Hva trenger vi for å få mer hensiktsmessig pc-bruk i skolen?

Etter mitt siste innlegg tikket det inn et svar fra godeste Trond Ingebretsen, som var offer for irritasjon etter noen skjeve setninger gjengitt i Aftenposten (det originale innlegget og svaret fra Ingebretsen kan dere lese nedenfor). Ingebretsen oppfordrer til å komme med løsninger, og det har jeg absolutt lyst til å gjøre. Nå har jeg latt dette surre og gå i bakhodet i noen dager, for å prøve å tenke nytt i forhold til det jeg allerede før har skrevet om pc-bruk i skolen. Jeg har også prøvd å gå litt i meg selv for å få tenkt over hva det er som faktisk fungerer, og hva det er som ikke fungerer.

For å starte med utgangspunktet mitt, jeg jobber i videregående. Alle elevene har bærbare pc-er som de låner av skolen (altså ikke egne, private pc-er). Jeg har primært elever på studiespesialiserende linje, innimellom noen få på yrkesfag (helse- og sosialfag, restaurant- og matfag). Elevmassen er vel det man kan kalle middels disiplinert, det er på ingen måte mye tøys, men motivasjon og innsats er likevel sjelden 100 %. Så hva fornuftig kan man si om bruk av pc i denne settingen?

Først, pc-bruken må styres. Dette må lærerne gjøre. Man må ta kontroll over når pc-en skal brukes, og når den ikke skal brukes. Pc-en må brukes strategisk, som et redskap, ikke som en skrivemaskin som (kun) skal erstatte penn og papir. Man har fremdeles bøker, blyanter, papir og kalkulator. Pc-en er et valg, den er ikke obligatorisk, og som med de andre redskapene som brukes i skolen, så skal den brukes formålsrettet. Får man utdelt en ball i gymtimen med beskjed om å spille basketball, så sparker man ikke ballen ut i gangen. Slik skal det være med pc-en også. Hos meg løses dette ved at elevene for eksempel aldri noterer på pc når jeg gjennomgår stoff. Det er av og til noen få som protesterer i starten, etterhvert ingen. På tomannshånd er alle fornøyde med denne måten å gjøre det på. Dette betyr dog ikke at jeg ikke bruker pc i undervisningen, jeg bruker den mye, men ikke som notatblokk. Der er ikke pc-en, i alle fall ikke i dagens format, hensiktsmessig. Derimot er den flott hvis elevene skal diskutere med hverandre, for å publisere produsert tekst og tanke, for å lese og finne kilder, for å kommunisere og for å lage presentasjoner av ulike typer, for å systematisere og for å etterskrive notater.

Men, for at alle lærere skal kunne klare dette, trengs kunnskap og egne pc-ferdigheter. Mitt inntrykk er at jo "nærmere" pc-en er i lærerens egen hverdag, jo flinkere er læreren til å vite hvordan pc-en må brukes av elevene. Ofte er det de lærerne som selv ikke bruker pc-en til vanlig som har størst problemer med å kontrollere elevenes pc-bruk, noe som jo er naturlig fordi man da verken har innsikt i (1) dragningen som pc-en har på elevene og (2) hvor kjappe elevene er til å skjule alt det andre de driver med mens læreren står ved tavla og (3) hvordan pc-en heller burde brukes. Jeg er likevel usikker på om pc-kursing er veien å gå her. Kanskje må vi akseptere at pc-en brukes i ulik grad? Jeg tror et viktig poeng her er at det må være lov å si at pc ikke kan være en hoveddel av alles undervisning, det må være lov å si at hos meg bruker vi ikke pc-en så mye. Vi må åpne for at ikke alle har pc-bruk som spesialfelt i undervisningen. Samtidig må man kunne forvente at alle lærere setter seg inn i det faktum at skjulte skjermer og åpent nett faktisk betyr at elevene ikke jobber med fag. Det verserer historier om elever som i grupper på 3-4 har spilt lange spill mot hverandre under tentamen, eller som har lagt kabal i hver undervisningstime gjennom året. Da er dette også lærerens ansvar, tenker jeg. Inntil et visst nivå må enhver lærer styre sin egen gruppe, med eller uten pc.

Det andre momentet som er viktig for å få riktig pc-bruk på plass, er at nettilgangen må kunne begrenses/stenges. Det innebærer at pc-ene må være satt opp slik at man kan sperre muligheten for å koble seg til nettet generelt. Det holder ikke å koble ut skolenettet! Elevene får nett fra mobilen, det tar dem fem sekunder, og jeg vet at det hos oss har vært spleiselag på mobilt bredbånd som "heldige" elever har nytt godt av på prøver og lignende. Smarte løsninger som gir lærerne mulighet til å styre hva elevene har tilgang til på pc-en er viktig. Samtidig må jo elevene også lære dette, de må lære å kunne styre seg ut av Tetris og inn i Word, men ikke alltid. Vi kan ikke alltid jobbe med det, i tillegg til med fagstoffet. Dermed ønsker jeg meg gode nettstengingsmuligheter, og gjerne også lagringsmuligheter kun på fellesområde eller lignende, slik at elevene ikke kan laste ned alle mulige distraksjonsmomenter til egen pc.

