Innlegg

Viser innlegg fra 2016

Samarbeidslæringsopplegg på årsaker til kriminalitet

Bilde
I dag var klokka veldig tidlig kl. 8, og en tretimersøkt om kriminalitet kjentes ikke ut som akkurat det jeg hadde lyst til å gjøre. Så sukk og stønn, arbeide litt med oppgaver i boka, sukk og stønn, vi må gjennomgå dem også. Men så...! Av og til, bare faller det idéer inn i hodet. Etter pausen skulle vi jobbe med årsaker til kriminalitet, og jeg tenkte: Dette, er jo mat for mons. Så når pausen kom, henta jeg farget papir i fire ulike farger (antallet treergrupper jeg fikk i klassen), noen sakser og penner, samt heftmasse, tape eller annet som gjør at elevene får til å henge papir opp på veggen. Deretter gikk opplegget som følger (selvfølgelig alltid med bomb countdown i bakgrunnen). 1. Elevene deles i grupper på tre, som får utdelt ca. 20 lapper (eller flere), en farge per gruppe. Første oppgave er så å skrive ned alle årsaker de kan komme på som kan forklare hvorfor noen blir kriminelle. Elevene får fire minutter (med countdown) på å skrive ned alt de kan komme på, etter å ha fått

Er demokrati alltid det best fungerende styresettet? Sirkeldebatt med teoretisk utgangspunkt.

Bilde
Livet i Politikk og menneskerettigheter - aldri kjedelig. Som sedvanen er i en ny klasse, så skal noen illusjoner fjernes. Demokrati og menneskerettigheter er fine idealer, men samtidig ikke uproblematiske, eller i det minste udiskutable, standarder for statsdannelse. Og det, er det ikke alltid så lett å få taket på, når man har gått så mange år i norsk skole. Dere ser her oppsettet for et samarbeidslæringsopplegg med demokrati som utgangspunkt. Spørsmålene vi skal frem til å diskutere, er: 1.  Kommer verden til å bli mer demokratisk i årene fremover? 2.  Er innføring av mer demokrati alltid ønskelig? Som inngang til opplegget gjennomgikk vi Robert Dahls demokratidefinisjon. Dahl er jo en klassiker innenfor statsvitenskapen, han brukes i læreboka, og jeg vet at de som evt. velger å studere statsvitenskap møter ham igjen allerede i grunnemnene. Det er dermed viktig både for faget nå og for videre studier at denne definisjonen sitter. Sammen med den diskuterer vi gjerne om Norg

Oppdatering av Delta!

Jeg er medforfatter av læreverket Delta! Samfunnfag for VG1/VG2, utgitt på Cappelen Damm i 2013. Hver sommer er det fornyingstid, og en del av fridagene brukes til å lage årsplaner, skrive nye tekster, oppdatere faktamateriale og lage nye oppgaver til nettsiden. Denne sommeren er i så måte intet unntak, og det er egentlig deilig. Når man er glad i jobben sin, så er sju uker uten faktisk ganske lenge. Legg til at sommerferien tilbringes med to små barn, så er det faktisk veeeldig avslappende å sette seg foran pc-en og lage undervisningsopplegg. De siste dagene har fokus hos meg ligget på kapitlene våre om økonomi og arbeidsliv. Ikke akkurat mine favorittemaer, det må jeg vel innrømme. Men det er likevel spennende områder å arbeide med, for jeg lærer faktisk en del underveis selv også. I tillegg er det nyttig å faktisk tenke på hvordan undervisningen kan bli spennende, på de hovedområdene som jeg selv har litt mindre giv inn i. Som statsviter fordypet i internasjonal politikk, er det l

