Innlegg

Viser innlegg fra august, 2009

Karaktervås fra FrP

En av nyhetene i dag er at FrP (igjen) lanserer forslag om karakterer i skolen allerede fra 5. klasse. VG siterer Per Sandberg, som mener at tiltaket vil "sette en stopper for bråkete unger og dårlig disiplin". Unnskyld meg, men dette er nesten like tåpelig som Høyres forslag om premiering i skolen (se innlegg om dette). Tror noen virkelig at de ungene som gjør det dårlig på skolen vil gjøre det BEDRE om de får dårlige karakterer allerede når de er 11 år? Å gi dårlige karakterer som "straff" for dårlig disiplin vil ikke gjøre det bedre, det fungerer ikke slik i ungdomsskolen, og det fungerer ikke slik i videregående heller. Dårlige karakterer fører til dårlig selvtillit, underprestering og til at man gir opp (her finnes det unntak, selvfølgelig, men for de svake elevene er dette mønsteret). Med fare for å gjenta meg selv: Det er for mye dulling i norsk skole. Vi gir for mye ukritisk ros, slik at mange nok går på en smell når de begynner på ungdomsskolen og får toer

Ta bussen til integrering!

I Aftenposten i dag kan vi lese at Ap-politiker Elvis Nwosu vil ta i bruk buss for å få en bedre miks av elever i Osloskolen. Dette utspillet kommer på bakgrunn av en artikkel i gårsdagens avis , hvor vi får vite at elever med minoritetsbakgrunn er i flertall på minst 52 av 125 grunnskoler i Oslo. På syv skoler gjelder dette for over 90 % av elevene. Dette er tankevekkende, spesielt med tanke på de problemene dette medfører for integrering av disse i det fellesnorske samfunnet. Nwosu vil altså trekke lodd, for så å sende elever med buss til andre skoler enn de i nærmeste nærområde, med det mål for øye å minske innvandrerandelen på hver enkelt skole til under 50 %. Det viktige nå er at dette ikke blir valgkampflesk. Vi må få til en skikkelig diskusjon omkring hva som bør gjøres, med utgangspunkt i de problemstillingene dette unektelig reiser. Må man ha barn med helnorske foreldre i klassen for å få tilknytning til det som så diffust kalles ”det norske”? Hvor stor må denne andelen vær

Tredagersrapport

I dag er det søndag, og i morgen braker det løs igjen. Jeg har hatt tre dager i den nye jobben, og frem til nå synes dette å være et bra sted å være! Alt virker gjennomorganisert, noe det vel må være, i og med at dette er en stor skole (drøyt 600 elever). Likevel er ting litt i det blå enda. All planlegging samkjøres med andre lærere, og mye avhenger dermed av at de rette møtene kommer i gang. Dermed blir det en del venting for meg som er ny, og jeg skulle nok kanskje ønske at vi kom litt fortere i gang (her kommer kontrollfreaken frem - jeg trives altså best når jeg vet hva som skal skje, hvordan det skal skje og når det skal skje). Vi har likevel to dager igjen med planlegging, og så kommer elevene på onsdag. Så kommer fire dagers introuke, med opplæring i læringsteknikker, lesekurs, aktivitetsdag, forventningssamtaler etc. Det blir spennende. Jeg skal være kontaktlærer på VG1 studiespesialiserende med formgivning, så det blir en del å gjøre i starten regner jeg med. Fagaktiviteten k

Nå...

...er det nå! Ferien er over, første møte på jobb i morgen tirsdag. Jeg er altså VELDIG VELDIG VELDIG spent på ny jobb, for den som måtte lure på det! Det ser dog veldig lovende ut, og har fått mye informasjon på forhånd. Det blir likevel litt ekstra spennende når intervjuet var over telefon, dvs. jeg har ikke vært innom skolen en gang. Spennende!

Nei til leksefri skole!

Bilde
Debatten rundt lekser i skolen har lenge vært mer eller mindre konstant til stede i norsk offentlighet, og mer eller mindre kvalifiserte personer uttaler seg stadig om dette. De største argumentene mot lekser ser ut til å være at de (1) forsterker forskjellene som allerede er til stede, og at de (2) fører med seg at elevene må bruke uforholdsmessig mye tid om ettermiddagen/kvelden på leksene. Denne tiden burde brukes sammen med foreldrene, og elevene har uansett lite utbytte av å jobbe alene med leksene, i det dette er både upedagogisk og også vanskelig, spesielt for de elevene som allerede sliter. I tillegg krever vi (3) for mye av elevene når de må gjøre lekser. Jeg tar meg i å riste på hodet. For det første, lekser virker forsterkende på forskjellene mellom elevene, i det flinke elever jobber mer med leksene og dermed gjerne blir enda flinkere, mens svakere elever jobber lite/ingenting med leksene. Dermed vil forskjellene øke. Men er løsningen på dette å fjerne leksene, slik at inge