Rom for ettertanke

Sommerferien har vart noen uker, og det er tid for ettertanke. Mitt første år som fulltidslærer er over, og dette fører med seg en del refleksjoner. Som dere som har lest tidligere innlegg på bloggen vet, har det vært et flott år, og både jobb, kollegaer og ikke minst elevene har gjort at jeg allerede gleder meg til å ta fatt igjen neste år. Det er dog rom for forbedring, selv om det meste har gått fint.

For det første, jeg skal neste år bruke mer tid på elevene face to face, og mindre tid på … papir. Dette er jeg noe usikker på hvordan jeg skal få til, ettersom mye papirarbeid faktisk ikke kan kuttes vekk. Men, jeg skal i alle fall bli flinkere til å gi beskjeder muntlig, og så heller notere ned samtaletema, istedenfor å sende meldinger over It’s learning. ITL er et fint redskap, men det reduserer elevkontakten om man ikke bruker det med omhu. Elevkontakt er alfa omega for å få til god undervisning, så dette bør være et selvsagt fokuspunkt for alle lærere.

For det andre, jeg skal bruke mer tid etter prøver/innleveringer på plenumgjennomgang. I år har jeg brukt mye tid på individuell retting, og jeg er overhodet ikke sikker på om dette har hatt ønsket effekt. Mange av elevene leser nok tilbakemeldingene, men mye tyder på at ordtaket ”ute av syne, ute av sinn” gjør seg sterkt gjeldende… Dette har ført til at jeg har brukt masse tid på noe som både jeg og elevene har hatt middels til lite utbytte av. Derfor, mer plenumsgjennomgang, samt at jeg må endre litt på rettingsmetodikken min, spesielt i språkfagene. Her bør nok elevene på en eller annen måte få ansvar for å ta opp tråden i korrekturen, ved at de enten retter selv i etterkant, skriver kommentarer til min korrektur eller lignende. Jeg sklir nok her i retning mappevurdering, uten å gå helt frem til mappedøra – det sentrale er at elevene må være en mer aktiv del av korrekturprosessen. Med dette håper jeg også å få større forståelse for sammenhengen mellom innsats og karakter. Forhåpentligvis kan det funke, time will show.

For det tredje, elevene mine skal få enda større spillerom. En av de tingene som har fungert best for meg i år, og som jeg også har fått mange positive tilbakemeldinger på, er at undervisningen har vært variert med mange spenstige innslag. Dette kan gjøres i enda større grad. Dette håper jeg også blir lettere i det jeg nå skal inn i en mindre stilling (100 %). Jeg skal heller (sannsynligvis) ikke være kontaktlærer, og norskbyrden er blitt lettet betraktelig. Dette gjør at overskuddet kan gå til UNDERVISNINGEN istedenfor til RETTING, og det gleder jeg meg voldsomt til! Mer overskudd blir det også av 11 timer med samfunnsfag i uka, det blir kjempestas å få bruke så mye tid på det jeg kan best. I tillegg håper jeg at jeg kan få enda mer glød inn i tyskundervisninge. Her skal jeg ha en klasse tysk 2 (B-språk) på VG1. Tysk er, som tidligere nevnt, en kjempeutfordring med tanke på motivasjon, så det blir vel en solid jobb dette året også. Men, jeg har troen på at om man har troen på elevene, og tørr å slippe dem løs innenfor de riktige rammene, så vil de både lære, og se meningen med det de lærer.

Dette er de tre hovedpunktene som jeg håper å kunne forbedre til høsten. Mye vil nok også endres med tanke på at arbeidsplassen er ny – ut fra planer og informasjon som allerede ligger på ITL ser det ut til at det blir mye nytt, med fokus på læringsstiler, hvordan man best kan lære, samarbeid og samkjøring mellom fag/lærere. I tillegg vil jeg ha ett år med undervisning bak meg, og dette vil nok også gjøre hverdagen litt lettere. Her kommer dermed også mitt fjerde forbedringspunkt, jeg må bli flinkere til å la ting flyte litt, for å få ned stressnivået. Lettere sagt enn gjort, det er sikkert og visst, men jeg satser på at det kommer etter hvert som jeg kan flyte litt på erfaringen.

Da er det bare å håpe på at dette blir så bra som det kan bli, og ønske alle en fortsatt god sommer.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!