Innlegg

Viser innlegg fra november, 2010

Naturfagsnacks

Nå underviser ikke jeg i naturfag, men jeg er nødt til å dele disse filmene med dere. Jeg har en del tidligere elever på Facebook, og disse ble lagt ut en fin søndagskveld, etter at deres biologilærer hadde brukt dem i undervisningen. Utrolig morsomt - skulle ønske jeg kunne bruke disse i mine timer! Her ser dere altså først "the photosynthesis song": ...og "periodic table song".

Litteratur i tyskundervisningen

Tema for tyskundervisningen i de siste ukene har vært "Comics und Litteratur". Etter at første periode var over droppa jeg bokas fantastiske tema "Zu Hause" (hjemme). Vi bruker Weitblick som læreverk, og jeg er veldig fornøyd med det, men temaene er ikke alltid like spennende. Vi starta perioden med et opplegg jeg har brukt før. Jeg har noen blader med Simpsons liggende, kjøpt i Tyskland, og dermed med tysk tekst. Her har jeg funnet en ensides fortelling som handler om Lisa, Bart og et utvalgt vampyrbarn. Jeg kopierte opp siden, og fjerna så teksten i snakkeboblene. Så skulle elevene fylle inn sin egen tekst, på tysk. Når de hadde gjort det fikk de utdelt originalen, som de så oversatte, og så så vi på forskjellene i innhold, og hvor stor rolle teksten faktisk spiller for innholdet i en tegneserie. I den neste timen lagde vi så egne tegneserier om vampyrer, som ble hengt opp i klasserommet. Veldig morsomt! I tillegg var vi da kommet til Halloween, og da så vi en k

Sykeattest ved fravær - ja takk!

Bilde
Aftenposten skriver mye om skole for tiden, og sist lørdag var det fraværssystemet som fikk sin artikkel (som du kan lese her ). Her intervjues to elever fra Rosenvilde VGS., hvor jeg jobber, angående det nye fraværssystemet. Fra fjerde sykdomsdag må elevene ha attest fra lege på at de er syke, ellers regnes fraværet som skulk. Temaet er tankevekkende, for det er ganske alvorlig når man må strekke seg til at det ikke lenger holder med at foreldrene skriver under på at barna deres er syke. Elevene i Aftenposten skjønner ikke helt hvorfor det må være sånn, men de ser at en del kanskje jukser og sier at de er syke når de ikke er det. Det kan nok være, men min erfaring fra fjorårets system er at det ikke bare er elevene som jukser. I fjor fikk elevene rimelig plutselig lov til å stryke 14 dager av fraværet sitt, kun med foreldrenes underskrift. Jeg kan ikke se annet enn at dette førte til massivt misbruk av systemet. Det er begrenset hvor detaljert man kan være i en offentlig blogg når d

Tavleundervisningen på tur tilbake?

I Aftenposten på torsdag kunne vi lese at elever lærer best fra tavlen . NIFU STEP har forsket på hva elevene lærer mest av, og man har sammenlignet tradisjonelle og moderne undervisningsformer. Tankevekkende er det da at man kan konkludere med at " tradisjonelle undervisningsformer, kjennetegnet av kateterundervisning, individuelt arbeid i klassen, diskusjon under oppsyn av læreren og diskusjon mellom lærerne og elevene i klassen, ser ut til å ha positiv effekt på elevenes prestasjoner ." På den ene siden er ikke dette særlig oppsiktsvekkende for den som jobber i skolen. Ofte er gruppearbeid og elevstyrte aktiviteter ønsket, men gjerne på grunnlag av at dette er gøy (og altså ikke fordi man lærer mer av det). Lærergjennomgang og jobbing med oppgaver derimot, er kjedelig, og dermed ønsker man seg det heller ikke, selv om man lærer mer av det. Samtidig vil det alltid være en del elever som ønsker seg lærerstyrt undervisning, og dette er da gjerne de elevene som søker gode re

Hvorfor bli lærer?

Jeg er (var) av typen evig student. Det har resultert i en bachelorgrad med fordypning i tysk og statsvitenskap, og en mastergrad i statsvitenskap. I tillegg litt historie, og et årsstudium i nordisk, noen ekstrapoeng i tysk fra ymse kurs i Tyskland og et års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Tilsammen litt over 400 studiepoeng, fordelt over sju år som student. Masse moro har det vært, og jeg har fremdeles lyst til å studere. Religion, kanskje, eller språk, kanskje russisk? Eller spansk? Jeg har lyst til å ta filosofi, og mer tysk, og mer nordisk (språk), og for ikke å snakke om at det hadde vært moro med fonetikk, eller lingvistikk!   Dette bruker jeg så til å være lærer, noe som er både givende og morsomt. Jeg har alltid villet bli lærer, og er rimelig sikker på at jeg gjør en god jobb, og jeg har det gøy mens jeg gjør det. Burde ikke det være bra? For alle er det tydeligvis ikke nok. Det skjer faktisk med jevne mellomrom at noen spør hva slags utdanning jeg har, elever er for e