Gi mannen en ny jobb!

I dagens Aftenposten (artikkelen ligger ikke på nett) kan vi lese at ni av ti lærere mener fri tilgang til pc med internett ødelegger for undervisningen. Samme antall har fått med seg at unyttig bruk av pc i klasserommet er utbredt. Da jeg så overskriften tenkte jeg "ja, så bra at man drar frem dette på søndagsavsisen som så mange leser, så bra at dette kan diskuteres!". Dette er jo noe som alle lærere i videregående skole kjenner til, og det har vært sånn helt siden elevene fikk sitte med pc i klasserommet hele tiden.

Leder i Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand etterlyser så en "bevisst strategi for hvordan pc og internett skal støtte undervisningen i skolen". Fornuftig nok, svevende og abstragt, men fornuftig nok. Jeg tror ikke at løsningen på denne utfordringen er at et utvalg skal sende oss en felles strategi som skal implementeres over det ganske land er noen god ide, det kommer til å ta massevis av tid, alle vil uansett ikke gjennomføre, og resultatet vil ikke være tilpasset hver enkelt skole og klasse. Men fornuftig nok. Vi trenger strategier, det kan Mimi Bjerkestrand og jeg være enige om.

Litt lenger ut i artikkelen får Trond Ingebretsen, direktør for senter for IKT i utdanningen uttale seg. Han har et annet løsningsforslag, som er, og jeg siterer: "Tydelige mål for undervisningen, tydelige isntruksjoner til elevene og krav om innlevering av resultat fra arbeidet". Sånt blir det høytlesning i stua av hjemme hos meg. Er det mulig? Sitter det en direktør for noe som har med utdanning å gjøre, og uttaler seriøst til en av landets største aviser, at det "bare" er å legge opp til tydelige mål, tydelige instruksjoner, og innleveringer, så løser dette seg? Hva tror han egentlig vi driver med i klasserommet? Tror han vi IKKE har tydelige mål, at vi IKKE gir tydelige instruksjoner, eller at elevene IKKE må levere inn det de (skulle) ha(r) gjort? Har du vært i klasserommet Trond Ingebretsen, og i tilfelle, hvor lenge er det siden du var der? Problemet er ikke mangel på riktige instruksjoner og innleveringer, problemet er ikke at bruken av pc-en ikke er målrettet. Problemet er at pc-en finnes. Punktum. Problemet er at ethvert menneske er lett distraherbart, og at ethvert menneske gjerne velger det morsomste eller letteste av to alternativer. Pc-en er tidenes største fristelse, og jeg skulle likt å se godeste Ingebretsen klare å holde seg unna Tetris en hel dag, hvis alternativet var tysk grammatikk.

Fremfor alt er dette også (enda) en solid nedvurdering av hva vi lærere faktisk holder på med. Når en fremtredende person i det akk så store utdanningsbyråkratiet uttaler seg på en måte som indirekte sier at lærerne ikke gjør alt det over, så sier det noe om hvilken holdning han har til de samme lærerne. Sint kan man bli av mindre.

Så hva er det vi trenger? Først, vi trenger pc-en. Jeg er på ingen måte noen pc-motstander, det har jeg skrevet om før (søk på pc i sidefeltet, så får du opp en del innlegg med samme tema). Men, vi trenger sanksjoner som står i stil til hvor stor utfordringen med å få til riktig pc-bruk er. Vi kan gi de berømte anmerkningene, men alle vet at det egentlig ikke er en konsekvens. De forsvinner etter tre måneder uansett. Vi trenger å få lov til å bestemme i våre egne klasserom, vi trenger å kunne reagere med ordentlige virkemidler når regler ikke blir fulgt. Vi trenger å få deltagelse i undervisningen inn som en del av karaktergrunnlaget. Vi trenger å få slippe å dokumentere hver minste vurderingssak, fordi dette gjør det umulig for oss å vurdere ofte og helhetlig.

Vi trenger også at de som jobber over oss vet hva det vil si å være lærer, hva det vil si å jobbe med elever, og hva det vil si å jobbe med pc og elever. Fremdeles har jeg til gode å høre noen snakke høyt om akkurat det.