Snart omstart

Jeg har hatt to tredjeklasser i år, én i Religion og etikk, og én i Politikk og menneskerettigheter. Nå er det gått noen uker siden de gikk ut, og blikket begynner å vendes, fra bakoverskuende (tenk at de har slutta) til fremoverskuende (tenk, nå kommer det snart nye elever!). Det er alltid stas, samtidig alltid med en viss melankoli, at jeg går inn i sommerferien. Det er en av yrkets store fordeler, som en kollega av meg så fint sa til elevene på årets vg3-avslutning: "Det er jo ikke bare de du liker som slutter, du blir jo kvitt dem du ikke liker også". I overført betydning: Det er alltid fint, å kunne begynne på nytt, gjøre om, endre og tenke nytt, tilpasse og forbedre, og få en skikkelig prosess ut av sin egen undervisningspraksis. På den andre siden tror jeg aldri at jeg ordentlig vil venne meg til at elever blir ferdige med skolen. De jeg har jobbet så tett med, med målrettet relasjonsbygging, alle de samtalene, diskusjonene, alle de timene vi deler, og så, *poff*, er

En aldri så liten debatt om språkpolitikk

Bilde
Denne idéen er vel verken helt ny eller helt original, men når man sitter der på kontoret og lurer på hva i all verden man skal gjøre, så er det kanskje fint å få sett denne som inspirasjon uansett? Vi er kommet nesten i mål nå med norsken på vg2 ST, og skulle i gang med læreplanmålet som omhandler språkutvikling på 1800-tallet. Vi har jobbet lenge og vel med romantikk og nasjonalromantikk, med mye tekstlesing og -tolkning, så litt variasjon ville gjøre godt. Jeg starta timen med en kjapp gjennomgang av språkutviklingen frem til 1800-tallet. En kjapp powerpoint til dette ligger her om noen har lyst til å bruke den. Deretter jobbet elevene med et enkelt samarbeidslæringsopplegg. Vi bruker CappelenDamms læreverk Moment, og her er kapitlet delt veldig fint inn i underdeler som viser de ulike synene på hvordan språket norsk skulle lages. I grupper på fire fikk hver elev tildelt én modell, som de leste godt på, for så å presentere disse for hverandre. Her er det godt rom for differensier

Radiodebatt i samfunnsfag

Bilde
For noen uker siden fikk jeg et godt tips av en annen lærer, som fortalte at han hadde latt elevene lage radiodebattprogrammer om ett av diskusjonstemaene i Politikk og menneskerettigheter. Siden har jeg tenkt: Neste gang vi skal debattere noe, så skal jeg ta metoden i bruk. Og som sagt, så gjort. De siste øktene i Politikk har vi brukt til å lære om oljens posisjon i internasjonal politikk, og videre nå om klimaet, og om norsk klimapolitikk som en av verdens største oljestater. Vi skal i følge læreplanen drøfte både olje og miljø, og sette dette i forbindelse med internasjonalt samarbeid. Så, da stoffet var gjennomgått, og elevene var arbeidsklare, skred vi til verket. Elevene ble delt i åtte grupper. De diskuterte følgende fire problemstillinger:  Overnasjonalitet er løsningen på allmenningens problem, 1/JA, 5/NEI  Demokratiet må ofres for miljøet, hvis det blir nødvendig, 2/JA, 6/NEI  V esten har et historisk ansvar for klimaproblemene, og må dermed ta større kutt enn fattige

Folkedans i norsktimen

Bilde
Deler her noen bilder fra noen uker siden. I arbeidet med nasjonalromantikken var vi så heldige å få inn en folkedansinstruktør for å vise oss litt folkedans, og for å fortelle litt om både innhold og historie for folkedans i Norge. Som dere ser: Engasjerte og glade elever, i utrolig festlig opplegg!

