsesøster på alle skoler?
Eva sa…
Helsesøster hadde nok vært en fin løsning, men de har vel ikke myndighet til å skrive ut sykemelding sånn rent formelt. Kanskje vi bør ringe Kristin (Halvorsen) og høre om hun kan fikse litt på det? Vi har helsesøster hver dag hos oss, men jeg tror det avhenger av elevtall, vi har nesten 750 elever og dermed 100 % stilling med helsesøster, men alle har nok helsesøster innom noen dager i uka.
Trine sa…
Interessant å se hvordan andre tolker denne regelen. Såvidt jeg vet står det ingen steder at fraværet regnes som skulk om ikke legeerklæring fremvises.... Men hvis de ønsker å søke bort fraværet og få det som ikke tellende fravær, må legeerklæring fremvises. Ved å levere melding skrevet av foresatte (for de under 18), vil fraværet føres som vanlig tellende fravær. Skulk er det først når melding ikke foreligger. Er det en helt annen praksis hos dere?
Eva sa…
Praksisen er nok ikke så ulik. Hos oss kan også foreldrene, eller eleven selv, gi beskjed om (alle typer) fravær, og da fører vi "vanlig" fravær. Om vi ikke får beskjed om årsak til fravær senest samme dag som eleven er borte så fører vi ugyldig fravær (skulk). Den store positive endringen er så at man må ha legeerklæring for å stryke deler av det gyldige fraværet:)

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!