Innlegg

Viser innlegg fra april, 2013

Dagens russebilde

Bilde
Jeg blir i godt humør av våren, og med våren kommer russen. Og jeg blir i godt humør av russen, sånn jevnt over. I religionstimen i dag benyttet denne karen anledningen til å ligge under pulten i gode 2,5 klokketimer, iført en stor dose øyesminke. Det er jo umulig å gjøre noe annet enn å smile av dette?

Gårsdagens møte med russen

Bilde
Man kan si mye stygt om russen, men dette er jo egentlig bare veldig, veldig søtt! Det tok tre personer ett kvarter å ta dem ned. Lurer veldig på hvor lang tid det tok å henge dem opp? Og ja, hele bilen var full av lapper.

Vurdering av politikktentamen

Bilde
I nærmere en uke har politikktentamen vært min hovedbeskjeftigelse, vurdering har fylt hvert ledige minutt omtrent. Vanligvis er kanskje ikke vurdering det som kommer på topplista over det jeg synes er best med jobben min, men denne gangen har det faktisk vært til tider ganske morsomt. Hovedårsaken er selvsagt at elevene gjør det bra, og at jeg ser at målrettet jobbing både fra deres og min side har effekt. Oppgaven de har besvart lyder som følger: Med utgangspunkt i arbeidet du har gjort i forberedelsestiden, skal du skrive en sammenhengende tekst der du: Gjør rede for den politiske situasjonen og menneskerettighetssituasjonen i Russland i dag. Drøfter hvilke utenriks- og sikkerhetspolitiske hensyn andre stater må ta om de ønsker å samarbeide med Russland. Vurderer kort om samarbeid mellom stater alltid er ønskelig.  Den observante leser vil se at dette er en lettere omskriving av eksamensoppgaven fra vel to år siden, hvor tema var Afghanistan og menneskerettighetene.

Derfor er lærerjobben den beste i verden!

I gårsdagens Aftenposten hadde Merete Stensby en flott kronikk hvor hun skriver om hvorfor læreryrket er verdt å lese. Kronikken har tittelen Hvorfor skal DU bli lærer?, og er verdt å velge - dere finner den her .  Et lite utdrag:  [...] "D et faglige er ikke det beste. Jeg er også veileder for lærerstudenter og pleier å gi dem følgende råd: vær grei med elevene. Du vil like dem – de vil like deg. Det er en vinn-vinn-situasjon. Hvis du bare har det faglige benet å stå på,   bør   du være faglig briljant. Jeg sier ikke at de skal være kompiser med elevene sine, men de skal behandle dem med respekt og få respekt tilbake. Dette fungerer i de aller fleste tilfeller. I pausene prater vi nemlig om løst og fast, når jeg går rundt og hjelper forteller de meg om ting fra sitt liv. Jeg, på min side, får fortelle dem om litteratur, om kulturhistorie, jeg får snakke engelsk – jeg får vise dem den vidunderlige humanioraverdenen som jeg elsker selv. [...] Jeg får også lese tekstene

Kontortid og lærebokjobbing

Bilde
Dagen i dag skal gå med til kontorarbeid,  og først ut på lista over ting å gjøre er å prøve og sette sammen en struktur for presentasjon av lærebok neste mandag. Sammen med Morten Iversen (lærer på Frogn vgs) og Torgeir S. Holgersen (lærer på Berg vgs) har jeg i ett år jobbet med å lage et nytt læreverk i samfunnsfag. Prosjektet har fått tittelen Delta!, utkommer på CappelenDamm sent i vår, og er presentert her . Om noen har lyst, så ligger program og påmeldingslink til seminaret vårt den 29. april  her .  Læreboka blir bra, så jeg anbefaler dere å ta en kikk!

Gutta spiller RISK

Bilde
I dag har en tredjedel av politikkelevene hatt tentamen i andre fag, og da har vi som var igjen spilt RISK. Veldig engasjerende, gøy, og midt i blinken når vi jobber med virkemidler i utenrikspolitikken. Anbefales!

