Innlegg

Viser innlegg fra 2017

Particafé: Opplegg for å bli kjent med de politiske partiene i Norge

Bilde
Jeg burde vel ha lagt ut dette opplegget FØR og ikke etter valget, for nå er vel alle ferdige med å arbeide med de politiske partiene, kanskje? Men så langt kom jeg ikke, så her kommer det nå. Under følger et velutprøvd opplegg som jeg og kollegene mine har kjørt mange ganger, i arbeidet med å undervise om de politiske partiene. I forkant av dette har elevene gjerne hatt én økt om norsk politikk, og sannsynligvis har de brukt dette opplegget sammen med at de har fått en fin tavlegjennomgang om partier og ideologier, med vekt på ulike oppfatninger av begrepet rettferdighet. I økt 2 er det dermed klart for å leke litt. Og ja, vi snakker samarbeidslæring. Alltid. Samarbeidslæring .  Elevene deles i grupper på fire elever (hvis det ikke går opp, la det være fem elever på de resterende gruppene). Gruppene trenger ikke å være veldig godt planlagt, da elevene skal flyttes rundt utover i økta.  Hver gruppe får en stor plakat (A2), og en sprittusj å skrive med.  Læreren skal ta tiden på el

Skolestart og teambuilding med fruktleken

Bilde
Nok en runde med skolestart er i gang. På vår skole kjører alle klasser såkalt vip makkerskap, som er et program som innebærer en rekke tiltak for å få til en god skolestart, hvor elevene skal få tilhørighet i gruppa, og som også videreføres gjennom året. Hovedkonseptet er at elevene sitter i faste klassekart med toer- og firergrupper som byttes hver tredje uke. Innenfor disse gruppene dannes et arbeidsfellesskap, hvor elevene har ansvar for å ta vare på hverandres materiale hvis de er borte, sende en melding med beskjed om noen er syke, i tillegg til at det selvfølgelig gir mulighet for å utvikle sosiale bånd innad i klassen.  Med makkerskapsarbeidet følger også en rekke sosiale aktiviteter, som ofte utføres i gruppene. Mye av det er klassiske bli-kjent-aktiviteter, som for meg begynner å bli kanskje en tendens kjedelige å holde på med nå. I tillegg har elevene gått på skole i veldig mange år, og de kjenner hverandre fra før. Så de HAR snakket om en rar ting de gjør før, de har b

Debatt om KRLE

Bilde
I forbindelse med tema religionskritikk har vi diskutert KRLE. Enda mer aktuelt ble jo dette etter denne helga når Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at de ønsker å kutte K-en i faget, så kanskje står det nå uansett for fall? Uansett. Etter å ha gjennomgått og lest om religionskritikk, og diskutert ulike vinkler man kan kritisere religion fra (se tidligere innlegg om dette her ), var det tid for litt diskusjon. Jeg lagde et opplegg om KRLE i fjor, som vi har gjenbrukt i år. Dette tar utgangspunkt i kompetansemålene som følger: gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring Dette passer godt når vi også nærmer oss slutten av året med Religion og etikk, i tillegg til at det også åpner for refleksjon om kristendommens forhold til andre religioner, som også er et kompetansemål. Debatten foregikk som følger:

Påskekos med GRIS

Bilde
Jeg hadde brukt opp alle kreative metoder for begrepsøving i går, da den perfekte påskeideen kom over meg: Hva med å bruke kortspillet GRIS som utgangspunkt? Tema vi skulle jobbe med var årsaker til brudd på menneskerettighetene, som i læreboka er satt opp med en rekke punkter som elevene kan sette seg inn i. Jeg skrev disse over i et worddokument, og lagde kort med ett begrep på hver. Hvert par fikk så et kortsett med alle årsaksforklaringene på.  Vi fulgte deretter oppsettet under, som er sakset fra powerpointen min. Først øverste ledd, så midterste, og til slutt nederste og mest konkurransepregede versjon av spillet. Merk at vi endte med å konkurrere om å FÅ bokstaver i siste runde, i stedet for å konkurrere om å IKKE få det. Kanskje hadde det da vært greit å bytte ut bokstavene sånn at elevene fikk lov å bli noe mer fordelaktig hvis de vant... Som oppfølging etter spilling hadde vi en skriveøving, med øving i å få ned det perfekte avsnittet. Dette gjorde vi med instruk

Religion er en parasitt...? Opplegg om religionskritkk og kritikk av religionskritikk.

Bilde
Ofte kan tekstarbeid bli kjedelig, og arbeidet med innholdet i tekster kan bli litt standarisert: Elevene leser, lærer gjennomgår innhold mens de flinke elevene rekker opp hånda. Her kommer et kjapt og enkelt eksempel på hvordan man kan jobbe med å hente ut argumentasjonen i en tekst uten å falle i kjip og kjedelig-gropa. Jeg underviser i Religion og etikk, og vi har i dag i økta jobbet med religionskritikk. Vi har lest kronikken " Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen " av Aksel B. Sterri, som skapte en del blest da den kom ut i fjor (2016). Sammen med denne leste vi tilsvar fra Hallgeir Reiten til samme kronikk. Dette gjorde vi på følgende måte: Elevene leste den første teksten (religion er en parasitt...). Mens de leste, markerte de ut (1) argumenter som ble brukt i teksten og (2) hvilke karakteristikker/beskrivelser som blir brukt om religiøse og religiøsitet. Elevene ble deretter satt i grupper. En elev på hver gruppe (den født nærmest 15.

