Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2010

Terminoppgjør!

På grunn av intense uker har det blitt  mindre blogging i det siste - om en uke skal det ta seg opp igjen. Vi har nå fem dager igjen før termin- og standpunktkarakterer for våren skal være satt, og det vil si at det har vært hektiske dager de siste ukene. I midten av april, når man detaljplanlegger mai, er det fort gjort å glemme at om en legger mye arbeid på elevene, så blir det også mye arbeid på en selv. Dermed blir man sittende med mye vurdering, samt at det er mye arbeid å sette karakterene. Det betyr at siste helga på mai tilbringes innendørs med en bunke med kåserier, og i morgen kommer de siste prøvene inn. Så blir det å vurdere og sitte i karaktermøter hele uka, før man endelig er i mål på fredag. DA, er det bare muntlig eksamen igjen, og det skal jo gå greit.

Oppsiktsvekkende om tilstanden i norsk skole

NRK sendte på tirsdag en opplysende dokumentar om frafallet i norsk videregående skole; Å lære eller ikke lære . Med opplysende mener jeg ikke oppsiktsvekkende med tanke på innhold, men bekreftende med tanke på hva de fleste som jobber i skolen nok allerede har visst. 1 av 3 stryker i ett (eller flere) fag, eller dropper ut av videregående skole. Skremmende mange kommer inn i videregående uten grunnleggende kunnskaper. Hva har skjedd med ungdomsskolen? Hvordan er det mulig at det finnes lærere som velger å ikke føre fravær, eller som sender svake elever på gangen i timene, fordi de ikke kan nok til å følge undervisningen? Programmet fokuserer i stor grad på yrkesfag, noe som i og for seg er fornuftig i det det er her frafallsprosenten/strykprosenten er størst. Likevel burde det også blitt sagt en del om studiespesialerende, hvor det også er (alt for) mange svake elever, med (skyhøyt) fravær. Jeg har møtt kommentarene så mange ganger; "hvorfor må alt være så vanskelig?", &quo

Geografiprosjekt: "Wenn ich Deutsch wäre..."

Vi jobber for tiden i tysken med et prosjektopplegg om den tyske byen Leipzig. I utgangspunktet er opplegget laget av en kollega (takk til Ingrid!), og så har jeg vridd det slik at det passer til mitt bruk. Prosjektet har tre delmål: De skal lære litt om byen Leipzig (mindre viktig) De skal generelt lære ord/uttrykk som trengs for å beskrive/finne fram i en (tysk) by De skal øve muntlige ferdigheter Økt 1 tilbragte vi på Google Earth (maps.google.com). Alle elevene suste rundt over Leipzig, og de valgte seg så en gate i byen. Denne gata starta de så å tegne. De har valgt en del av gata, og tegner så på a3-ark, så detaljert de kan. De fleste detaljene må de finne på selv, det er en del av oppgaven. I tillegg skriver de inn støtteord; "Haus", "Auto", "Baum" osv. Økt 2 startet med at de satt i grupper og presenterte gata si (dette hadde de forberedt siden forrige time). Korte enkle setninger av typen "das ist mein Haus" og "das Auto ist grün&

Elev risikerer fengsel for eksamensjuks

Dagbladet.no har i dag en artikkel om en elev som risikerer fengsel for eksamensjuks . En interessant sak, selv om dette vel er såpas grovt at man sjelden/aldri vil oppleve det (hvem er det som prøver seg på å sende en annen person til muntlig eksamen?), så merker jeg meg at artikkelen også viser til at "lignende tilfeller av skriftlig eksamensjuks har vanligvis ført til tiltale for dokumentfalsk, som er blitt straffet med ubetinget fengsel i rundt 15 dager". Det er noe å ta med seg for alle elever som vurderer å jukse ved skriftlig eksamen. Jeg er veldig glad for at vår skole har valgt å være svært konsekvent på dette området. Juks/plagiat ved vurderingssituasjon medfører brudd på skolereglementet med brev til foresatte, samtale med avdelingsleder, karakter 1 på det innleverte produktet og i tillegg i de aller fleste sakene direkte nedsatt ordenskarakter (med mindre noe spesielt spiller inn). Dette er VELDIG viktig for å sende et tydelig signal til elevene om at juksing ikke

Mer om muntlig eksamen i sosiologi

Det er vel tydelig at det er dette som er hovedfokus for tiden, men sånn blir det, jeg har kun en gruppe som skal opp til eksamen i år og jeg vet at jeg får opp noen, så da er det bare å holde tunga rett i munnen! I dag har vi øvd oss til muntlig eksamen, sannsynligvis er det bare 5-6 undervisningstimer igjen i tillegg til en prøve, og så er eksamen over oss! Målet mitt med timen var å trene i elevene i tankegang før selve eksamen, når de skal forberede seg og lage presentasjon. Jeg starta timen med å snakke litt generelt om opplegget for muntlig eksamen i sosiologi, som skissert før i dette innlegget . Stillheten senket seg, nogenlunde i alle fall. På tross av at det er russetid, så forstår elevene stort sett alvoret når det kommer til snakk om eksamen - så det er bra, ingen problemer med herjing i timene altså! Deretter var det tid for innsats. Vi startet med at de delte seg i par, og så fikk de utdelt hvert sitt tema fra prøveeksamen som vi hadde for to uker siden. Til hvert av diss