Muntligtest i tysk

Bilde
I dag og i går har vi hatt muntlig vurdering i tysken. Oppgaven har bestått i å ha en samtale om en tegning av en by, samt å forklare veien på et ukjent kart. Her ser dere et eksempel på en by som en elev har tegnet.

Året i tyskklassen

Jeg har lyst til å fortelle om hvordan jeg har lagt opp året i tyskklassen min, ettersom jeg for første gang er relativt fornøyd med hvordan jeg har klart å legge opp undervisningen. Siden vi startet i august, har jeg drevet temabasert undervisning. Det vil si at vi har jobbet relativt grundig med ett tema (gjerne med noen undertemaer) om gangen, med innbakt skriftlig og muntlig trening samt grammatikk, i tillegg til at elevene har hatt små vurderingssituasjoner på slutten av hvert tema, sånn omtrent. Elevene har også skrevet helt fra starten, selv om dette er nybegynnernivå (tysk 1), også i vurderingene. Nå midt i april står vi der at vi har dekket følgende tema (i denne rekkefølgen): Jeg og min familie Kroppen min Huset mitt, de som bor der, det vi har der og det vi gjør der Jul Tall og datoer Farger og klær Tysk musikk By og de som bor der og det en gjør der Forklaring av veien, finne frem på kart  Som dere ser starter det på det helt grunnleggende, og beveger seg

Om anonym retting i skolen

I Aftenbladet den 22. mars skriver Mie Hidle om problematikken rundt at lærere blir pålagt anonym retting. Jeg anbefaler alle å lese innlegget hennes som ligger her  - dette oppsummerer i aller høyeste grad det jeg oppfatter som den gjengse mening blant lærerne.  Det store hovedargumentet mot anonym retting er at dette bryter med prinsippet om fremovervendt vurdering, altså en vurdering hvor læreren kommenterer på en måte som skal hjelpe eleven til å gjøre det bedre i neste runde. Det forutsetter at læreren kjenner eleven, at en kan se elevens prestasjon opp mot tidligere arbeid, og at en kan legge både språklig- og innholdsmessig nivå i kommentaren på et nivå som en vet at eleven vil kunne forstå. Alt dette forsvinner om vi skal få tilfeldige bunker med nummer på hver besvarelse på pulten.  Jeg siterer Hidles siste avsnitt:  TRYNEFAKTOR   er en risiko [...]. For å minimere den har vi kryssretting, klagerett, skoleledelse og eksamen med eksterne sensorer. Problemet med menneskelig

Diskusjon om fattigdomsbekjempelse

Bilde
...og så, jmf. forrige innlegg, kjører vi diskusjon i digitalt forum. Halvparten har forberedt seg på å være frihandelstilhengere og bistandsmotstandere, og resten er mot frihandel og for bistand. I fire forum diskuteres det nå heftig. Ser gøy ut!

Vurdering

Bilde
Konsentrerte politikkelever skriver om terrorisme. Og jeg tar meg i å savne å sitte sånn og skrive, dypt i mine egne tanker. Se på klokka og ut vinduet. Tenke på livet og på neste friminutt. Skrive videre. Snart ferdig.

Elevene, Facebook og jeg

For noen måneder siden opprettet jeg facebooksider for alle fagene mine. Jeg har alltid hatt (og har fortsatt) som fast policy at jeg ikke er facebookvenn med nåværende elever, og har vært litt skeptisk til de gruppene som jeg vet at noen få av kollegaene mine har. Men, samtidig har jeg sett potensialet i å nå elevene på en arena hvor de faktisk oppholder seg (i motsetning til It's Learning, hvor de sjelden er inne), så da noen av elevene ba om en gruppe, slo jeg til, og i løpet av en ukes tid kom det grupper i alle fagene. Mine erfaringer med dette har til nå vært nesten udelt positive, så jeg velger å la all skryten komme først. Det store plusset er naturligvis først og fremst at jeg når elevene. Både med faginformasjon og med tilleggsinformasjon som de ellers ikke ville lest. Spesielt i fagene politikk og religion er det veldig fint for eksempel å legge ut artikler som er relevante for faget og som følger opp tema som vi har jobbet med tidligere i året. Sjansen for at flere le