Kommentarer

Rikke sa…
Jeg sitter helt bakerst i matteklasserommet og har derfor fri utsikt til alle dataskjermene foran meg. I hver eneste time sitter absolutt alle i klassen med datan oppe og spiller spill, er på Facebook eller andre ting som ikke har noe med matten å gjøre. Derfor blir jeg litt forundret over at mattelæreren står ved tavla og regner ut mattestykker uten å bry seg om hva elevene egentlig gjør på datan. Ingen sitter nemlig og følger med i timen. Det er heller ikke bruk for datan da det er regnestykker som kan regnes ut på ark. Vi har ikke fått noen konsekvenser av det og dette har holdt på i snart 1 år.
Eva sa…
Jeg tror de fleste, eller faktisk ALLE elever tenker som deg. Alle elevene jeg har snakket med sier det samme (i alle fall når de er alene med læreren), nemlig at de EGENTLIG vet at pc-en fører til spill og tull, men at de bruker den likevel fordi det ikke får konsekvenser, og de klarer ikke selv å velge den bort.

Jeg gjør det samme selv, har jeg pc-en fremme på et møte, er jeg ute og svever på nettet i løpet av 10 minutter... Så jeg skjønner deg/dere/dem så godt!
Anonym sa…
Mobil og data burde vært forbudt i klasserommet med mindre det kreves i undervisningen. Noen vil sikkert innvende at det ikke kan forbys, men det er jeg uenig i, for det kan enkelt løses ved at alle legger dette fra seg på en hylle i klasserommet.

Jeg er bekymret for konsentrasjonsevnen til barn og unge når slike distraksjoner hele tiden er tilgjengelige. Det må være utrolig demotiverende for lærere og elever som faktisk er interessert i kunnskap.

På lengre sikt er det bekymringsfullt fordi det er framtiden det handler om, ikke bare enkeltindivider.
Hei Eva!

Beklager at jeg ødela din frokost sist søndag. Det var absolutt ikke intensjonen. Enkelte av mine svar til Aftenposten ble dessverre ganske kuttet ned, slik at det som var mitt poeng ikke kom godt nok fram. Mitt poeng, hvilket er bekreftet både av forskning og forsøk, er at uten et strukturert opplegg for hva man skal bruke IKT (film, wiki, blog, tekstbehandler, regneark, m.m), så er man nærmest garantert kaos. Jeg er enig i den betraktning at klasseledelse er krevende når mobiltelefoner, nettbrett, PC eller andre elektroniske «duppeditter» befinner seg i klasserommet. Som du siterer «Tydelige mål for undervisningen, tydelige instruksjoner til elevene og krav om innlevering av resultat fra arbeidet» er på ingen måte en garanti for ro og orden. Men det er derimot et direkte sitat fra en elevgruppe vi har gjennomført intervjuer med i forbindelse med våre Monitor-kartlegginger.
Spørsmålet er hva gjør vi med dette? Er løsningen å kreve totalforbud av Internett i alle skoler? Hva med alle mobiltelefonene som er på nettet hele tiden? Dette er problemstillinger som ikke bare er lærerens ansvar.

Å oppnå pedagogisk nytte av IKT krever strukturerte skoleledere og skoleeiere med en helhetlig strategisk plan for tilstrekkelig infrastruktur, kunnskap om faglig bruk og sikker pålogging. Dette skal Senter for IKT i utdanningen være en pådriver for.
Senter for IKT i utdanningen har bred erfaring fra hele utdanningssektoren. Felles for oss er at vi virkelig brenner for at utdanningssektoren i større grad skal utnytte de mulighetene teknologien gir for bedre læring, bedre tilpasset læring og for å understøtte det grunnleggende målet om at elevene skal gå ut av skolen med digitale ferdigheter og kompetanse.

Vi er avhengige av engasjerte lærere og vil gjerne invitere deg inn i dialogen om hvordan IKT best kan integreres i undervisningen, uten at det går utover konsentrasjonen til elevene.

Mvh, Trond Ingebretsen, Direktør (nyansatt), Senter for IKT i utdanningen
Eva sa…
Jeg svarer Trond Ingebretsen i nytt innlegg: http://evakosberg.blogspot.com/2012/05/hva-trenger-vi-for-fa-mer.html

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Litterært program på VG3

Spill Alias!