Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2016

Etisk dilemma som tegneserie

Bilde
For noen år tilbake var tegneserieappen bitstrips en stor slager blant lærerne på min skole. Dette er en app, og et gratis program online, hvor man kan lage egne figurer og putte dem inn i forhåndslagede, eller egenlagede scenarioer. Selv om appen ikke får frem like mange vitser om kolleger i disse dager, er programmet fortsatt fint å bruke i undervisningen. Dagens oppgave foregår i religionsklassen, hvor vi jobber med etikk. Sist uke gjennomgikk vi sentrale begreper, og de tre "store" argumentasjonsmodellene pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. Disse brukte vi på de to kjente scenarioene togdilemma og båtdilemma (disse finnes enkelt på google, eller ta en kikk i gjennomgangspowerpointen som ligger her ). I dag er så planen å øve på å bruke modellene. Elevene har dermed valgt et dilemma som de vil jobbe med. De fleste har valgt ett av dem vi jobba med sist uke, eller ett av dem de nå har lest om i lekse: Tidsbruk på jobben, aktiv dødshjelp, eller selvbestemt abort. O

Diskutere atomvåpen i 2015? Jada!

Bilde
Diskuterer vi fortsatt i 2015 om vi er for eller mot atomvåpen, og om vårt medlemsskap i NATO er smart/verdifullt? Jada, i Politikk og menneskerettigheter gjør vi fortsatt det. Min flotte klasse og jeg er nå langt inne i utenrikspolitikkens spennende verden, hvor vi har gått via EU og EØS, innom flyktningkrisen, videre inn i utenrikspolitikk og spesifikt nå til norsk sikkerhetspolitikk. Og da blir de store spørsmålene igjen aktuelle.  Så i dag har vi diskutert NATO og om verden generelt og Vesten spesielt kan og bør klare å ta avstand fra atomvåpen. Og det ble så gøy, så her kommer en liten skisse av dette ganske enkle, men suksessfyllte opplegget. Elevene har altså på forhånd fått gjennomgått: Utenrikspolitikk (mål, midler, påvirkningsfaktorer) Norsk utenrikspolitikk i overblikk Vi har EU, EØS og flyktningkrisen bak oss Vi har også jobbet mye med konflikten i Syria og internasjonal politisk struktur og teori rundt dette Når vi så skulle inn i dette opplegget, kunne vi