Innlegg

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Bilde
I fjor jobbet min kollega Kine Dorich og jeg svært tett med Tante Ulrikkes vei i norsk på vg1. Siden har jeg delt dette opplegget i mange runder, senest for noen dager siden, da mine vg1-kolleger igjen skal lese boka med sine elever. Jeg sitter dermed med en følelse av at dette må jeg skrive ned, slik at flere kan la seg inspirere til å bruke en flott bok i undervisningen. Hos oss pleier vi å lese en roman i førsteklasse i forbindelse med kompetansemålet som handler om kulturmøter. I fjor var valget ganske lett, da T.U.V. hadde fått mye oppmerksomhet, og virket som en god måte å aktualisere stoffet på. I tillegg er det alltid for meg som har tyngden i samfunnsfagene en fordel å bruke bøker som gjør at jeg også selv kan aktivere samfunnsviteren i meg.  Arbeidet vårt startet med at vi satte oss ned og hadde en grundig brainstorming på ideer vi hadde til hvordan vi kunne jobbe. Dette dokumentet finner dere her . Jeg tar sjansen på å dele det selv om dette er på myldre- og skissestadiet,

Barokken og Mötley Crüe

Bilde
Etter å ha skrevet om undervisning og undervisningsopplegg lenge, har undervisningen min de to siste årene nesten udelt havnet på www.delta.cdu.no (samfunnsfag), www.samspill.cdu.no (sosialkunnskap) eller www.politikkogmakt.cdu.no (politikk og menneskerettigheter). Jeg gikk dermed litt tom for ting å skrive om, og blogg ble liggende brakk. Men så, hvilken passende anledning for å gjenopplive en blogg som har vært uten innlegg i snart to år! Etter en twitterutveksling om et norskopplegg jeg holder på med nå, må jeg nesten få delt opplegget rundt min eminente idé (selvskryt er lov!) om å koble barokken (norsk vg2) til filmen The Dirt. Filmen er basert på biografien med samme navn, om 80-tallsbandet Mötley Crüe, og viser bandets vei til suksess. Samtidig viser den også hvordan suksessen kom med en høy pris. For meg personlig er Mötley Crüe langt oppe på lista over de bandene jeg har fulgt, selv om jeg er minst ti år for ung for denne sjangeren. Idéen om å koble filmen sammen med litte

Particafé: Opplegg for å bli kjent med de politiske partiene i Norge

Bilde
Jeg burde vel ha lagt ut dette opplegget FØR og ikke etter valget, for nå er vel alle ferdige med å arbeide med de politiske partiene, kanskje? Men så langt kom jeg ikke, så her kommer det nå. Under følger et velutprøvd opplegg som jeg og kollegene mine har kjørt mange ganger, i arbeidet med å undervise om de politiske partiene. I forkant av dette har elevene gjerne hatt én økt om norsk politikk, og sannsynligvis har de brukt dette opplegget sammen med at de har fått en fin tavlegjennomgang om partier og ideologier, med vekt på ulike oppfatninger av begrepet rettferdighet. I økt 2 er det dermed klart for å leke litt. Og ja, vi snakker samarbeidslæring. Alltid. Samarbeidslæring .  Elevene deles i grupper på fire elever (hvis det ikke går opp, la det være fem elever på de resterende gruppene). Gruppene trenger ikke å være veldig godt planlagt, da elevene skal flyttes rundt utover i økta.  Hver gruppe får en stor plakat (A2), og en sprittusj å skrive med.  Læreren skal ta tiden på el

