Innlegg

Viser innlegg fra april, 2012

Kjøp bøker...

...bruk http://www.bookdepository.co.uk/! Gratis frakt, og som kjent er det ikke toll på bøker. Supert utvalg og god service. Det var dagens reklame!

Spill i undervisningen

På twitter dumpet i dag adressen til en kjempeinteressant blogg inn; Jonas Linderoth (dosent ved universitetet i Gøteborg) skriver om hvordan spill kan brukes i undervisningen, og han har nå en plan om å legge ut en serie innlegg om hvordan en del spill kan benyttes. Som spillentusiast venter jeg spent, og håper på at både interessante brett- og dataspill dukker opp som tema! Linderoths blogg finner du her .

Skriving og epistemologi i religionsfaget

Bilde
Denne våren har vi på jobb hatt skriving i alle fag som fokusområde. Vi har jobbet i grupper, vurdert skriving på kryss av fagene i språk- og samfunnsfagsseksjonene, laget opplegg som inkluderer skriving, og nå til sist skal vi presentere spesifike opplegg som vi har brukt i fagene våre. Jeg har vært i religionsgruppa, og vi skal legge frem et tretimeropplegg med tema filosofi, med undertema epistemologi (erkjennelseslære). Vi bruker i religion læreverket Eksistens. Ettersom jeg kom inn midt i året skal jeg ikke uttale meg om religionskapitlene, men jeg synes ikke filosofikapitlet i boka er spesielt godt - det er både grunt og mangelfullt. Ettersom dette er et av de temaene jeg brenner (mest) for har jeg dermed laget masse opplegg, blant annet dette altså om epistemologi. Vi starta med et eksperiment som en kollega av meg hadde brukt før, nemlig "Hjerne på boks". Konseptet går kort sagt ut på at elevene i grupper får presentert påstanden "Er vi bare hjerner på boks&

Litterært program på VG3

I dag har jeg sittet med vurdering av av litterære programmer på VG3. Elevene har jobbet i grupper, og de har kunnet velge om de ville lage tv- eller radioprogram. Alle gruppene har valgt radioprogram, noe som nok har sammenheng med at det er lettere å lage. Vi har også media og kommunikasjon som linje så det finnes mye utstyr, men stakkarene i ST-klassene har ikke tilgang til å låne alt det. Så dermed altså, radioprogram. Før jeg går videre må jeg legge til at opplegget skissert under er laget av min gode kollega ved Rosenvilde vgs Mette Skorge, så jeg kan ikke ta kreditt for mer enn gjennomføringen her. Oppgaven vi ga lød som følger: I denne gruppeoppgaven skal dere fordype dere i et emne knyttet til et litterært tema. Her står gruppen helt fritt i valg av fokus. Det kan være en litterær periode som står i sentrum eller et forfatterskap. Kravet er uansett at det er tekster som skal diskuteres, og tekstene skal analyseres, tolkes og settes inn i en kontekst. I tillegg til d

Lærer elevene egentlig noen gang å tenke?

Dette halvåret underviser jeg blant annet i norsk på vg3, og vi har jobbet mye med analyse frem mot eksamen. I eksamensoppgavene står ofte at man skal se på form og innhold i teksten når man tolker, og dette har vi jobbet med, igjen og igjen. Elevene har blitt frustrerte, igjen og igjen. For hva etterspøres egentlig i en tolkning, sier de, jo, en subjektiv tolkning, altså en egen mening. Og dermed er det umulig å vurdere en tolkning, eller, det er i alle fall feil av læreren å vurdere en tolkning som riktig eller feil, fordi en tolkning alltid vil være riktig for den som har tolket. Denne diskusjonen har jeg hatt en god del ganger denne våren, og jeg tilstår gjerne at jeg har jobbet med argumentene mine. Ofte kan man avslå denne typen diskusjon med at tolkningen må være godt begrunnet i formen og i innholdet i teksten, og så lenge man da har gjort godt nok tekstarbeid, så vil også tolkningen ligge naturlig i det man har lest. Og så har jeg sagt at selvfølgelig kan man da også komme opp

Hvorfor bli lærer?

Søknadsfristen for å søke seg til høyere utdanning nærmer seg, 15. april må ønskene være klare. I disse lærerrekrutteringskampanjedager har jeg lyst til å (igjen) skrive en liten appell til alle dere som tenker at dere kanskje vil bli lærere i videregående skole. Her kommer gode grunner til å velge dette utrolig spennende yrket! 1. Du får bruke faget ditt hver dag på jobb. De studiepoengene du bruker tiden som student til å opparbeide, blir ikke stående igjen som bokstaver på papir. Du får være fagperson og -ekspert på det du kan best, hele tiden. I tillegg får du jobbe sammen med kollegaer som også er fagpersoner. Diskusjonene på et lærerrom er aldri kjedelige, fordi de, vi, alle er vant til å bruke kunnskapen vår, hele tiden. Dermed lever du med fagene dine, og får brukt det du kan. Hele tiden. 2. Du får jobbe med ungdom. Noen ganger er de grenseløst irriterende, kunnskapsløse, vanskelige og utfordrende. Men stort sett er de inspirerende, morsomme, og rett og slett gode og hyggel

Det morsomste jeg vet

Det morsomste jeg vet, er å lage undervisningsopplegg. Når jeg har god tid kan jeg sitte i flere timer før en to- eller tretimersøkt, for å lage den perfekte powerpointen til gjennomgangen, eller for å få på plass et godt gjennomtenkt opplegg som går over flere økter. Aldri er det vel så morsomt å være lærer som når man har overskudd og rom for å sitte med slike prosjekter. Det andre morsomste jeg vet, er å undervise. Formuleringen "det andre morsomste" betyr ikke at det er mindre morsomt enn det første morsomste jeg vet, det betyr bare at jeg to morsomste-aktiviteter. Undervisningen er alltid mest stas når det første morsomste er på plass, når oppleggene for timene er gode og gjennomtenkte, og når jeg selv har hatt tid til å gjennomarbeide dem og tilpasse hvert enkelt ledd til gruppe og enkeltelever. Og da fungerer det også stort sett alltid bra. Det er dog ikke alltid at jeg får lov til å gjøre det morsomste jeg vet, selv om det tilsynelatende er det som er hovedjobben

Visualisering av Platons idealsamfunn og den sokratiske metode

Bilde
For noen uker siden startet vi med temaet filosofi i Religion og etikk, som jeg nå har undervist siden februar. Dette er det morsomste jeg har jobbet med siden jeg startet som lærer, det er utrolig gøy å jobbe med stoff som en selv kan mye om! Mastergraden min i statsvitenskap inneholder stort sett studiepoeng i teori på feltet internasjonal politikk, og det overlapper i stor grad med filosofien, den største forskjellen er at fokus i statsvitenskapspoengene ligger på staten og statens funksjon. Dermed startet jeg min religionskarriere med å kuppe hele temaet filosofi, og det har som sagt vært utrolig morsomt! Her kommer så en oversikt over hva vi gjorde i den andre økta vi hadde. Vi hadde i første økt gjennomgått Platons idelære, ved å bruke hulelignelsen og linjelignelsen. I tillegg hadde vi snakket om hva et ontologisk spørsmål er (hva er sannhet, hva er, hva er glede...). For å illustrere hulelignelsen brukte vi bildet øverst til høyre. Selve teksten har elevene tidlige