Lærerne har for mye ferie - del 2

For drøyt to år siden skrev jeg et innlegg om den mye omtalte lærerferien, med tittelen Lærerne har for mye ferie. Dette oppsummerte min nærmest uendelige arbeidsmengde i mitt første år som lærer, og den sammenfattet et av temaene som fikk meg til å starte opp denne bloggen. I går tikket det inn en anonym kommentar til dette innlegget, som jeg ikke kan la stå ukommentert; "Dersom du hadde undervist i småskolen hadde du hatt undervisning fra 0830-13 hver dag. Fri hver kveld, hver natt og hver helg. Hele jula (hvordan i all verden tror du det er å dra på jobb på julaften?? Ellers sitter du og retter da også du kanskje??), fri hele påska, også hele sommeren faktisk. Helt vanvittig egentlig. Dere er en enormt priveligert yrkesgruppe."

Først vil jeg si: Ja, vi er en enormt priviligert yrkesgruppe, men av helt andre grunner enn de nevnte ovenfor. Jeg har også skrevet om dette før, så kanskje den godeste Anonym kan lese dette, før han/hun leser videre i dette innlegget?

Så må jeg få lov til å ta tak i påstandene. Hvis jeg hadde jobbet i småskolen så hadde jeg hatt undervisning fra 0830 til 1300 hver dag? For det første varer skoledagen lenger, også for småingene. For det andre, det er ikke slik at man bare går inn i timene uten å planlegge. Man kan ikke drive undervisning uten å ha brukt nesten like lang tid i forveien på å planlegge hva man skal gjøre. Dette gjelder også i småskolen. Og man går så ikke hjem når elevene går hjem. Man vurderer ukearbeidene deres, man planlegger videre, og man fyller ut en uendelig mengde skjemaer for å kartlegge elevene fremgang (eller mangel på fremgang). Så har man kontakt med foreldrene, minst to ganger i året, helst på kveldstid. Man har fellesmøter for å samkjøre de ulike fagene., og så videre. Jeg kjenner ikke til hverdagen her helt og fullt, men jeg kan forsikre alle om at dette på alle måter er en fulltidsjobb.

Som lærer i videregående skole, blir jeg dog mer provosert av "Fri hver kveld, hver natt og hver helg. Hele jula (hvordan i all verden tror du det er å dra på jobb på julaften?? Ellers sitter du og retter da også du kanskje??), fri hele påska, også hele sommeren faktisk". Jeg har skrevet mye om dette, og jeg kan godt skrive om det igjen. En lærer har ikke fri hver kveld, hver natt og hver helg. En lærer har arbeidsuke på 45 timer, og det inkluderer mye kvelds- og helgejobbing. Selvfølgelig har vi den fordelen at vi kan velge når vi jobber - man kan velge om man vil jobbe kveld eller helg. Men man må jobbe, langt ut over det vanlige 9-16. Det å sitte og vurdere prøver er nemlig også jobbing. Det å planlegge undervisning tar mye tid. Det å evaluere skjer ikke av seg selv.

Vi har ikke fri i jula heller. Igjen kan vi riktig nok velge når vi jobber, men vi kan ikke velge å ikke jobbe. Det første året jeg jobba satt jeg i flere timer hver dag. Ikke julaften, men 1. juledag, 2. juledag, og resten av dagene jula igjennom. Etterhvert har jeg lært meg å sentrere jobbinga på noen dager, men vi har ikke fri. Det samme gjelder for påskeferien, som gjerne ligger rett etter en hel mengde med heldagsprøver. Da har vi ikke fri. Vi vurderer. Vi setter karakterer. Det er ikke fri. Det er på ingen måte fri. Slik er det med alle "feriene" våre, med unntak av sommerferien. Vi kan disponere tiden fritt, men arbeidet må gjøres, også når det for utenforstående ser ut som om vi bare har uendelige mengder med fridager. Men, lærerne har vel i alle fall lang sommerferie? Faktum er at lærerne har fire uker og en dag med sommerferie. Resten er faktisk avspasering, på grunn av timeantallet vi forventes å jobbe i de vanlige arbeidsukene.

Fri hver kveld, fri hver natt. En siste ting må sies angående dette. Som lærer er man lærer, hele døgnet. For mange er man den ene voksne. Den ene voksne som man kan ringe til, selv om klokka er 19, eller 23, eller 02. Selv om det er lørdag. Selv om det er ferie. Det å ta den telefonen er også jobb. Viktig jobb, riktig jobb, en jobb man, jeg, gjør med glede. Men det er jobb, på samme måte som det er en jobb å kjøre ut posten om natta. Men da har du fri på dagen. Mens jeg på jobb.

En sluttanke - jeg vil gjerne vite mer om tidsbruken hos dere som jobber i småskolen, så kommenter gjerne om dette!

Kommentarer

Anonym sa…
En OECD-undersøkelse fra Talis konkluderer med at 22 % av lærerne arbeider mindre enn 31 timer pr.uke,15% jobber mindre enn 23 timer,og bare 22% av lærerne arbeider mer enn 43,5 timer pr.uke!De store forskjellene skyldes i følge rapporten at noen bruker mye tid på planlegging og etterarbeid,og at andre bruker mindre tid.Konlusjonen til OECD er med andre ord at det i praksis bare er et mindretall av lærerne som jobber mer enn andre yrkesgrupper!.Det er fint hvis du kan ta deg tid til å kommentere dette.Det er kanskje ikke så lett lenger å forsvare de lange feriene som lærerne har?.2 måneder sommerferie,høstferie,14 dager juleferie,vinterferie osv.Og det er 100% lærerstillinger det er snakk om hvis det skulle være tvil om det!
Eva sa…
Først, jeg ville satt pris på at de/dere som kommenterer på min blogg kan skrive under med navn.

Jeg regner så med at du baserer det du skriver på denne artikkelen; http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Store-forskjeller-p-lrernes-arbeidstid-1755449.html?

Her er det ungdomsskolelærere som har svart, deres arbeidstid vet jeg ingenting om direkte, ettersom jeg selv jobber i videregående skole. Deretter vil jeg påpeke at jeg er lektor med norsk og tysk som fag, spesielt førstnevnte fag er vel det faget som er mest tidkrevende i vgs. Du kan lese mer om dette i dette innlegget: http://evakosberg.blogspot.com/2010/10/arbeidsmengden-i-norskfaget-en.html. Her påpeker jeg hvor store forskjellene i arbeidsmengden er ut i fra hvilke fag man underviser, det er dette som er problemet med arbeidsmengden i skolen. De fleste jobber veldig mye, jeg betviler ikke at noen kommer unna med for lite, men de fleste jobber mye. I ei vanlig uke kan det bli mye mindre enn de berømte 43,5 timene, mens det i perioder er langt over dette. Les også det som lektor Igland sier nederst i artikkelen, så får også du sett den andre siden av saken.
Tove sa…
Bra vi kan ikke få presisert dette godt nok. Og hvis det er så godt å være lærer så hvorfor er det så få som faktisk utdanner seg til yrket da? Hmm.....
Eva sa…
Tove: Veldig godt poeng, neste gang noen serverer kremkommentaren "du ble vel lærer fordi det er så mye ferie", så skal jeg foreslå at vedkommende vel kan bli lærer selv da, hvis han/hun synes det høres så lukrativt ut!:D

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!