Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2013

Lærere, vær rause!

Skolestart nærmer seg! Ja jeg vet, det er noen uker igjen, men det nærmer seg like fullt. Og rundt om i Norges land sitter det en hel mengde med ferske lærere, som gleder seg og gruer seg og tenker frem mot debuten i klasserommet. Denne dagen de har ventet på i år etter år, og som nå er kommet. De skal inn i klasserommet og være sjefer, endelig på egen hånd. Jeg har i den anledning lyst til å komme med en oppfordring til alle dere lærere som måtte lese denne bloggen, nemlig denne: Vær rause! Ta dere tid til å hjelpe. Del opplegg. Spør hvordan det går. Og det er ikke nok å være på tilbudssiden, det holder ikke å si "kom gjerne og spør", uten å komme med noe konkret. Vær direkte, spør etter tema og situasjon, drøft og bidra, øs av det dere, vi, kan. Det er så utrolig nyttig for den ferske. Det koster så lite for den som er dreven. Da jeg selv startet som lærer for fem år siden, hadde jeg en stillingsprosent på 107 prosent, ja da, jeg tuller ikke, jeg ble ansatt som ny lærer