For det tredje må lærerne ha sanksjonsmuligheter ovenfor elevene. Dette må Kristin Halvorsen og Udir gjøre noe med, for dette er et generelt problem i skolen. Anmerkninger som slettes etter noen måneder, det er vårt eneste kort på hånden. Det er som å spille Idiot, og sitte med to femmere og en nier. Det holder kanskje et lite stykke, men du kommer til å måtte trekke inn til slutt. Det må få konsekvenser hvis man bruker pc-en når man ikke skal, eller hvis man bruker den til å jukse på en prøve, og anmerkninger holder ikke. Ta dette fra en lærer som anvender anmerkningsregimet med relativt hard hånd - det har ikke den store effekten, i alle fall ikke på dem det burde ha effekt på. Slik det er i dag har det ingen innvirkning på samfunnsfagskarakteren om eleven bruker samfunnsfagstimen på å spille Tetris. Det burde det ha!

To ting trenger vi dermed, egentlig: Konsekvente regler, og hjelp til å overholde disse reglene. Så enkelt! Så vanskelig.

Kommentarer

Anonym sa…
Liker dine tanker om dette. For det første:

Jeg er elev på VG1 elektrofag. Bor i Trondheim.
Jeg selv bruker PC som VERKTØY, ikke underholdningsmiddel.
Dette burde alle som er i tankene at skole er en vei og gå ha. Men sånn er ikke virkeligheten.

Det er lett og bli distrahert, og folk biter på sukkertøyet fortere en en 3 åring og et stykke sjokolade...

Nå skal jeg komme med en sterk uttaelse:

At noen elever ikke klarer og gjennomføre VGS yrkesfag er egentlig et luksusproblem.

Jeg kutter ikke alle under samme kamm. Noen klarer det rett og slett ikke, mens noen burde klare det! Jeg trur, at det må en holdnings endring til! Folk må ville det, og ville jobbe hardt for det. Når jeg sitter i klasserommet, og sliter med et stykke elektroligninger så ser jeg hvor mage som kunne ha hatt noen av de beste karakterene, men siden de ble ¨plassert¨her så trenger de ikke og jobbe. Folk ser ikke verdiene, ikke resultatat av en utddaning. Siden de fikk skoleplass og at faget egentlig behøver at du jobber.

Her er PC en viktig faktor. Den sier: siden vi ikke trenger og jobbe med faget, så kan vi spille et spill! PC må kunne bli slått av og på, av Læreren! Hvis læreren sier at vi skal i dag lage et skjema for styring av en pumpe, dette skal gjøres på pc OG på ark! Da trenger vi:

-Læringsplattformen på nett(Fronter, Itlearning +++)
-Nettsidene med katalogene for produsenten(Kan jo ligge som PDF på Fronter)
-Annet relevant info.

Dette skal leveres etter en uke, på denne mappen på fronter(Lærer viser på Smartboard etc)

Alle som ikke levere får fravær alle fagtimene denne uka. Da har middelet funnet opp.

Lærer kan sperre tilgangen til alt annet en Fronter, alle Fagtimene denne uka, hva som blir gjort i friminutt, andre timer gir han blaffen i, i hannes timer er det ikke mulig og bruke annet en fronter.

Det er selfølgelig ikke mulig innen skolens område og koble seg på annet en skolens nettverk(Som du ikke kan gjøre noe med til du har kjøpt ut PC´en i slutten av 3 året)

Men en annen faktro som mine lærere spiller mye på er, Ansvar for egen læring. Det har man og folk må forstå det snart. De har jobb neste år, men de har kanskje ikke skole!

Hilsen Øystein.

En som lukker PC lokket igjen når han faktisk skal få gjort unna ting(Så lenge det ikke er og skrive avhandling og prossesregulering med elektriske pumper og ventiler!)
Eva sa…
Tenk hvis alle elever hadde vært som deg!;) Det er veldig riktig det du skriver, det er et luksusproblem at så mange ikke klarer å gjennomføre vgs - og jeg mener at vi tråkker feil når vi setter inn alle ressurser på å få alle igjennom til enhver pris.

Samtidig tenker jeg at det egentlig bare er enkle grep som skal til for å få fornuftig pc-bruk i skolen på plass, men da trengs politisk vilje, og lærere med hode og hjerte på riktig sted:)
Anonym sa…
Liker tankene dine. Dette med nettbruk MÅ bli strengere.
Jeg har praktisert at elevene sitter med ryggen til meg og skjermen mot meg på prøver. Jeg liker at de kan skrive prøvebesvarelsen Word for da slipper jeg å tolke kråketegn;)
Men at de sitter på FB eller blogger mens jeg underviser er jo et problem. Jeg prøvde å stenge nettet en gang. Det ble rabalder fordi ingen andre lærere gjorde det:(
Her tenker jeg det må komme regler fra sentralt hold.
*Lærer i vgs*
Anonym sa…
Hei! Tidligere elev på Rosenvilde her.

Hvis man kunne kuttet PC-ens WiFi-tilkobling slik at man ikke kunne brukt mobilen lenger, hadde heller ikke det hindret alle. Teknologien utvikler seg for fort, og interesserte vil alltid klare å lure systemet.

PC/digitale platformer har kommet for å bli, å nekte elevene å notere på PC eller løse oppgaver der virker som et skritt i feil retning. At noe kan gjøres på ark betyr ikke at det er ønskelig, da PC gir deg en mengde muligheter ark ikke kan tilby (pluss at det går ti tusen ganger fortere).

Alle dine elever har frivillig valgt å gå på VGS, så er det så ille å fortsatt ha ansvar for egen læring? Det er tross alt snakk om forholdsvis voksne personer her. Det er ikke lærere på VGS sin jobb å oppdra myndige/nesten-myndige som er der for å lære.

Populære innlegg fra denne bloggen

Litterært program på VG3

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!