Skolestart og teambuilding med fruktleken

Bilde
Nok en runde med skolestart er i gang. På vår skole kjører alle klasser såkalt vip makkerskap, som er et program som innebærer en rekke tiltak for å få til en god skolestart, hvor elevene skal få tilhørighet i gruppa, og som også videreføres gjennom året. Hovedkonseptet er at elevene sitter i faste klassekart med toer- og firergrupper som byttes hver tredje uke. Innenfor disse gruppene dannes et arbeidsfellesskap, hvor elevene har ansvar for å ta vare på hverandres materiale hvis de er borte, sende en melding med beskjed om noen er syke, i tillegg til at det selvfølgelig gir mulighet for å utvikle sosiale bånd innad i klassen.  Med makkerskapsarbeidet følger også en rekke sosiale aktiviteter, som ofte utføres i gruppene. Mye av det er klassiske bli-kjent-aktiviteter, som for meg begynner å bli kanskje en tendens kjedelige å holde på med nå. I tillegg har elevene gått på skole i veldig mange år, og de kjenner hverandre fra før. Så de HAR snakket om en rar ting de gjør før, de har b

Debatt om KRLE

Bilde
I forbindelse med tema religionskritikk har vi diskutert KRLE. Enda mer aktuelt ble jo dette etter denne helga når Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at de ønsker å kutte K-en i faget, så kanskje står det nå uansett for fall? Uansett. Etter å ha gjennomgått og lest om religionskritikk, og diskutert ulike vinkler man kan kritisere religion fra (se tidligere innlegg om dette her ), var det tid for litt diskusjon. Jeg lagde et opplegg om KRLE i fjor, som vi har gjenbrukt i år. Dette tar utgangspunkt i kompetansemålene som følger: gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring Dette passer godt når vi også nærmer oss slutten av året med Religion og etikk, i tillegg til at det også åpner for refleksjon om kristendommens forhold til andre religioner, som også er et kompetansemål. Debatten foregikk som følger:

Påskekos med GRIS

Bilde
Jeg hadde brukt opp alle kreative metoder for begrepsøving i går, da den perfekte påskeideen kom over meg: Hva med å bruke kortspillet GRIS som utgangspunkt? Tema vi skulle jobbe med var årsaker til brudd på menneskerettighetene, som i læreboka er satt opp med en rekke punkter som elevene kan sette seg inn i. Jeg skrev disse over i et worddokument, og lagde kort med ett begrep på hver. Hvert par fikk så et kortsett med alle årsaksforklaringene på.  Vi fulgte deretter oppsettet under, som er sakset fra powerpointen min. Først øverste ledd, så midterste, og til slutt nederste og mest konkurransepregede versjon av spillet. Merk at vi endte med å konkurrere om å FÅ bokstaver i siste runde, i stedet for å konkurrere om å IKKE få det. Kanskje hadde det da vært greit å bytte ut bokstavene sånn at elevene fikk lov å bli noe mer fordelaktig hvis de vant... Som oppfølging etter spilling hadde vi en skriveøving, med øving i å få ned det perfekte avsnittet. Dette gjorde vi med instruk

Religion er en parasitt...? Opplegg om religionskritkk og kritikk av religionskritikk.

Bilde
Ofte kan tekstarbeid bli kjedelig, og arbeidet med innholdet i tekster kan bli litt standarisert: Elevene leser, lærer gjennomgår innhold mens de flinke elevene rekker opp hånda. Her kommer et kjapt og enkelt eksempel på hvordan man kan jobbe med å hente ut argumentasjonen i en tekst uten å falle i kjip og kjedelig-gropa. Jeg underviser i Religion og etikk, og vi har i dag i økta jobbet med religionskritikk. Vi har lest kronikken " Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen " av Aksel B. Sterri, som skapte en del blest da den kom ut i fjor (2016). Sammen med denne leste vi tilsvar fra Hallgeir Reiten til samme kronikk. Dette gjorde vi på følgende måte: Elevene leste den første teksten (religion er en parasitt...). Mens de leste, markerte de ut (1) argumenter som ble brukt i teksten og (2) hvilke karakteristikker/beskrivelser som blir brukt om religiøse og religiøsitet. Elevene ble deretter satt i grupper. En elev på hver gruppe (den født nærmest 15.