Eksamen - nok en utfordring for pc-veldet i skolen

Torsdagens Aftenposten melder at elever er skeptiske til at de skal få lov til å ta i bruk selveste det store internettet som hjelpemiddel på eksamen. Det vil bli lettere å jukse mener de. Ja, og blir det lettere enn i dag, så kan man vel liksågodt tillate felleseksamen for hele gjengen. Internett skal være lov, men ikke kommunikasjon, er altså det nye. I dag er ofte alle hjelpemidler tillatt, det vil si alt unntatt Internett og kommunikasjon med andre. I praksis betyr dette at elevenes oppgave på eksamen er å ha oversikt over så mye stoff som de bare makter, og at de må vite hvor de finner denne informasjonen og hvordan de skal bruke den. Ofte kan dette bli et hinder heller enn en hjelp; i steden for å bruke tiden før en prøve på å forberede seg, lener man seg tilbake og tenker "alle hjelpemidler blir jo med inn", eller man samler uendelige mengder info, som man ikke har kontroll på. Så går tiden på prøven med på å lete etter noe som passer, i steden for at man bruker det man kan.

Men, det var et sidespor. Tilbake til juks på eksamen. Vi hadde kreative ideer vi også, når det kom til hvordan man kunne jukse. Jeg husker kanskje best matteformlene som vi risset inn i Bamsemums, før de ble sendt med læreren bort til veninnene, slik at de kunne få "smake". Eller de små lappene inne i blyantkvesseren. Eller kladdarkene som umerkelig ble skubbet bortover golvet, sånn at naboen kunne sope dem inn i sin bunke når han tok opp sine ark. Likevel var dette, synes jeg, rimelig uskyldige greier, sammenlignet med de mulighetene som finnes i dag. Alle som vet ørlitt om teknologi vet at fordi om elevenes skolenett er sperret, så krever det åtte tastetrykk på mobilen for at de skal ha tilgang til mobilnettet på pc-en. Alle som vet litt mer vet at det å snike seg rundt IT-teknikkernes nettsperre er en smal sak. Alle som kjenner de riktige personene kan bare koble seg til det alternative skolenettet, det finnes i alle fall hos oss et slikt. Dermed har man tilgang til full hjelpepakke underveis. Å hindre dette er en praktisk umulighet, i det man gjerne er maks en vakt per 20-30 elever, og denne vakten er i tillegg gjerne en pensjonist som ikke ser forskjell på Word og Facebook.

Man kan så snakke mye om fordelene med å bruke hjelpemidler på eksamen. Naturligvis er dette mer virkelighetsnært, jeg er hjertens enig i det. Men da kan man ikke la elevene sitte på egne pc-er, ikke slik nettsystemet er lagt opp i dag, og det gjelder uansett om de skal ha nettilgang eller ikke. Kontroll er umulig, juksemulighetene uendelig mange. Inntil man kan vite at det som leveres er ene og alene elevens produkt, så får man la dem skrive for hånd, slik de, takk og lov, fremdeles må ved de fleste høyskoler og universiteter. Alternativt må de på eksamen skrive på en fremmed pc, hvor det ikke er mulig å koble seg opp mot nettet. Så får man ta med seg de hjelpemidlene man ønsker som utskrifter, eller gå for de gode gamle håndskrevne notatene. Heldigvis har flere enn jeg tenkt denne tanken, i fredagens (6.1) Aftenposten skisseres i artikkelen "Tilbake til penn og papir" hvordan eksamen i faget Samfunnsøkonomi fra 2013 skal bli todelt, med en del uten hjelpemidler. Dette på bakgrunn av at både lærere og sensorer i faget (og forøvrig også i mange andre fag) mener at eksamensresultatene i for liten grad viser elevenes faktiske kompetanse.

Dette er den riktige veien å gå - inntil man kan stole på pc-ene hjelper det ingen å sende elevene gjennom mange eksamener, og så gi dem resultater som ikke sier noe om hva de faktisk selv kan prestere.

Kommentarer

Miss Beany sa…
Hmm jeg syns dette er en veldig spennende diskusjon. Det er så mange aspekt ved læring, juksing og vurdering som gjør at jeg ikke klarer helt å bli enig med meg selv om hva jeg mener.
Miss Beany sa…
Liker ellers at du er tilbake på bloggen! Fortsett med det :)
Eva sa…
Skal prøve på det, å fortsette med blogginga altså! Må jo det nå som jeg skal tilbake i full jobb - fin måte å få ut litt steam på:)

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!