Lærereufori

Torsdag er den lengde arbeidsdagen min. Seks undervisningstimer i ett strekk, alle på VG3 studiespesialisering. Først Religion og etikk, deretter Politikk og menneskerettigheter - teoritunge fag som krever sin mann (kvinne) i både gjennomgang og undervisningsopplegg. Mange engasjerte elever som stiller spørsmål, veldig lite rom dermed for å komme litt dårlig forberedt eller uten å ha fullstendige planer klare. I utgangspunktet kan det synes som en slitsom dag? Men det er fantastisk. Jeg går inn i gangene på torsdager, inn under glasstaket og ser ned på elevene som går rundt, og gleder meg til å starte. Henter kaffe, tar en prat med lærerne for de andre klassene som ligger parallelt med min om hva vi skal gjøre, printer litt og får på plass de siste praktiske tinga før timene skal i gang. Får alt med meg bort til klasserommet, går inn døra, mange smilende ansikter! Lufte litt, skrive litt på tavla, hilse på de siste som kommer inn, svare på noen spørsmål, og så dra undervisninga i gan

Bli kjent med Wergeland og Welhaven

Bilde
Dette er et opplegg som elevene mine i vg2 har jobbet med i dag for å bli kjent med de to store romantikkerne Wergeland og Welhaven. På forhånd har vi hatt en firetimersøkt om universalromantikken, og vi har brukt en del tid på å skrive videre på Norges Skaal. Men mer om det senere. På dagens program:  Elevene har i grupper tegnet full-size figurer som representerer en av de to forfatterne. Inni figuren har de så skrevet info om selve personen, dvs. fødsels- og dødsår, familie, oppvekst, utdanning, yrke og så videre. Utenfor figuren har de skrevet punkter som omhandler personens forhold til omverden. Her kommer alle aspektene som peker mot uenighetene mellom de to: Norsk union med Danmark, form i lyrikken, syn på stemmerett og demokrati, og partitilhørighet for eksempel. Etter en lang seanse med tegning og skriving, hengte vi de flotte figurene opp på veggen. Imens arbeidet pågikk, hadde jeg så avtalt med to av elevene at de kunne spille de to forfatterne. Vi satte en stol o

Etisk dilemma som tegneserie

Bilde
For noen år tilbake var tegneserieappen bitstrips en stor slager blant lærerne på min skole. Dette er en app, og et gratis program online, hvor man kan lage egne figurer og putte dem inn i forhåndslagede, eller egenlagede scenarioer. Selv om appen ikke får frem like mange vitser om kolleger i disse dager, er programmet fortsatt fint å bruke i undervisningen. Dagens oppgave foregår i religionsklassen, hvor vi jobber med etikk. Sist uke gjennomgikk vi sentrale begreper, og de tre "store" argumentasjonsmodellene pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. Disse brukte vi på de to kjente scenarioene togdilemma og båtdilemma (disse finnes enkelt på google, eller ta en kikk i gjennomgangspowerpointen som ligger her ). I dag er så planen å øve på å bruke modellene. Elevene har dermed valgt et dilemma som de vil jobbe med. De fleste har valgt ett av dem vi jobba med sist uke, eller ett av dem de nå har lest om i lekse: Tidsbruk på jobben, aktiv dødshjelp, eller selvbestemt abort. O

Diskutere atomvåpen i 2015? Jada!

Bilde
Diskuterer vi fortsatt i 2015 om vi er for eller mot atomvåpen, og om vårt medlemsskap i NATO er smart/verdifullt? Jada, i Politikk og menneskerettigheter gjør vi fortsatt det. Min flotte klasse og jeg er nå langt inne i utenrikspolitikkens spennende verden, hvor vi har gått via EU og EØS, innom flyktningkrisen, videre inn i utenrikspolitikk og spesifikt nå til norsk sikkerhetspolitikk. Og da blir de store spørsmålene igjen aktuelle.  Så i dag har vi diskutert NATO og om verden generelt og Vesten spesielt kan og bør klare å ta avstand fra atomvåpen. Og det ble så gøy, så her kommer en liten skisse av dette ganske enkle, men suksessfyllte opplegget. Elevene har altså på forhånd fått gjennomgått: Utenrikspolitikk (mål, midler, påvirkningsfaktorer) Norsk utenrikspolitikk i overblikk Vi har EU, EØS og flyktningkrisen bak oss Vi har også jobbet mye med konflikten i Syria og internasjonal politisk struktur og teori rundt dette Når vi så skulle inn i dette opplegget, kunne vi