Samarbeidslæringsopplegg på årsaker til kriminalitet

I dag var klokka veldig tidlig kl. 8, og en tretimersøkt om kriminalitet kjentes ikke ut som akkurat det jeg hadde lyst til å gjøre. Så sukk og stønn, arbeide litt med oppgaver i boka, sukk og stønn, vi må gjennomgå dem også. Men så...! Av og til, bare faller det idéer inn i hodet. Etter pausen skulle vi jobbe med årsaker til kriminalitet, og jeg tenkte: Dette, er jo mat for mons. Så når pausen kom, henta jeg farget papir i fire ulike farger (antallet treergrupper jeg fikk i klassen), noen sakser og penner, samt heftmasse, tape eller annet som gjør at elevene får til å henge papir opp på veggen. Deretter gikk opplegget som følger (selvfølgelig alltid med bomb countdown i bakgrunnen).

1. Elevene deles i grupper på tre, som får utdelt ca. 20 lapper (eller flere), en farge per gruppe. Første oppgave er så å skrive ned alle årsaker de kan komme på som kan forklare hvorfor noen blir kriminelle. Elevene får fire minutter (med countdown) på å skrive ned alt de kan komme på, etter å ha fått introdusert at de både kan tenke på ting som enkeltpersoner bestemmer, familie, nærmiljø, skole og så videre.

2. Internt i hver gruppe nummereres elevene seg med 1, 2 og 3, fx. ved at den som har kortest hår er nummer 1, nest lengst er nummer 2 og så videre. De som får tildelt nummer 1, reiser seg og går til neste bord i klokkeretningen. Den som får tildelt nummer 2, reiser seg og går to bord i klokkeretningen. Slik får dere nå nye grupper.

3. Den som er nummer 3 sitter igjen med lappene, og to nye medlemmer på gruppa. Vedkommende får nå 2 minutter (med countdown) på å oppsummere og forklare alle lappene gruppa har skrevet for de to nyankomne. Det er ikke nok å lese hva som står i stikkord, man må også forklare hvorfor dette kan føre til kriminalitet.

4. Alle returnerer tilbake til sine originale grupper. Gruppene får to nye minutter på å skrive på flere lapper. De som har vært ute på andre grupper kan nå tilføre nye innspill som de har hørt hos de andre, og alle kan komme på nye momenter.

5. Når tiden er ute, innføres begrepene individforklaring og samfunnsforklaring av lærer. Etter noen eksempler, får elevene i oppgave å sortere lappene sine i individ- og samfunnsforklaringer. Samtidig fikk de vite at de nå ville få poeng for riktig plasserte lapper, og at en av de andre gruppene skulle være dommere for hver gruppe.

6. Når elevene har hengt opp lappene sine i to kategorier, roteres de fulle gruppene i klokkeretningen, slik at hver gruppe blir dommere for en av de andre gruppene. Nå skal de gi ett poeng per årsak, og ett poeng +/- for riktig eller feil plassering på om årsakene kan puttes i individ- eller samfunnsforklaring. Hvis noen av gruppene er i tvil om lappene er plassert riktig, kan de kalle inn den andre gruppa, og be dem forklare plasseringen, og deretter godkjenne eller underkjenne. Til sist gir de den andre gruppa en poengsom, og en vinner kåres.

Ut av dette kom mange gode tanker først om årsaker, og mange refleksjoner ut over i opplegget om hva som faktisk fører frem til kriminalitet. Elevenes diskusjon om årsakene skulle ligge hos individ eller samfunn ble også veldig gode, og elevene fikk tydelig forståelse gjennom at de snakket med hverandre, og ved at de ba de andre gruppene forklare plasseringen av lappene sine der de var usikre.
Kommentarer

Morten H.v. sa…
Selv er jeg delt mellom bomb countdown og egg timer, fordi det er så morsomt at sandglass har ringeklokkelyd. Men bomben braker absolutt høyest, så den har sine fordeler. Variasjon i undervisningen, Eva, variasjon i undervisningen

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!