Litterært program på VG3

I dag har jeg sittet med vurdering av av litterære programmer på VG3. Elevene har jobbet i grupper, og de har kunnet velge om de ville lage tv- eller radioprogram. Alle gruppene har valgt radioprogram, noe som nok har sammenheng med at det er lettere å lage. Vi har også media og kommunikasjon som linje så det finnes mye utstyr, men stakkarene i ST-klassene har ikke tilgang til å låne alt det. Så dermed altså, radioprogram. Før jeg går videre må jeg legge til at opplegget skissert under er laget av min gode kollega ved Rosenvilde vgs Mette Skorge, så jeg kan ikke ta kreditt for mer enn gjennomføringen her.

Oppgaven vi ga lød som følger:

I denne gruppeoppgaven skal dere fordype dere i et emne knyttet til et litterært tema. Her står gruppen helt fritt i valg av fokus. Det kan være en litterær periode som står i sentrum eller et forfatterskap. Kravet er uansett at det er tekster som skal diskuteres, og tekstene skal analyseres, tolkes og settes inn i en kontekst.

I tillegg til dette åpnet vi underveis for at gruppene også kunne velge å fordype seg i en sjanger (som krim), eller i et tema som de kunne finne i flere litterære verk. I min gruppe valgte alle gruppene unntatt en å fordype seg i en litterær periode, mens den siste valgte et forfatterskap (Knut Hamsun).

Programmet skulle ha et omfang på cirka ti minutter. Tidsskjemaet var forholdsvis stramt, vi har jobbet med dette i tolv timer (fordelt på fire økter, 2x2 og 2x4 timer), og så kom leveringsfristen rett etter siste økta. Vi i lærerteamet hadde på grunn av dette lagt opp til frister underveis, slik at elevene skulle klare å holde skjema. Etter første økt (2t), hvor vi introduserte oppgaven og så smakebiter fra litterære tv-programmer, rundet vi av med innlevering av tema og minst tre tekster som de ville fordype seg i. Etter andre økt (4t) skulle analyse av alle tekstene leveres inn, og etter tredje økt (2t) leverte gruppene manus. Dermed sto fjerde økt (4t) igjen til finpuss og innspilling, før de hadde leveringsfrist samme kveld. Alt ble levert inn over It's Learning, og jeg gikk inn i etterkant av hver økt og godkjente (eller for noens del, godkjente ikke) arbeidet. Dette krever ikke mye arbeid, og det gjør det lettere å ha oversikt over progresjonen i arbeidet.

Vurderingskriteriene jeg nå sitter med er som følger (for høyt kompetansenivå):
  • Problemstillingen er grundig belyst gjennom å vise til minimum tre verk fra perioden eller forfatterskapet, samt bruk av annen relevant kunnskap om tiden tekstene ble skrevet. 
  • Programmet har en svært aktiv og relevant bruk av kilder. Det vil si at det vises til konkrete steder i tekstene, enten gjennom gjenfortelling og/eller sitering, samt at det vises til andre nyttige kilder fra perioden. 
  • Språkføringen er presis og tydelig. Det legges vekt på at programmet er godt gjennomarbeidet og har en tydelig publikumsprofil. 
  • I tillegg vektlegges det at alle gruppemedlemmene er like delaktige i forarbeidet og besvarelsen (dette åpner for at man kan sette individuell karakter hvis ønskelig/nødvendig). 
I tillegg har elevene fått presisert at kvalitet på lyd/bilde ikke er viktig, ettersom dette ikke er en del av kompetansemålene i norsk.

Jeg har nå hørt fire av ni programmer, og inntrykket mitt er at elevene har gjort det godt. Vi har jobbet mye i det siste med analyse, og spesielt har vi fokusert på at man må gå nøye inn på formen i tekster for å kunne si noe vettugt om innholdet. Mange er snare til å dra konklusjoner og tolke uten å bruke teksten som grunnlag, og da blir ikke tolkningene gode. Men, jeg ser (hører) at dette har blitt bedre. Samtidig kan man alltid bruke mer tid på drøfting, og jeg ser at vi må jobbe med kildebruk før tentamen og eksamen. Dette er vel de samme problemstillingene som de fleste norsklærere sitter med, tenker jeg?

Jeg tror også elevene syntes det var gøy å jobbe med dette, og innsats og humør har vært godt gjennom hele arbeidsprosessen. Og, til sist må det jo også sies at mange nok har fått en god og nødvendig repetisjon av en litteraturhistorisk periode, og de har nok lært mer enn de ville gjort i en standardøkt med gjennomgang og oppgavejobbing, fordi de nå har satt seg inn i stoff som de selv har følt at de har trengt.


Kommentarer

Anonym sa…
Takk, dette hjalp veldig! Kul blogg :)

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!