Innlegg

Viser innlegg fra november, 2012

Oppfølgingspapirmølla

Av og til blir jeg virkelig oppgitt over alle de tingene vi lærere gjør på jobb, som ikke er en del av den undervisningsjobben jeg forventer at skal stå i sentrum av hverdagen min. Mer tid på administrasjon, flere tidstyver og mindre tid til undervisning har vært et sentralt aspekt i skoledebatten de siste årene, og det er et uttalt mål også for kunnskapsminister Halvorsen at skolene skal frigjøre mer tid for lærerne, slik at vi kan bruke tiden på det vi kan best, nemlig undervisning. I den forbindelse har jeg lyst til å gi et eksempel på hvor mye papir som faktisk produseres rundt en enkelt elev i videregående skole som går siste året på studiespesialisering. Jeg vil presisere at dette ikke er en faktisk elev, men en tenkt elev som representerer et godt gjennomsnitt av elever jeg har hatt som har hatt noen dager (seks-sju) med fravær. Jeg må også presisere før jeg starter lista at eleven under ikke er en elev som produserer veldig mye papir sammenlignet med gjennomsnittet, dette er

Oppsummering av perioden Internasjonal politikk

Bilde
I dag har vi kjørt to timers repetisjon/oppsummering etter at vi nå har runda av temaet internasjonal politikk for denne gang. Jeg har som vanlig fått tatt bilder av tavla i etterkant, og den så denne gangen slik ut da timen var ferdig. Dere får overse at bildene står litt hulter til bulter, de tekniske ferdighetene er ikke helt på min side her. På torsdag er det nå vurdering, fagsamtale. Jeg legger ut oppgaven til den også, så kan dere ta en kikk om dere har lyst. Fagsamtalen baserer seg delvis på at vi har deltatt i FN-rollespillet som jeg nå har skrevet om en hel del ganger. Oppgavedokumentet ligger her , dere trenger DropBox for å få sett det.

Frihet til å velge?

Som småbarnsmor har jeg de to siste årene blitt stadig mer opptatt også av de yngste barna, og i barnehagen i tillegg til skolen. Barnehagepolitikk, som syntes helt uinteressant før jeg selv fikk barn, er plutselig blitt ekstremt viktig. Jeg har i den forbindelse lyst til å skrive noen ord om barnehagepresset. Ja, jeg skrev det, barnehagepresset. Så mange snakker høyt om valgfrihet og full barnehagedekning. Vi må få lik permisjonstid for mor og far og full barnehagedekning. Først da får vi likestilling, lyder det fra de aller fleste politikerne. Og det er bra, alle ønsker seg full barnehagedekning, selvsagt. For mange er barnehageplassen en velsignelse. Men likestilling, og valgfrihet? Det kan vi bare drømme om slik dagens situasjon er. Det er nemlig ikke valgfrihet å skape et samfunn hvor det forventes at alle barn skal være i barnehagen minst åtte timer hver dag fem dager i uken fra de er ett år gamle. Det er ikke valgfrihet at det er et privilegium kun forbeholdt dem med over snit

FN-rollespill i Drammen: Kan Sikkerhetsrådet komme frem til enighet om Irans atomprogram?

Bilde
Dette var problemstillingen da politikkgruppa mi torsdag deltok i et rollespill i regi av FN-sambandet i Fylkeshuset i Drammen. Fire skoler var samlet, og elevene representerte alle landene som nå sitter i Sikkerhetsrådet. Fra oss kom Tyskland, Togo og vetomakten Storbritannia. I tillegg til medlemene i Sikkerhetsrådet var også Iran og Israel invitert, disse hadde talerett, men ikke stemmerett. Det siste landet mine elever representerte var dermed Israel. I forkant hadde vi jobbet relativt mye for å sette oss inn i saken. Vi har jobba med ulike teorier som beskriver statenes oppførsel (se tidligere innlegg om realisme og liberalisme ), og vi har hatt besøk av fysikklærer som har forklart grundig hvordan atomvåpen lages og hva som trengs for å lagre dem. I tillegg har vi snakka en del om Irans historie (dette har jeg også skrevet om tidligere ). Elevene har også hatt mye tid til å sette seg inn i fagstoffet for hver sine land. Vi har da brukt faktastoffet som FN-sambandet har lagt ut

Om omvendt undervisning / flipped classroom

På jobb hos oss har vi med jevne mellomrom såkalt intern erfaringsutveksling, noe som betyr at lærere hos som kan noe smart eller har lært noe nytt holder ulike kurs. Hver gang holdes flere kurs samtidig, og vi andre ansatte velger det synes er mest interessant/relevant for oss. Temaene kan være både praktiske og teoretiske, fagspesifike eller generelle.  Sist onsdag deltok jeg følgelig på en times innføring i såkalt omvendt undervisning. Dette er et referat av hva jeg hørte og tenkte underveis: I dag har vi fire temaer som vi kan velge mellom: Omvendt undervisning, referanseverktøy i word og praktisk bruk av powerpoint og prezi. I tillegg kan vi høre en rapport fra et forskningsarbeid om skriving som forberedelse til muntlig aktivitet i timen. Mye spennende altså! Men, til omvendt undervisning. Dette er gjerne presentert som et realfagsverktøy, men det kan også brukes i norsk og andre fag. Bruk av videoer som forberedelse før et tema introduseres i timen gjør at elevene f