Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2014

Etterutdanningsfarsen (om hvorfor KS' plan for etterutdanning av lærerne uansett vil slå feil)

Det er brudd mellom lærerorganisasjonene og KS, og i påvente av oppgjøret til våren har lærerne samlet seg i et oppgjør mot det som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et angrep på hele vår profesjon. Mye er så sagt og skrevet angående dette, og jeg har lyst til å legge til litt angående all den tiden som KS nå ønsker at lærerne skal bruke til etter- og videreutdanning. For dem som ikke vet det så ser KS for seg at lærernes arbeidsår skal utvides ut i elevenes sommerferie, og at denne tiden skal brukes til planlegging og til at lærerne skal oppdateres. Mange av de problemene som KS ser i skolen ser dermed ut til å skulle løses ved at lærerne blir bedre. I dette ligger det med fet skrift mellom linjene at lærerne i dag ikke er gode nok. Om vi så bare løser problemet med lærerne, så vil skolen komme etter. Alt henger dermed på lærernes rolle, mens alle strukturelle problemer som vi lærere peker på skyfles under teppet. Så er det selvsagt slik at det finnes en del ufaglærte lærere