Internasjonale klimaforhandlinger

Bilde
Ingenting er så behagelig som når man skal forberede en økt, og tenker at det blir mye jobb å få alt på plass. Men så, dukker på magisk vis en eller annen god oppgave opp! Enda mer behagelig er det når man i tillegg har laget den oppgaven selv, men bare hadde glemt at den eksisterte...  I Politikk og menneskerettigheter har vi det ganske ambisiøse målet om at vi skal "drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid" (puh!). Den grunnleggende problemstillingen er egentlig for alle områdene de samme som de er generelt på den internasjonale arenaen: Hva er det som gjør samarbeid mellom statene vanskelig, når de på lang (eller også av og til på kort) sikt har felles interesse av å jobbe sammen mot felles mål. Klimaforhandlingene er jo en klassisk problemstilling i så måte. Til disse lagde jeg en oppgave i desember 2015, i etterkant av klimaavtalen i Paris. Denne er tilpasset samfunnsfag, og ligger på

Oppsummering av fagstoff til tema "Sikkerhet og fred"

Bilde
Den siste måneden omtrent har vi i Politikk og menneskerettigheter jobbet med det store temaet "Sikkerhet og fred", tilsvarende kapittel 24 i læreverket Politikk og makt fra Cappelen Damm. Dette er et enormt tema, som dekker både ulike konflikttyper, tradisjonell og ny forståelse av sikkerhetsbegrepet, og ulike utfordringer for statene i dag. Når dette inneholder både atomvåpen, terrorisme, cyberkrigføring og failed states, sier det seg selv at det er mye stoff elevene skal igjennom. Som case har vi vært innom Iran (atomprogram og -avtale), Nord-Korea (atomprogram), Ukraina (konfliktbeskrivelse + cyberkrigføring), Russland (utenrikspolitikk), og en rekke andre eksempler, og i tillegg bruker jeg å la elevene lære om Huntingtons teori med utgangspunkt i hans artikkel "Clash of civilizations" fra 1993. Selv om den er gammel, så har begrepene hans satt seg i analysespråket i statsvitenskapen, og for å diskutere religionens rolle i konflikter gir den et fruktbart utgangs

Politikere på fisketur? DETTE kan elevene lære av!

Bilde
For tiden er alle samfunnsfagsklasser hos oss i gang med hovedområdet politikk og demokrati i samfunnsfag. Og i alle klasser sånn omtrent, for min del i alle fall i tre, har vi nå kjørt en øvelse på bakgrunn av en artikkel som sto i Aftenposten etter Stortingsvalget i 2013. Artikkelen tar utgangspunkt i fem personer som er på fisketur, med svært varierende innsats. Aftenposten har så bedt de politiske partiene om å fordele fisken som fiskerne får, etter hva de synes er en rettferdig fordeling. I undervisningen har vi gitt det samme utgangspunktet til elevene: Fem personer er på fisketur, innsats og humør varierer. Fordel fisken mellom dem. Deretter har alle gruppene forklart sine svar, og så har vi diskutert fordelingen i klassen. Dette blir veldig interessant når vi videre kan se på hva de ulike partiene vil gjøre, og hvordan de argumenterer for sin fordelingsmodell. Dette innebærer mellom annet Rødts fordeling, slik bildet her viser. Partienes fordeling av fisk blir særlig intere

Livet med elever

Av og til, eller ganske ofte, når jeg går gjennom gangene på jobb, i morgenmørket, når klokka er før 8... Og de velter inn, i en uendelig strøm, som aldri tar slutt. Da tenker jeg, og sier ofte, hvorfor har jeg ikke en kontorjobb. Jeg er jo tross alt utdannet statsviter. Jeg kunne hatt en jobb hvor jeg hadde kunnet gjemme meg i hjørnet. Kanskje kunne jeg gått ut for å hente kaffe, men ellers vil jeg sunket inn i min egen skjerm. Uforstyrret. Usett. Du er sårbar, når du står der foran dem. Alt du sier og alt du gjør, alle bevegelser, hvert ord, hver pause og hvert pust. Alt ser de. Det krever sin kvinne, eller sin mann, å stå der. Noen ganger er det som om det bare er spot-lightene som mangler, når du går på scenen. Og skal styre showet, i noen timer. Få alle med, lage stemning, løfte dem opp, roe dem ned, fase dem inn, fase dem ut. Og forhåpentligvis kunne sende dem ut som litt rikere personer, med litt mer kunnskap i sekken, når lysene slukkes og økta er over. Men hva jeg får? Ja

Samarbeidslæring og debatt om norsk utenrikspolitikk

Er det lov å bruke et blogginnlegg til å reklamere for et annet blogginnlegg, når man selv skriver (har skrevet) begge? Ja, det må det vel være? Mitt innlegg med undervisningsopplegg om norsk utenrikspolitikk, for faget Politikk og menneskerettigheter, er nå publisert på FAGSNAKK, som er Cappelen Damms fagblogg. Sjekk innlegget på  http://fagsnakk.no/samfunnsfag/2017/01/03/a-undervise-i-norsk-utenrikspolitikk/